Alakamisy 06 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 13.1-12

Fanontaniana roa no omena antsika eto

1-Mbola mahay mihaino ny Fanahy Masina va isika ?

Hitantsika eto fa ny Fanahy Masina no nampanokana an’i Barnabasy sy i Saoly (and2), naniraka azy ireo (and4) ary nanome fahasahiana masina azy (and9). Tena i Jesoa ao amin’ny Asa 1.8 izao . Tamin’ny fomba ahoana no nandrenesan’ny Fiangonana voalohany izany feon’ny Fanahy Masina izany . Tao anaty fifadiankanina , izany hoe : tao anatin’ny filomana amam-bavaka. Moa tsy heverin’ny sasany amintsika ho fomban’ny sekta ny mifady hanina ? Diso isika raha izany !

2-Manao ahoana ny anjara toeran’ny vavaka mialoha ny fanokanana sy fanirahana mpanompon’ Andriamanitra?

Nialohan’ny hanirahana azy roa lahy dia nifady hanina sy nivavaka ny Fiangonana . Moa tsy fieritreritra izany mialohan’ny hanokanana Mpitandrina sy Mpiandry ary Diakona sy Loholona ? Ady mafy no hatrehin’izy ireo . Hifanandrina amin’ny mpanao ody izy ireo . Koa tena nilainy izany vavaka nanovozana herim-panahy izany . Tsy miova mandraka ankehitriny ny hamafy sy hasarotry ny asan’ny mpitory ny Filazantsara . Anjarantsika ny mianatra izay nataon’ny Apostoly .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11