STK / Hafatry ny Komity Foibe

FIANGONANA  JESOA  KRISTY  ETO MADAGASIKARA

SAMPANA TANORA KRISTIANA

 

HAFATRY NY KOMITY FOIBE

“S.T.K. vavolombelona amin’ny asa tsara.”

 

“Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika;

Ary tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra

sy ny fanahinao rehetra, ary ny herinao rehetra” (2 Tim. 1: 8 ; Deo. 6: 5)

 

Ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa. Amena.

Misaotra ny Tompo isika fa afaka nanatanteraka ny fivorian’ny Komity Foiben’ny S.T.K.- F.J.K.M. izay natao teto Ambatomanga ny Alakamisy 25 Oktobra hatramin’ny Sabotsy 27 Oktobra 2018.

Isaorana Andriamatoa Ramadimisaina Jean Denis, Mpiandraikitra Foibe miahy ny STK, sy Andriamatoa Rakotonindrainy Jaona, Mpitandrina, Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana nitondra fampianarana tamin’izao fivoriana izao . Ankasitrahana ny Komity Foibe izay nahasolo tena ireo Synodamparitany misy azy avy.

Nanamarika ity fivoriana ity ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fankalazana ny faha-45 taonan’ny S.T.K.- F.J.K.M. amin’ny taona 2019; Ny teny faneva iainana amin’izany dia hoe: “Fa ianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao”. (2 Tim. 3: 14a). “tanora vavolombelona ô, mahareta” no lohahevitra navoitra avy amin’izany.

Manoloana ny fiomanana ho amin’ny fiatrehana ny Zaikabe sy ny  Fihaonambe Nasionaly amin’ny taona 2019 dia tena maro tokoa ny hevi-dehibe izay nodinihina  nandritra izao fivoriana izao:

 • Famitana ny tetikasa sy tetibola taona 2019
 • Fanapariahana ny Gazety Tanora Fianarana (GTF) mba ho tafapaka any amin’ireo Synodamparitany miisa 38.
 • Fanaovana ho zava-dehibe ireto vanim-potoana miavaka ireto, izay samy hotanterahina any Fianarantsoa – SP MATSIATRASOA :
  • Komity Foibe : Zoma 25 – Sabotsy 26 oktobra 2019
  • Zaikabefaha XIV : Alatsinainy 28 – Talata 29 Oktobra 2019
  • Fihaonambe Nasionaly faha-8 : Alarobia 30 – Alahady 03 Novambra 2019
 • Fanentanana amin’ireo asa samihafa hotanterahin’ny S.T.K.–F.J.K.M.:
  • Adidy Foibe
  • Fampiakarana ny rakitra amin’ny Alahadin’ny S.T.K.
  • Fandraisana anjara amin’ny 500 Ar isaky ny mpikambana ho fanorenana ny tsangambato any Ankadiefajoro Antananarivo.
  • Adidy isaky ny Synodamparitany amin’ny fananganana ny Fiangonana any Bemahatazana – Miandrivazo SP FAHAZAVAN’ATSIMO ANDREFANA ( Hetsika Vontosy Filazantsara).

Koa manantena ny fiarahantsika S.T.K. mientana amin’izany rehetra izany ary dia manao veloma finaritra antsika amin’ny Anaran’ny Tompo ; Mirary sahady ny hahatrarantsika ny Krismasy 2018 sy ny Taona vaovao 2019 izahay.

    Ny Filoha

     Andriamatoa Andriamalala Solomon Jean Denis, Mpitandrina

……………………………………………………………………………………………………………………………

Teny faneva faha-45 taona ( 2019)  sy FIHAONAMBE NASIONALY FAHAVALO ( Fianarantsoa)

« Fa hianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao.»  (II Tim. 3: 14a)

 • TANORA VAVOLOMBELONA Ô, MAHARETA
 • FIHAONAMBE NASIONALY faha-8 ( Fianarantsoa )

2.1- Fifaninanana Soratra Masina

 • TestamentaTaloha : SALAMO

Asiana taridalana (oh: jereo ny teny miverimberina, iza no mpanoratra, firy ny mpanoratra …..)

 • Testamenta Vaovao : Filemona sy Hebreo

Fanamarihina:

– Mandeha tsirairay ny fifaninanana fa tsy mitambatra toy ny teo aloha intsony ny solon-tenan’nySP

– Asiana tari-dalana

 • Momba ny STK: vakio ny fitsipika sy ny tantarany ( Tsy manontany anaran’olona)
 • FJKM :Tantaran’ny FJKM tao anatin’ny50 taona
 • Fifaninanana Hira
 • Hira ara-tSOLFA :

– Mamorona feo amin’ny SALAMO ankoatra izay efa nivoaka tamin’nyVol 1,2,3).

– Atao mitohy ny andininy fa tsy dinganina

– Manaraka tsara ny Solfa (tsotra): 6/4, 4/4, 3/4 (Tsy atao classique)

– Ny famaranana kosa dia ny tohin’ireo Hira amin’ny fivorian’ny tanora ao amin’ny Fihirana FFPM ( 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) no hianarana tsara, hiraina tsy misy mozika.

– Fe-potoana :Tsy mihoatra ny 4 minitra

– Tsaraina ihany koa ny fitafy (Tsy manao robe pastoraly)

 • Dihy Mirindra (Ballet): tsy latsaky ny 20 nympandray anjara,

– Feon-kira: Hira Faneva faha 45 taona (ezahina mba ho feon-kira azo handihizana, ary hivoaka amin’ny 27 Avril 2019 )

 • Gadona: Kidodo, Karitaky, Medley, Malesa, Baoenjy, Salegy, Batrelaky, Hira gasy, vako-drazana

– Samy mamorona tonony ny mpandray anjara tsirairay arymanaraka teny faneva faha 45 taona izay sady loha-hevitry ny Fihaonambe Nasionaly

– Hira tsy mihoatra ny 7 minitra

Fanamarihina:

– Aparitaka ny Fifaninanana HIRA FANEVA faha 45 taona STK FJKM ,atao hira azo andihizana

– hanaovana antsony TONONY ( hatramin’ny faran’ny volana Desambra 2018

Farany fanolorana ny tononkira, farany Martsa ny feony, mivoaka Aprily

 • Fifaninanana Fanatanjahantena
 • Lalao Baolina kitra (Foot à 11), lahy sy vavy
 • Lalao Baskety lahy sy vavy
 • Lalao iraisan’ny lahy sy vavy
 • Lalao Tsipy kanety be
 • Hazakazaka mifampitohy (Relais): L2 sy V1, mihoatra 18 taona, latsaka 18 taona

Fanamarihana :

 – Tsy maintsy mandray anjara amin’ny Soratra Masina sy mahavita ny Adidy 2018, 2019 ny Synodamparitany vao afaka mandray anjara amin’ny fifaninanana rehetra

– Ny KF dia ampidirina ao anatin’ny sokajinasa

– Tsy mitarika ny SP ny KF

– Ny KF no tompon’andraikitra amin’nympilalao entiny

– Ny teknisianina tsy manapakevitra fa mitsara ny lalao ihany fa ny KF no tomponandraikitra feno amin’ny fanapahankevitra

Ny Komity Foibe STK

Oktobra 2018

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17