Alakamisy 07 Martsa 2019.

Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka

1 Mpanjaka 9.1-9

Taorian’ny vavaka nataon’i Solomona dia tonga ny valimbavaka. »Mpihaino vavaka  » tokoa manko ny Andriamanintsika (Sal 65.2) . Minoa izany dia mazotoa mivavaka . Inona avy àry no valitenin’ny Tompo ?

1- Fitsofan-drano ny trano natao (and3). Hoy ny Tompo :« Efa nohamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin’ity mandrakariva ny masoko sy ny foko » . Fatratra izany ary ho tsapantsika amin’ny trano fiangonana rehetra anie izany .

2-Fanamafisina ny finoan’i Solomona (and4-5). Naverin’ny Tompo taminy indray izay takiny aminy : »hanao araka izay rehetra nandidiako anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko« . Tsy misy finoana marina ivelan’ny fanarahana ny Tenin’ Andriamanitta sy ny fankatoavana izany . Fa raha mbola mitoetra amin’ny teniny isika dia mitoetra ao amin’ny fitahiana.

3-Fampitandremana ny amin’ny fivadihana (and 6-9). Amin’ny fomba mahitsy sy hentitra no anambaran’ny Tompo fa raha alaim-panahy hiala Aminy ny Israely dia hofongorany . Ary ny mampalahelo tsy latsaka noho izany , ity trano lehibe tsara be vao nitokanana ity horavan’ny Tompo ho fandatsan’ny jentilisa. Ny tohin’ny tantara indrisy dia nampiseho fa tsy nahatandrina izany izy ireo ka voa.

2-

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17