Zoma 11 Janoary 2019.

2 Samoela 3.1-39

Nihanahery ny fanjakan’i Davida

1-Niteraka zanaka lahy tao Hebrona izy .

Enina no isan’izy ireo . Mpandova ny fanjakana ny zanakalahy.

2-Niala tamin’i Isboseta i Abnera

Mpitari-tafika i Abnera . Rehefa nisy nanafitohina azy tamin’i Isboseta , zanak’i Saoly natsangany ho mpanjaka dia nitamberina tao am-pony ny marina momba an’i Davida izay tokony ho mpanjaka araka ny Tompo . Noho izany niala izy .

3-Nifanaiky tamin’i Davida i Abnera . Ankoatra ny iraka nisava làlana dia andian’olona mafonja no tonga tao Hebrona notarihan’iAbnera mba hifanaiky amin’i Davida. Naverina tamin’ny laoniny ny taloha ka nomena an’i Davida indray i Mikala vadiny. Manana anjara toerana eo amin’ny fanjakana ny vehivavy.

4-Nosembanin’ny valifatin’i Joaba ny fikasan’i Abnera.

Tsy teo i Joaba ka tsy nahara-baovao . Nony tonga izy dia nahare. Nokianiny ny mpanjaka , ary nofitahiny i Abnera ka matiny. Antony : ho valifaty ny amin’i Asahela rahalahiny sady fiarovana ny toerany

5-Nidio noho ny fahafatesan’i Abnera i Davida

Endrika roa no nisehoan’izany. Andaniny ny fanambarany fa tsy tomponandraikitra na tompon-kevitra ny namonoana an’i Abnera izy . Ankilany ny fisaonana ny fisaonana nampanaoviny narahina vavaka fifadiankanina nataony dia nampahazava tamin’ny rehetra fa olo-madio izy amin’ny raharaha Abnera .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11

Jolay: Manatrika ny mino ny Tompo

| | 07. Alah.IIIman. Trinite
Eks 33.7-11/Jao14.15-21/Apo.22.1-5

| | 14. Alah.IV man.Trinite /STK-FJKM
Zak 8.1-8/Mat 18.18-20/Efe 1.1-14

| | 21. Ala.V manTrinite /SFL-FJKM
2Tant 6.1-6 /Mar6.47-56/ 1 Kor 14.23-25