Alakamisy 06 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 13.1-12

Fanontaniana roa no omena antsika eto

1-Mbola mahay mihaino ny Fanahy Masina va isika ?

Hitantsika eto fa ny Fanahy Masina no nampanokana an’i Barnabasy sy i Saoly (and2), naniraka azy ireo (and4) ary nanome fahasahiana masina azy (and9). Tena i Jesoa ao amin’ny Asa 1.8 izao . Tamin’ny fomba ahoana no nandrenesan’ny Fiangonana voalohany izany feon’ny Fanahy Masina izany . Tao anaty fifadiankanina , izany hoe : tao anatin’ny filomana amam-bavaka. Moa tsy heverin’ny sasany amintsika ho fomban’ny sekta ny mifady hanina ? Diso isika raha izany !

2-Manao ahoana ny anjara toeran’ny vavaka mialoha ny fanokanana sy fanirahana mpanompon’ Andriamanitra?

Nialohan’ny hanirahana azy roa lahy dia nifady hanina sy nivavaka ny Fiangonana . Moa tsy fieritreritra izany mialohan’ny hanokanana Mpitandrina sy Mpiandry ary Diakona sy Loholona ? Ady mafy no hatrehin’izy ireo . Hifanandrina amin’ny mpanao ody izy ireo . Koa tena nilainy izany vavaka nanovozana herim-panahy izany . Tsy miova mandraka ankehitriny ny hamafy sy hasarotry ny asan’ny mpitory ny Filazantsara . Anjarantsika ny mianatra izay nataon’ny Apostoly .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17