Zoma 10 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 13.1-13

Maro ireo endri-javatra mety hitarika tahotra , fanahiana voatanisa eto : « Tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana, ady sy filazana ady, hisy mpamitaka, firenena hitsangana hamely firenena…horohorontany any amin’ny tany samihafa , hisy mosary, ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin’ny fahafatesana …, hatolotra amin’ny synedriona sy hokapohina ao amin’ny synagoga ». Mitaona antsika i Jesoa : »Aza matahotra » (and7) , aza manahy (and11) eo anatrehan’izay mety hitranga sy hiseho amin’ny ho avy , efa tsara fampiomanana isika no sady manana Azy miaro , miahy , momba antsika . Misarika ny saintsika sahady miaro, momba antsika . Misarika ny saintsika sahady izany rehetra izany hatoky Azy. « Koa raha mitondra anareo hatolotra izy , dia aza manahy rahateo izay holazainareo, fa tsy ianareo no hiteny fa ny Fanahy masina » (and11).

Mitarika antsika ny Tompo hatoky ary indrindra hino Azy mandrakariva . Tsy misy famonjena , fanavotana afa-tsy ao Aminy irery ihany na inona mitranga na inona miseho. « Ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny Anarako, fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena » (and13). Mahareta!

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6

Perikopa

Mey: Manàna fahamarinana eo anatrehan''ny Tompo

| | 26. Ala V man Paska- Alahadin'ny FFPM
Joba 1.1-5 / Mat 5. 17-20 / Rom 6.8-14

| | 30. Andro Niakarana
Sal 11.1-7 / Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 02. Alah VI man. PASKA
Sal 143.7-10 / Lio 2.25-32 / 1 Kor 6.12-20

| | 09. PENTEKOSTA / Sekoly FJKM
2 Tant 20.14-17 / Mar 3.20-30 / Asa 2.1-13

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019