Alahady 09 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 14.1-28

Mahaliana antsika tokoa ny tantaran-dry i Paoly ary lesona sy fampaherezana ho antsika .

1-Mahaliana ny fahombiazany

Nitory izy ireo dia »olona betsaka no nino, na Jiosy na Jentilisa » (and1), « nahazo mpianatra maro » (and21). Moa tsy mba irintsika ny toy izany?

2-Mahaliana ny fahasahiany

Niseho ny fanoherana (and2) fa « nitory tamin’ny fahasahiana noho fatokiany ny Tompo »izy ireo fa tsy nipempo akory , satria « tsy maintsy ho amin’ny fahoriana be no idirantsika amin’ny fanjakan’ Andriamanitra » , hoy izy (and22).

3-Mahaliana ny fanetretenany

Noho ny nahasitranany ilay lehilahy nalemy tongotra, dia noheverina ho andriamanitra mihitsy izy ireo (and8-18) , kanefa endre izato fanetretenany nandà izany . Aiza ho aizan’izany isika indraindray?

4-Mahaliana ny fiarovan’ny Tompo azy

Notoraham-bato ary noheverina ho efa maty  mihitsy  aza izy, kanjo nitsangana soamantsara indray  indray  dia lasa nanohy  ny diany (and19-22) .

5-Mahaliana ny fahaizany mandamina

Nialohan’ny handehanany dia nanendry loholona isam-piangonana izy ireo (and23) .Tena fahendrena lehibe izany satria fiheverana ny fanohizana ny asa.

Raiso ny Tenin’ Andriamanitra” Boky faha-8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11