Zoma 21 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 20.17-38

Famindran-draharaha no nataon’i Paoly eto .

1-Ireo zavatra nafindrany amin’ny olona rehetra hatramin’ny fahatongavany mandra-pialany

Hafakely ity famindran-draharaha ity , satria ny mahazatra rehefa handeha vao manao izany . Eto kosa vantany vao tonga dia manao izany (and 18). Ny Filazantsaran’ny fahasoavan’ Andriamanitra (and 24), ny saina avy amin’ Andriamanitra (and 27) izay nitaomany ny olona hibebaka sy hino an’i Jesoa Kristy (and 21) no zavatra nafindra tamin’izany . Ny olona rehetra tsy ankanavaka no namindrana azy.

2-Ireo zavatra nafindrany amin’ny olona voatokana rehefa hiala izy.

Fahasoavana ( and20-24 ) no nafindra tao amin’ny fizarana voalohany . Eto kosa , dia andraikitra no afindra. Tsy ny olona rehetra no namindrana an’izao raharaha izao , fa ny loholona avy tao Efesosy ihany (and17). Mitandrema (and28) , miambena (and31) ary miasà (and33-35). Izany no baiko napetrak’i Paoly tamin’ny loholona , dia ny hampiasa ny tànany mba hisy hampiasainy (and 34) ka tsy hahavaky tratra ny Fiangonana izy.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17