Alakamisy 15 Aogositra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 5.1-13

Tandrovana tahaka ny anakandriamaso ny faharefon’ny Fiangonana mba tsy hanapaka ao aminy ny fiainam-pahotana.

Ilay masirasira ela

Na dia mbola misalotra ny natiora ota aza ny Fiangonana, mandra-piandry ny famotsorana azy amin’ny fisehoan’i Kristy indray amin’ny fiaviany faharoa, dia tsy tokony hohadinoina fa tsy azo ekena raha ny fiainam-pahotana no avela hanapaka eo anivony . Ny masirasira ela tokoa mantsy raha avela baranahany dia hahakasika ny singa maro. Izany no antony nahatonga an’i Paoly nitaona ny Fiangonana tao Korinto mba tsy hiharoharoany amin’ny ratsy (and9).

I Kristy no manamasina ny Fiangonana

Izay nanoloran’i Kristy ny tenany dia ny hamonjeny sy hanamasinany ireo izay rehetra voatendry nomen’ny Ray Azy . Ho setrin’ izay koa anefa dia andraikitry ny Fiangonana ny miaina mandrakariva amin’ny fihavaozana , mba tsy ny tena araka ny fomban’aina no hanapaka ny fiainany fa ny tena araka ny fombam-panahy.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18