Sabotsy 08 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly  13.32-52

Fampieritreretana  roa sosona  sy fampaherezana  ho antsika izay hita eto :

1-Fampieritreretana voalohany

Jereo ny fahaizan-dry i Paoly  manohana amin’ny alalan’ny andinin-tSoratra Masina  ireo fanazavana nomeny  (and 33.34,35,41,47) . Moa tsy mahatsiaro lesoka  tokoa isika amin’ny tsy fahaizantsika   Soratra Masina toy izany  indraindray ? Izao ohatra velona izao  dia tokony hanaitra antsika hazoto  hianatra sy hitadidy andinin-tSoratra Masina  kokoa hatrany  ary hahay mampiasa izany .

2-Fampaherezana

Voalazan’ny and 43-44 maro no nino  rehefa  nitory an’i Jesoa Kristy ry i Paoly ary tafangona  teo  hihaino  ny Tenin’ Andriamanitra avokoa ny tao  an-tanàna rehetra. Fahombiazana lehibe izany . Ary izany  no fampaherezana  ho antsika , fa tsy very maina akory  ny fikelezantsika aina hitory an’i Jesoa .

3-Fampieritreretana faharoa

Tsy araka izany  fahombiazana izany anefa fa toy ny fahombiazana indray aza no nanetsika ireo fahavalo  hanenjika an-dry i Paoly . Efa hitantsika hatrany  tato  amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly  ny amin’izany  ka tsy tokony  hahataitra . Ny mampieritreritra dia ny filazana hoe : « Ary  dia feno  fifaliana sy ny Fanahy Masina ny  mpianatra » (and52) fa tsy miferinaina .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11