Alarobia 14 Aogositra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 4.6-21

Ny fifampiandaniana aman’olona iray dia miteraka fanevatevana tsotra izao ilay tsy omban’ny tena. Ny filazana ny teny fanambarana no fetra iononanana amin’izay sainina sy hatao.Raha mitoetra ao anatintsika ny Soratra masina ary tsy mihoatra amin’izay voalaza sy ampianarinyn ny mpino dia azo inoana marina tokoa fa tsy highoatra fefy ho aminn’y fifampiandaniana ny mpino(and 6).

Izay tokony hikelezana aina sy himatimatesana

Raha misy antony tokony iombonan’ny mpino amin’ny mpitory ny Filazantsara dia ny fanaovany ny ainy tsy ho zavatra noho ny Filazantsara fa tsy ny adilahy tsy mampandroso (and9-13). Iaretana zavatra maro tokoa mantsy ny asan’ny mpitory Filazantsara . Heverina fa izay mpiombona amin’ny ara-panahy dia tokony hiombona amin’ny fifanohanana amin’ny zavatra rehetra ihany koa.Ny fandefasan’i Paoly an’i Timoty hitandrina maharitr sy hitaiza ny Fiangonana tao Korinto dia tena nilaina mba hitomboany amin’ny fahamatorana n ara-pinoana izany na ara-pitondrantena (and17) .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17