Zoma 07 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 13.13-31

Fianarana ho antsika izao hita eto izao :

1-Nandeha tokoa ry i Paoly

Rehefa nahazo antso sy voairaka dia roso tokoa ny dian’ izy ireo , tsy nahalala sasatra . Tonga fanontaniana ho antsika izany : mbola manana fahavononana sy fankatoavana toy izany ve isika ? Mbola misy amintsika ve mahafoy tena handeha ka tsy hahalala sasatra toy izany rehefa hitory ny Filazantsara?

2-Nahalala ny tranga fanararaotra i Paoly

Hainy ny nanararaotra ny fisian’ny Synagoga , izay toeram-pivorian’ny Jiosy niely patrana ivelan’i Jerosalema . Hainy ny nanararaotra nanatrika izany fotoam-pivoriana izany tany amin’ny toerana nalehany . Hainy ny nanararaotra niteny rehefa nangatahina hanao izany . Ary isika , mba ahoana? Mariho fa tsy avy hatrany dia nisaraka tamin’ny Jodaisma ( fivavahana Jiosy ) akory ny Kristianisma ary tsy nanangana ny Jiosy nanaraka ny Jodaisma ho fahavalo akory ireo Jiosy Kristiana . Fanatra izany !

3-Nahay ny Testamenta Taloha ry i Paoly

Toy ny efa hitantsika tamin’ny tantaran’i Stefana dia ny Testamenta Taloha no Soratra Masina teo an-tànan’ireo kristiana voalohany ary hainy tsara ny nitory an’i Jesoa Kristy niainga tamin’izany. Manitsy ny fanamaivanantsika ny Testamenta Taloha izany , satria tena miandoha ao ny Filazantsaran’i Jesoa .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17