Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO.>> ---- Tontosa ny Alakamisy 05 Martsa 2015 ny ampahany voalohany tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo traboina teny amin'ny Kaominina Ampanefy, faritra Atsimondrano. Fianakaviana 863 no nisitraka izany.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17

SAMPATI

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI) / FJKM

Ny Filoha sy Birao Foibe SAMPATI manoloana ny fiatrehana ny fanavaozana ny tompon’ andraikitra eo aminy dia manao antso avo amin’izay te-hirotsaka ho fidiana ho TONIA. Toy izao ny fepetra takina :

* Filoha Mpanazava sy Tily mpikambana amperinasa nandritra ny 5 taona teo amin’ny vondron’ny Mpampiofana na tari-panofanana ary voamarin’ny tompon’ andraikitra mifanandrify amin’izany .

* Raha Mpitandrina dia efa niasa 5 taona teo amin’ny fitondram-piangonana ary efa voatokana, raha Laika dia mpitoriteny ary manana sertifika avy amin’ny SEFALA na SETELA (manolotra dika mitovy ) .

* Manana ny mari-pahaizana Licence (BAC + 3)ho an’ny Mpitandrina sy Laika (manolotra ny dika mitovy).

* 35 taona ka hatramin’ny 50 taona eo am-pilatsahana .

* Efa nanatrika Zaikabe indray mandeha farafahakeliny .

* Manao taratasy filazana ny momba ny tena sy taratasy fangatahana ahitana ny antony hilatsahana .

* Mpikambana ao amin’ny ambaratongan-drafitra SAMPATI .

* Taratasy fanolorana avy amin’ny SP / SAMPATI sy Mpitandrina ao amin’ny Fitandremana misy ny mpilatsaka ho an’ny Laika , ary avy amin’ny SP reniny sy SP SAMPATI ho an’ny Mpitandrina .

* Taratasy fanolorana avy amin’ny ambaratonga mpiahy ho an’ny Foibe .

* Taratasy faneken’ny vady ary manan-janaka 03 raha be indrindra .

Misokatra ny filatsahan-kofidina hatramin’ny ZOMA 05 AOGOSTRA 2011. Ny tsy fahampian’ny antontan-taratasy takina dia midika tsy fahalavorarian’ny filatsahana . Ny fanaterana ny anton-taratasy dia azo alefa amin’izao adiresy izao :

FOIBE SAMPATI FJKM, BP 623 ANTANANARIVO 101 , na aterina ao ami’n varavarana 508 FOIBE FJKM , Rihana faha- 5 . Trano Ifanomezantsoa Analakely .