Alakamisy 11 Aprily 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka ny MARKA

Marka 3.20-35

Niteny mivantana momba ny demonia na ny fanahy ratsy i Jesoa

1-Tandremo ny miteny ratsy ny Fanahy Masina

Samy milaza ny fahitany an’i Jesoa ny olona . Ny havany milaza fa « very saina « Izy (and21). Ny Mpanora-dalàna manao hoe : »manana demonia izy » (and 22) satria halany i Jesoa . Ny olona miteny hoe: « azom-panahy maloto Izy » (and30) . Raha ny Fanahy Masina ao amin’i Jesoa no lazaina fa « demonia« dia izany no atao hoe: « miteny ratsy« . Tandremo fa ho meloka mandrakizay izay manivaiva ny Fanahy Masina. Fantaro fa i Jesoa no Ilay Mahery (and30), mahavita mandroaka an’i Belzeboba sy ny demonia ka manafaka ny olona voagejan’i satana . Ny olona miteny ratsy ny Fanahy Masina dia izay mikiry handà ny asan’ny Fanahy Masina , izay mitaona hino an’i Jesoa .

2-Mandray ny mpino ho havany i Jesoa

Misahirana mihitsy ny reniny sy ny iray tampo amin’i Jesoa te-hikarakara azy . Manaraka Azy amin’ny fotoana rehetra mantsy ny vahoaka ka na ny fotoana hihinanany hanina aza tsy misy. Hoy i Jesoa momba izany : »ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy » (Jao 4.34) . Ary ho an’izay rehetra manao ny sitrapon’ Andriamanitra kosa dia raisin’i Jesoa ho Azy. Zanak’ Andriamanitra ianao satria nandray Azy. »Ny Fanahy dia miara-milaza ami’ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika . Raha zanaka dia mpandova…mpiray lova amin’i Kristy  » (Rom 8.16,17 ).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11

Jolay: Manatrika ny mino ny Tompo

| | 07. Alah.IIIman. Trinite
Eks 33.7-11/Jao14.15-21/Apo.22.1-5

| | 14. Alah.IV man.Trinite /STK-FJKM
Zak 8.1-8/Mat 18.18-20/Efe 1.1-14

| | 21. Ala.V manTrinite /SFL-FJKM
2Tant 6.1-6 /Mar6.47-56/ 1 Kor 14.23-25