Zoma 10 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 13.1-13

Maro ireo endri-javatra mety hitarika tahotra , fanahiana voatanisa eto : « Tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana, ady sy filazana ady, hisy mpamitaka, firenena hitsangana hamely firenena…horohorontany any amin’ny tany samihafa , hisy mosary, ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin’ny fahafatesana …, hatolotra amin’ny synedriona sy hokapohina ao amin’ny synagoga ». Mitaona antsika i Jesoa : »Aza matahotra » (and7) , aza manahy (and11) eo anatrehan’izay mety hitranga sy hiseho amin’ny ho avy , efa tsara fampiomanana isika no sady manana Azy miaro , miahy , momba antsika . Misarika ny saintsika sahady miaro, momba antsika . Misarika ny saintsika sahady izany rehetra izany hatoky Azy. « Koa raha mitondra anareo hatolotra izy , dia aza manahy rahateo izay holazainareo, fa tsy ianareo no hiteny fa ny Fanahy masina » (and11).

Mitarika antsika ny Tompo hatoky ary indrindra hino Azy mandrakariva . Tsy misy famonjena , fanavotana afa-tsy ao Aminy irery ihany na inona mitranga na inona miseho. « Ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny Anarako, fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena » (and13). Mahareta!

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6

Perikopa

Aogositra: Miadia ny ady tsaran'ny finoana

| | 18. Alah IX man.Trinite / Aumonerie Nas
Jos 6.20-23 / Mar 5.25-34 / Heb 11.1-12

| | 25. Alah X man Trinite
Nom 13.30-14.9 / Mat 15.21-28 / Apo 3.14-22

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 01. Alah.XI man.Trinité
Eks 12.15-17 / Lio 2.21-24 / Efe 4.11-16

| | 08. Alah XII man.Trinite /AFF
Jos 24.19-28 / Lio 10.38-42 / Asa 6.1-7

FJKM Fahazavana

Toriteny Alahady 19 Mey 2019 - Fjkm Isotry Fitiavana