Alatsinainy 03 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 11.1-18

Mampieritreritra ity tantara ity 

1-Nohelohina i Petera (and1-3)

Ny and 1 dia milaza ny nandresen’ny Apostoly fa nandray ny Tenin’ Andriamanitra ny Jentilisa . Tokony  ho nifaly  izy ireo  , kanjo  fanamelohana no  nitranga eo amin’ny and 3 . Izany  fanamelohana izany  dia mampiseho  amintsika ny hamafin’ny  fangejan’ny fombantany  sy tarazo , na eo  amin’izay  mitonona ho  kristianina aza.

2-Nohenoina i Petera (and4-18)

Mahafaly  ny  mahita  eto  fa na dia mafy  aza ny fanakianana , tsy   nohelohina anjambany akory i Petera . Navela  hiteny izy , navela hitantara ny zava-nisy izy ka hijoro  ho vavolombelon’ny asan’ Andriamanitra manavao  ny Fiangonany sy manitatra ny ambaindain’ny Filazantsara . Tena Andriamanitra mihitsy  mantsy izay niditra an-tsehatra  hanitatra ny asa fitoriana ny Filazantsara izao , eny  fa na dia hanakorotana ny hevitra amam-pomba raiki-tampisaka tao amin’ny  mpino  aza . Soa ihany fa nahay nandray izany ireo Apostoly sy ny namany Jiosy  ka nangina sy nankalaza an’ Andriamanitra .

Homen’ Andriamanitra antsika anie ny hanaiky  ny asany  hampitombo ny Fiangonany , araka ny fombany ka tsy  ho maika hanameloka izay tarihany hahita ny làlam-baovao tsy mahazatra antsika  .

« Raiso ny Tenin ‘ Andriamanitra »Boky faha-8

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18