Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO.>> ---- Tontosa ny Alakamisy 05 Martsa 2015 ny ampahany voalohany tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo traboina teny amin'ny Kaominina Ampanefy, faritra Atsimondrano. Fianakaviana 863 no nisitraka izany.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17

SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

|BP.623 – 101 Antananarivo
Tél. 22 692 67 / 033 11 396 98 / 24 260 95 / 032 51 607 24
e-mail : mpanazava.tily@fjkm.mg

Biraon’ny SAMPATI . (V.508)| |

Filoha  : RANDRIANARIZAY Lucien, Mpit. Tél. 032 45 800 17 / 034 04 038 58
Filoha Mpanampy  :
RAKOTOARISON Solofonjanahary
RANDRIANJA Voahangy – Tél. 034 04 558 41
Mpitantsoratra (F)  :
RANDRIANOELINA Hanitra, Mpit. FJKM Antanetibe Ivato - Tél. 032 02 028 57 / 22 583 56
RANDRIAMBOLAJAONA Hajanirisoa Niaina Tél. 033 12 853 69
Mpitantsoratra (V)  : RASOAZANABONJY Voahirana Yolande Tél. 032 04 071 38 / 033 12 700 59
Mpitahirivola  : RANDRIAMASINORO Marc - Tél. 033 14 819 59
Mpanolotsaina  :
RASOANANTOANINA Rachelle - Tél. 032 41 525 90
RAKOTONANAHARY François, Mpit. Tél. 032 02 001 94 - FJKM Tsararano M/janga
RAKOTONIRAINY Rivonanahary, Mpit FJKM Ambohijafy Firaisana

Tonia  : RAMANAMPAMONJY Eddy Laura, Mpit. Tél. 034 / 033 / 032 : 02 067 78

Tonia Mpanampy  : RAKOTOMAVO Felamanitra
Mpandraharaha  : RAKOTOARIMANANA RAKOTONJANAHARY Vololoniaina Tél. 033 14 971 23

Solontena avy amin’ny Mpiandraikitra Foibe :
RAKOTOSON, Mpitandrina.

Alahadin’ny SAMPATI : 16 Novambra 2014