Alahady 01 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 15.35-50

Mamaha ny olana mahakasika ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty hatrany i Paoly .Tena (vatana) manao ahoana no hitsangana amin’ny maty ? Rehefa hatsangana amin’ny maty isika dia:

1-Hitafy ny tenan’ny any an-danitra

« Ary misy tenan’ny any an-danitra , ary misy tenan’ny ety an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny an’ny ety an-tany (15.40). Tsy afaka handova ny lanitra ny tenan’ny ety an-tany . Manana tombony isika olombelona izay nataon’ Andriamanitra hitovy endrika Aminy (Gen 1.26-27) , ary nofofoniny fofonaina mahavelona (Gen 2.7). Efa nanomana vatana ho antsika izay mino ho afaka hifanatrika Aminy mivantana ny Tompo dia isika izay mitafy an’i Kristy (Rom 13.14).

2-Handova ny Fanjakan’ Andriamanitra isika

Handova ny fanjakan’ Andriamanitra ny marina , fa ny tsy marina kosa tsy mba hanana izany anjara lova izany (1 Kor 6.9-10) satria tsy mba manana ny vatan’ny voninahitra izy ireny (1 Kor 12.23) « …atsangana amin’ny voninahitra …atsangana amin’ny hery  » (1 Kor 15.43). Aoka hanana fanantenana isika fa tsy maintsy ho tonga ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ny tenanao raha mino tokoa ianao . « Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin’ny tany no hitondrantsika ny endrik’ilay any an-danitra koa » (115.49). Tano hatrany ny finoana sy ny fanantenana ary ambonin’ izany ny FITIAVANA (1 Kor 13.13/ Mar 16.16/ Jao 3.36).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17