Sabotsy 11 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 13.14-37

« Mitandrema, miambena (= miareta tory ) ka mivavaha , fa tsy fantatrareo izay ihavian’ny fotoana »(and33) .

Baikon’i Jesoa Kristy izany eo am-piandrasana ny fiaviany indray:

-« Mitandrema » (miverina indroa) (and 23,33) : aoka ho malina sy mahina ianareo amin’ ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka » izay mitondra fampianaran-diso , mitaona ny olona na dia ny olom-boafidiny aza ho: « Indro , ety Kristy na indro ery , misarika ny olona ho amin’ny tsy finoana sy ny rehak’izao fiainana izao ka mety hiverin-dàlana na hanaotao foana.

-Miambena (miverina indroa) (and33,35) : aza variana anaty aizina , aza sondriana amin’ny olana samihafa ( fahoriana , aretina , fahasahiranana , tsy fahafaham-panadinana, ady , loza, fahadisoam-panantenana…) , miareta tory, mifohaza, miandrandrà ny lanitra ka amin’izay ny Zanak’olona dia ho hita avy eo amin’ny rahona amin’ny hery lehibe sy ny voninahitra (and 26).

Mitaona antsika i Jesoa Kristy eto hitandrina sy hiambina ka hivavaka , izany hoe : hifandray tsy tapaka amin’ny Tompo , hifamatotra sy hiantehitra ary hihavana amin’ Andriamanitra . Mety ho resin’i satana fahavalo (resin-tory) tokoa mantsy isika eo am-piandrasana izany , fandrao avy tampoka izy raha tsy miray amin’i Jesoa Kristy.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Mey: Manàna fahamarinana eo anatrehan''ny Tompo

| | 26. Ala V man Paska- Alahadin'ny FFPM
Joba 1.1-5 / Mat 5. 17-20 / Rom 6.8-14

| | 30. Andro Niakarana
Sal 11.1-7 / Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 02. Alah VI man. PASKA
Sal 143.7-10 / Lio 2.25-32 / 1 Kor 6.12-20

| | 09. PENTEKOSTA / Sekoly FJKM
2 Tant 20.14-17 / Mar 3.20-30 / Asa 2.1-13

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019