Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MANAMAFY NY FINOANTSIKA NY FANAHY MASINA.>> ---- Amin'izao fisokafany izao dia entaniny isika rehetra handray anjara amin'ny fampitaovana ny Radio Fahazavana.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17

SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

|BP.623 – 101 Antananarivo
TĂ©l. 22 692 67 / 033 11 396 98 / 24 260 95 / 032 51 607 24
e-mail : mpanazava.tily@fjkm.mg

Biraon’ny SAMPATI . (V.508)| |

Filoha  : RANDRIANARIZAY Lucien, Mpit. TĂ©l. 032 45 800 17 / 034 04 038 58
Filoha Mpanampy  :
RAKOTOARISON Solofonjanahary
RANDRIANJA Voahangy – Tél. 034 04 558 41
Mpitantsoratra (F)  :
RANDRIANOELINA Hanitra, Mpit. FJKM Antanetibe Ivato - TĂ©l. 032 02 028 57 / 22 583 56
RANDRIAMBOLAJAONA Hajanirisoa Niaina TĂ©l. 033 12 853 69
Mpitantsoratra (V)  : RASOAZANABONJY Voahirana Yolande TĂ©l. 032 04 071 38 / 033 12 700 59
Mpitahirivola  : RANDRIAMASINORO Marc - TĂ©l. 033 14 819 59
Mpanolotsaina  :
RASOANANTOANINA Rachelle - TĂ©l. 032 41 525 90
RAKOTONANAHARY François, Mpit. Tél. 032 02 001 94 - FJKM Tsararano M/janga
RAKOTONIRAINY Rivonanahary, Mpit FJKM Ambohijafy Firaisana

Tonia  : RAMANAMPAMONJY Eddy Laura, Mpit. TĂ©l. 034 / 033 / 032 : 02 067 78

Tonia Mpanampy  : RAKOTOMAVO Felamanitra
Mpandraharaha  : RAKOTOARIMANANA RAKOTONJANAHARY Vololoniaina TĂ©l. 033 14 971 23

Solontena avy amin’ny Mpiandraikitra Foibe :
RAKOTOSON, Mpitandrina.

Alahadin’ny SAMPATI : 16 Novambra 2014