Alakamisy 09 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 12.35-44

Mpitsara marina tokoa i Jesoa Kristy fa tsy mitsara na mijery ny olona araka ny endrika , na fomba ivelany Izy . Mampitandrina àry Izy eto

: »Mitandrema ny amin’ny mpanora-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te-hoharabain’ny olona eny an-tsena , mandany ny tranon’ny mpitondrantena ka manao vavaka lavareny mba ho fiolahana , ireo no hahazo fahamelohana , ireo no hahazo ny fahamelohana mafimafy kokoa » (and38-40). Tsy ny fitafianao , na ny fombafombanao ivelany no zava-dehibe amin’ny Tompo . Ny toetra amam-panahinao anaty mihitsy no ijeren’ny Tompo anao.

Maneho izany indray maka indray i Jesoa eto tamin’ny nilazany tamin’ny mpianany fa : » ireo rehetra ireo dia tamin’ny haben’ny fananana ny nandatsahany tao , fa izy (mpitondrantena malahelo) kosa tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra » (and44) .

Mitaona antsika àry i Jesoa anio , hanavao fanolorantena , tsy ny eny ivelany na ny fijerin’ny hafa no hahatonga antsika eo amin’ny asa fanompoana sy fanolorantena fa tena ilay toe-panahy araka an’ Andriamanitra , Imanoela : Amintsika Andriamanitra mihitsy no hanosika antsika am-pitiavana sy amim-panetretena hiatrika ny fanompoana Azy .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6

Perikopa

Aogositra: Miadia ny ady tsaran'ny finoana

| | 18. Alah IX man.Trinite / Aumonerie Nas
Jos 6.20-23 / Mar 5.25-34 / Heb 11.1-12

| | 25. Alah X man Trinite
Nom 13.30-14.9 / Mat 15.21-28 / Apo 3.14-22

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 01. Alah.XI man.Trinité
Eks 12.15-17 / Lio 2.21-24 / Efe 4.11-16

| | 08. Alah XII man.Trinite /AFF
Jos 24.19-28 / Lio 10.38-42 / Asa 6.1-7

FJKM Fahazavana

Toriteny Alahady 19 Mey 2019 - Fjkm Isotry Fitiavana