Talata 13 Aogositra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 3.16-23/4.1-5

Zava-baovao teo amin’ny famaritana ny maha- olona ity ambaran’i Paoly ity : »Tempolin’ Andriamanitra ny mpino » (and16).

Tsarovy fa:

Sata manokana isaloran’ny kristiana maha-tempolin’ Andriamanitra azy io , ary tsy afa-misaraka amin’ny fananana ny Fanahin’ Andriamanitra izany .Masiaka sy hentitra ny miandry izay minia manimba ny mpino na iza io eny fa na dia izy tenany aza (and17) . Raha ny fijerin’i Paoly ny « olombelona » dia voakasik’io maha-tempoly io avokoa ny « vatana-saina-fanahy » .

Andriamanitra no reharehan’ny mpino

Koa satria ny satan’ny maha-tempolin’ Andriamanitra dia azontsika avy tamin’i Kristy , ary manana ny zavatra rehetra ny mpino ao aminy (and22). Noho izany , tsy misy antony tokony hampitoerina ny reharehan’ny tena afa-tsy Jesoa kristy irery ihany .Tsy natao hifampitsara isika fa anjaran’ Andriamanitra ny mitsara ny olona araka ny asany , satria Izy no mahita ny ao am-po tsy miloaka (1 Kor 3.5).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17