Talata 11 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 15.22-41

Tsara ny mahita vahaolana amin’ny zava-manahirana , fa mbola tsara lavitra ny mahay manatanteraka izany . Ahoana no nataon’ny Apostoly ?

1-Nampandriana an-tsoratra ny vahaolana hita

Nanao taratasy izy ireo , niraketana ny fanapahankevitra natao ho famahana ny olana nitranga. Tsy taratasy nilaza hevitra fotsiny anefa fa fanehoam-piombonana tamin-dry i Paoly sy ny asan’ Andriamanitra nataony koa. Naseho tsara koa ny hoe: « sitraky ny Fanahy Masina sy izahay » (and28).

2-Nanendrena olona hanatanteraka ny hevitra tapaka

Dia notendrena i Joda sy i Silasy hiaraka tamin’i Paoly sy i Barnabasy handeha hitondra ny taratasy tany amin’ireo mpino , ka « nony efa namaky izany ny olona dia nifaly noho ny anatra tsara » (and31). Tratra ny tanjona dia ny filaminan’ny Fiangonana .

3-Tandremo anefa !

Voavaha ny olana iray , fa nipoitra indray ny hafa . Ny and 36-41 dia takila mampalahelo indrindra amin’ny fitantarana ny dia misioneran’i Paoly . Nifanditra mafy ny samy mpitory ny Filazantsara ary indrindra , nisaraka mihitsy . Tsy afenin’ny Soratra Masina izany mba ho fampitandremana antsika sy mba hiambenantsika , fa ho fampaherezana antsika tsy ho kivy koa raha tojo ny toy izany .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11