Talata 04 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 11 .19-30 /12.1-6

Lalina fa tantely amam-bahona tokoa ny fiainan’ny Fiangonana

1-Nahery nitory ny kristiana (11.19-30)

Niely izy ireo ary izay toerana rehetra nalehany dia nitoriany an’i Jesoa Kristy ka nisy vokatra nahavelom-bolo (and19-21). Nanana mpitarika « tsara fanahy izy sady feno ny Fanahy Masina sy finoana » toa an’i Barnabasy koa izy ireo (and24) , ka mainka koa nahomby . Ary ny samy mpitory ny Filazantsara , nahay niara-niasa toa an’i Barnabasy sy i Saoly ary i Agabo mpaminany (and 25-30), fiaraha-miasa niteraka fahaiza-mifampitsinjo teo amin’ny samy mpino ko aizany . Lesona ho antsika koa izany.

2-Nahery nanenjika ny fahavalo (12.1-6)

Ny fanenjehana no nampiely ny kristiana (11.19). Nipoaka indray anefa ny fanenjehana vaovao . Novonoin’i Heroda mihitsy i Jakoba. Nosamborina i Petera . Tsy nahafaly ny fahavalo velively ny firoboroboan’ny Fiangonana kristiana, ka ireo mpitarika mihitsy no nasesiny haripaka. Zavatra efa nitranga tamin’i Jesoa rahateo koa izany , araka ilay teny manao hoe: « hamely ny mpiandry Aho dia hihahaka ny ondry » (Mar 14.27). Dia hitantsika araka izany fa tandra vadin-koditra amin’ny fisian’ny Fiangonana ny fanenjehena ka ampaherezina isika , na vahoaka na mpitarika kristiana . Aza kivy fa mijoroa!

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11