Alarobia 03 Jolay 2019.

Fandalinana ny ASAN’ny APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 27.1-20

Ho any Italy hiatrika ny fitsaran’i Kaisara i Paoly araka ny fangatahany . Ireto no zavatra nisongandina teny ambony ranomasina :

1-Niavaka tamin’ny olona rehetra tao amin’ny sambo i Paoly (and1-10)

Niavaka tamin’ny fifandraisany tamin’ny olona izy : tsara karakara mihoatra ny mpifatotra rehetra i Paoly (and3) . Niavaka koa anefa izy tamin’ny fifandraisany tamin’ny Tompo . Izy irery no nampahafantarin’ Andriamanitra ny zavatra hitranga eny an-dàlana (and10). Matoa nahita mialoha ny zavatra hitranga izy , dia satria mifandray amin’ Andriamanitra .

2-Ireo zavatra nanakana ny dia

Roa no zavatra nanakana ny dia teny an-dàlana : ao ny voajanahary , ao koa ny olona.Hatrany am-piaingana dia ny rivotra no fahavalon’ity dia ity . Saika nanara-monina hatrany noho ny tahotra ny rivotra ireto mpandeha ireto (and 4.8,16). Tsy ny rivotra ihany anefa no fahavalon’izy ireo , fa ny olona koa. Tsy nino ny tenin’i Paoly ny kapiteny sy ny olona fa niantehitra amin’ny traikefany (and11-12). Tsy tokony ho niala tany Kreta izy ireo araka ny fahitan’i Paoly (and 21), saingy tsy nohenoina moa izy ka fahavoazana lehibe ny vokatr’izany . Ianao koa ! Aza miankina amin’ny traikefa fotsiny rehefa mandeha fa mihainoa ny feon’ Andriamanitra koa.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » : Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17