Alatsinainy 03 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 11.1-18

Mampieritreritra ity tantara ity 

1-Nohelohina i Petera (and1-3)

Ny and 1 dia milaza ny nandresen’ny Apostoly fa nandray ny Tenin’ Andriamanitra ny Jentilisa . Tokony  ho nifaly  izy ireo  , kanjo  fanamelohana no  nitranga eo amin’ny and 3 . Izany  fanamelohana izany  dia mampiseho  amintsika ny hamafin’ny  fangejan’ny fombantany  sy tarazo , na eo  amin’izay  mitonona ho  kristianina aza.

2-Nohenoina i Petera (and4-18)

Mahafaly  ny  mahita  eto  fa na dia mafy  aza ny fanakianana , tsy   nohelohina anjambany akory i Petera . Navela  hiteny izy , navela hitantara ny zava-nisy izy ka hijoro  ho vavolombelon’ny asan’ Andriamanitra manavao  ny Fiangonany sy manitatra ny ambaindain’ny Filazantsara . Tena Andriamanitra mihitsy  mantsy izay niditra an-tsehatra  hanitatra ny asa fitoriana ny Filazantsara izao , eny  fa na dia hanakorotana ny hevitra amam-pomba raiki-tampisaka tao amin’ny  mpino  aza . Soa ihany fa nahay nandray izany ireo Apostoly sy ny namany Jiosy  ka nangina sy nankalaza an’ Andriamanitra .

Homen’ Andriamanitra antsika anie ny hanaiky  ny asany  hampitombo ny Fiangonany , araka ny fombany ka tsy  ho maika hanameloka izay tarihany hahita ny làlam-baovao tsy mahazatra antsika  .

« Raiso ny Tenin ‘ Andriamanitra »Boky faha-8

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17