Sabotsy 11 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 13.14-37

« Mitandrema, miambena (= miareta tory ) ka mivavaha , fa tsy fantatrareo izay ihavian’ny fotoana »(and33) .

Baikon’i Jesoa Kristy izany eo am-piandrasana ny fiaviany indray:

-« Mitandrema » (miverina indroa) (and 23,33) : aoka ho malina sy mahina ianareo amin’ ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka » izay mitondra fampianaran-diso , mitaona ny olona na dia ny olom-boafidiny aza ho: « Indro , ety Kristy na indro ery , misarika ny olona ho amin’ny tsy finoana sy ny rehak’izao fiainana izao ka mety hiverin-dàlana na hanaotao foana.

-Miambena (miverina indroa) (and33,35) : aza variana anaty aizina , aza sondriana amin’ny olana samihafa ( fahoriana , aretina , fahasahiranana , tsy fahafaham-panadinana, ady , loza, fahadisoam-panantenana…) , miareta tory, mifohaza, miandrandrà ny lanitra ka amin’izay ny Zanak’olona dia ho hita avy eo amin’ny rahona amin’ny hery lehibe sy ny voninahitra (and 26).

Mitaona antsika i Jesoa Kristy eto hitandrina sy hiambina ka hivavaka , izany hoe : hifandray tsy tapaka amin’ny Tompo , hifamatotra sy hiantehitra ary hihavana amin’ Andriamanitra . Mety ho resin’i satana fahavalo (resin-tory) tokoa mantsy isika eo am-piandrasana izany , fandrao avy tampoka izy raha tsy miray amin’i Jesoa Kristy.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Aogositra: Miadia ny ady tsaran'ny finoana

| | 18. Alah IX man.Trinite / Aumonerie Nas
Jos 6.20-23 / Mar 5.25-34 / Heb 11.1-12

| | 25. Alah X man Trinite
Nom 13.30-14.9 / Mat 15.21-28 / Apo 3.14-22

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 01. Alah.XI man.Trinité
Eks 12.15-17 / Lio 2.21-24 / Efe 4.11-16

| | 08. Alah XII man.Trinite /AFF
Jos 24.19-28 / Lio 10.38-42 / Asa 6.1-7

FJKM Fahazavana

Toriteny Alahady 19 Mey 2019 - Fjkm Isotry Fitiavana