Zoma 11 Janoary 2019.

2 Samoela 3.1-39

Nihanahery ny fanjakan’i Davida

1-Niteraka zanaka lahy tao Hebrona izy .

Enina no isan’izy ireo . Mpandova ny fanjakana ny zanakalahy.

2-Niala tamin’i Isboseta i Abnera

Mpitari-tafika i Abnera . Rehefa nisy nanafitohina azy tamin’i Isboseta , zanak’i Saoly natsangany ho mpanjaka dia nitamberina tao am-pony ny marina momba an’i Davida izay tokony ho mpanjaka araka ny Tompo . Noho izany niala izy .

3-Nifanaiky tamin’i Davida i Abnera . Ankoatra ny iraka nisava làlana dia andian’olona mafonja no tonga tao Hebrona notarihan’iAbnera mba hifanaiky amin’i Davida. Naverina tamin’ny laoniny ny taloha ka nomena an’i Davida indray i Mikala vadiny. Manana anjara toerana eo amin’ny fanjakana ny vehivavy.

4-Nosembanin’ny valifatin’i Joaba ny fikasan’i Abnera.

Tsy teo i Joaba ka tsy nahara-baovao . Nony tonga izy dia nahare. Nokianiny ny mpanjaka , ary nofitahiny i Abnera ka matiny. Antony : ho valifaty ny amin’i Asahela rahalahiny sady fiarovana ny toerany

5-Nidio noho ny fahafatesan’i Abnera i Davida

Endrika roa no nisehoan’izany. Andaniny ny fanambarany fa tsy tomponandraikitra na tompon-kevitra ny namonoana an’i Abnera izy . Ankilany ny fisaonana ny fisaonana nampanaoviny narahina vavaka fifadiankanina nataony dia nampahazava tamin’ny rehetra fa olo-madio izy amin’ny raharaha Abnera .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3

Perikopa

Martsa: Manamasina fiainana ho an'ny Tompo

| | 24. Karemy II Alahadin'ny SAF FJKM
Jos 14.6-15 / Mat 5.13-16 / 1 Tes 2.1-12

| | 31. Karemy IV
2 Tant 29.1-11 / Mat 8.18-20 / 1 Pet 1.13-16

Aprily: Hazony ny famonjen'ny Tompo

| | 07. Karemy V
Sal 40.11-17 / Mat9.14-17 / 1 Tim 4.6-10

| | 14. SAMPANDROFIA
Isa 62.6-12 / Lio 9.57-62 / Rom 6.15-19

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019