Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17

SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

|BP.623 – 101 Antananarivo
Tél. 22 692 67 / 033 11 396 98 / 24 260 95 / 032 51 607 24
e-mail : mpanazava.tily@fjkm.mg

Biraon’ny SAMPATI . (V.508)| |

Filoha  : RANDRIANARIZAY Lucien, Mpit. Tél. 032 45 800 17 / 034 04 038 58
Filoha Mpanampy  :
RAKOTOARISON Solofonjanahary
RANDRIANJA Voahangy – Tél. 034 04 558 41
Mpitantsoratra (F)  :
RANDRIANOELINA Hanitra, Mpit. FJKM Antanetibe Ivato - Tél. 032 02 028 57 / 22 583 56
RANDRIAMBOLAJAONA Hajanirisoa Niaina Tél. 033 12 853 69
Mpitantsoratra (V)  : RASOAZANABONJY Voahirana Yolande Tél. 032 04 071 38 / 033 12 700 59
Mpitahirivola  : RANDRIAMASINORO Marc - Tél. 033 14 819 59
Mpanolotsaina  :
RASOANANTOANINA Rachelle - Tél. 032 41 525 90
RAKOTONANAHARY François, Mpit. Tél. 032 02 001 94 - FJKM Tsararano M/janga
RAKOTONIRAINY Rivonanahary, Mpit FJKM Ambohijafy Firaisana

Tonia  : RAMANAMPAMONJY Eddy Laura, Mpit. Tél. 034 / 033 / 032 : 02 067 78

Tonia Mpanampy  : RAKOTOMAVO Felamanitra
Mpandraharaha  : RAKOTOARIMANANA RAKOTONJANAHARY Vololoniaina Tél. 033 14 971 23

Solontena avy amin’ny Mpiandraikitra Foibe :
RAKOTOSON, Mpitandrina.

Alahadin’ny SAMPATI : 16 Novambra 2014