Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MANOME FIAINANA HO AN'NY MINO NY TOMPO.>> ---- Nizara fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny fihotsahan'ny tany teny amin'ny fokontany Ambohipotsy ny komitin'ny vonjy voina FJKM ny Alakamisy 02 Aprily 2015. Nanolotra fanampiana ho an'ny TOPAZA-FJKM ihany koa ny Komitin'ny vonjy voina.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17

SAMPATI

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI) / FJKM

Ny Filoha sy Birao Foibe SAMPATI manoloana ny fiatrehana ny fanavaozana ny tompon’ andraikitra eo aminy dia manao antso avo amin’izay te-hirotsaka ho fidiana ho TONIA. Toy izao ny fepetra takina :

* Filoha Mpanazava sy Tily mpikambana amperinasa nandritra ny 5 taona teo amin’ny vondron’ny Mpampiofana na tari-panofanana ary voamarin’ny tompon’ andraikitra mifanandrify amin’izany .

* Raha Mpitandrina dia efa niasa 5 taona teo amin’ny fitondram-piangonana ary efa voatokana, raha Laika dia mpitoriteny ary manana sertifika avy amin’ny SEFALA na SETELA (manolotra dika mitovy ) .

* Manana ny mari-pahaizana Licence (BAC + 3)ho an’ny Mpitandrina sy Laika (manolotra ny dika mitovy).

* 35 taona ka hatramin’ny 50 taona eo am-pilatsahana .

* Efa nanatrika Zaikabe indray mandeha farafahakeliny .

* Manao taratasy filazana ny momba ny tena sy taratasy fangatahana ahitana ny antony hilatsahana .

* Mpikambana ao amin’ny ambaratongan-drafitra SAMPATI .

* Taratasy fanolorana avy amin’ny SP / SAMPATI sy Mpitandrina ao amin’ny Fitandremana misy ny mpilatsaka ho an’ny Laika , ary avy amin’ny SP reniny sy SP SAMPATI ho an’ny Mpitandrina .

* Taratasy fanolorana avy amin’ny ambaratonga mpiahy ho an’ny Foibe .

* Taratasy faneken’ny vady ary manan-janaka 03 raha be indrindra .

Misokatra ny filatsahan-kofidina hatramin’ny ZOMA 05 AOGOSTRA 2011. Ny tsy fahampian’ny antontan-taratasy takina dia midika tsy fahalavorarian’ny filatsahana . Ny fanaterana ny anton-taratasy dia azo alefa amin’izao adiresy izao :

FOIBE SAMPATI FJKM, BP 623 ANTANANARIVO 101 , na aterina ao ami’n varavarana 508 FOIBE FJKM , Rihana faha- 5 . Trano Ifanomezantsoa Analakely .