Alakamisy 09 Mey 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 12.35-44

Mpitsara marina tokoa i Jesoa Kristy fa tsy mitsara na mijery ny olona araka ny endrika , na fomba ivelany Izy . Mampitandrina àry Izy eto

: »Mitandrema ny amin’ny mpanora-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te-hoharabain’ny olona eny an-tsena , mandany ny tranon’ny mpitondrantena ka manao vavaka lavareny mba ho fiolahana , ireo no hahazo fahamelohana , ireo no hahazo ny fahamelohana mafimafy kokoa » (and38-40). Tsy ny fitafianao , na ny fombafombanao ivelany no zava-dehibe amin’ny Tompo . Ny toetra amam-panahinao anaty mihitsy no ijeren’ny Tompo anao.

Maneho izany indray maka indray i Jesoa eto tamin’ny nilazany tamin’ny mpianany fa : » ireo rehetra ireo dia tamin’ny haben’ny fananana ny nandatsahany tao , fa izy (mpitondrantena malahelo) kosa tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra » (and44) .

Mitaona antsika àry i Jesoa anio , hanavao fanolorantena , tsy ny eny ivelany na ny fijerin’ny hafa no hahatonga antsika eo amin’ny asa fanompoana sy fanolorantena fa tena ilay toe-panahy araka an’ Andriamanitra , Imanoela : Amintsika Andriamanitra mihitsy no hanosika antsika am-pitiavana sy amim-panetretena hiatrika ny fanompoana Azy .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6

Perikopa

Mey: Manàna fahamarinana eo anatrehan''ny Tompo

| | 26. Ala V man Paska- Alahadin'ny FFPM
Joba 1.1-5 / Mat 5. 17-20 / Rom 6.8-14

| | 30. Andro Niakarana
Sal 11.1-7 / Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 02. Alah VI man. PASKA
Sal 143.7-10 / Lio 2.25-32 / 1 Kor 6.12-20

| | 09. PENTEKOSTA / Sekoly FJKM
2 Tant 20.14-17 / Mar 3.20-30 / Asa 2.1-13

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019