Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17

Alahadin’ny STK 2013

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

« Manantena fitahiana ny mino »

F Fiarahabana Apostolika :

F Tsanta 5 : 1 - 3 (Iarahana mamaky)

♫ Hira Fiderana : 3

F Vavaka Fiderana

F Sitrapon’Andriamanitra  : IPet. 3 : 8 - 9

F Ny rehetra : Sal. 119/ 1, 2 : « Sambatra ny mahitsy làlana ….”

♫ Hira : FF 16 : 2

F Vavaka Fieken-keloka :

♫ Hira : 759 : 1 , 3

F Famelan-keloka  : Isa. 54 : 7 - 8 ; Rom.8 : 1

F Ny rehetra : Sal. 32/1, 2 : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony .. »

♫ Hira : 424 : 1, 3

F Fanekem-pinoana  : Laharana II

F Asan’ny Fiangonana

- Raharaha

- RAKITRA : Hiran’ny STK

F Fanolorana ny rakitra : Hira : 283 : 4

F TENIN’NDRIAMANITRA

5minitra : Sekoly Alahady

F Vavaka

F Soratra Masina : Gen. 49 : 22 – 26 ; Mar. 10 : 46 – 52 ; Gal. 3 : 10 - 14

♫ Hira : 763 : 1 , 2

F TORITENY

F Feon-java-maneno

F Vavaka fangatahana :

Ho an’ny Birao sy ny Tonia STK Foibe, ny tomponandraikitra isaky nyS/P sy FG, ny fiainan’ny STK rehetra, nyFihaonambe any Toliara, ny Firenena (ny mpitondra isan’ambaratonga, ny vahoaka, ny fandriampahalemana, ny fifidianana sy ny famahana olana)

♫ Hira : Fanevan’ny STK/FJKM : “Mitsangàna amin’izao herinao izao”

F Tsodrano : Sal. 121 : 5 - 8

♫ Hira : 753 : 4

F Vavaka mangina : Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina .

na Hira : 471 : 1 , 4 . AMENA

................................................................................................................

HAFATRA

Ry Havana,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Telo Izay Iray.

Ny Filoha sy ny Birao STK FOIBE dia faly miarahaba ny Mpitandrina sy ny Sampana Tanora Kristiana rehetra ary ny Fiangonana iray manontolo.

Tonga indray ity ny Alahady faharoa amin’ny volana Jolay izay fotoana indray mandeha isan-taona hanehoantsika Kristiana FJKM fiombonana amin’ny STK FJKM, fiombonana amin’ny fotoana, hira, vavaka… ; koa manentana antsika rehetra mba samy hanatanteraka izany am-pitiavana.

Toy ny fanaontsika ato amin’ny sahan’ny FJKM moa, ny rakitra amin’io Alahady 14 jolay io na fotoana hafa araka ny fandaharan’ny Fiangonana tsirairay dia alefa manontolo ho aty amin’ny STK Foibe mba ho anjara birikin’ny Kristiana tsirairay amin’ny fampandehanana ny asa. Mankasitraka feno ireo izay nahatontosa izany ny taona 2012. Indro ampiarahanay amin’izao hafatra izao ny fandaharana iombonantsika sy ireo Fiangonana na Fitandremana nandefa ny rakitra 2012 taty amin’ny Foibe STK, ny 15 mai 2012 hatramin’ny 15 mai 2013 ; nalefa mivantana na nalefa Paositra na narotsaka tany amin’ny Banky. Marihina fa nisy ireo izay tsy nandefa ny anaran’ny Fiangonana tany amin’ny Banky dia ialana tsiny fa ny anaran’ilay mpandrotsaka no hitanareo ato.

Mampirisika antsika STK rehetra isam-piangonana ry Havana mba hahefa ny tetikasantsika ao anivon’ny Fiangonana sy any ivelany ; ataovy amin’ny fahamendrehana sy amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy izay asa rehetra ataontsika mba ho fijoroana ho vavolombelona sy ho voninahitr’Andriamanitra, indrindra ireo fifaninanana rehetra tanterahintsika.

Aza hadinoina fa hatao any Toliara ny 18 – 22 septambra 2013 izao ny FIHAONAMBE faha-5 STK FJKM, heverinay fa efa samy miomana ny ho amin’izany isika rehetra koa any mihaona. Manana fanamiana iombonana isika STK FJKM, koa aoka hitondra ny azy izay efa manana, izay tsy mbola manana kosa dia aoka hividy aty amin’ny Foibe STK.

Tsarovy ny Gazety Tanora Fianarana avoakantsika STK FJKM isam-bolana, tokony hanana izany isika STK, koa ataovy izay ahazoanareo azy io isam-bolana ; afaka mandefa vaovao ao koa isika. Ho antsika STK rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina dia hisy Hetsika “RODOBENINY TANORA” izay hotanterahintsika ao Antsahamanitra ny Sabotsy 31 aogositra 2013 tontolo andro, koa manainga antsika mba ho tonga daholo ho mariky ny fiombonantsika.

“Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin’ny ranomaintsy sy ny penina, fa manantena hahita anao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika” IIIJao 13, 14 Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza aty manao veloma anao, veloma amin’ny sakaiza araka ny anarany avy.

Ny Filoha STK FOIBE

RAFANONERANTSOA Valisoa, Mpit

Ny Tonia STK FOIBE

RAJAONARIVELO Onifinaritra

...................................................................................................................

TSARA HO FANTATRA

Tsarovy ireto fotoana ireto ho fiombonana :

Ho an’ny Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina

-  Asabotsy 08 jona 2013 : DINIKA STK ao amin’ny FJKM Androndra Fahasoavana

-  Alarobia 10 jolay 2013 : “Tolakandro STK” atao ao amin’ny FJKM Amboditsiry Mifankatia ary iarahana amin’ny Antoko Mpihira STK

-  Asabotsy 31 aogositra 2013 : “RODOBEN’ny Tanora” ao amin’ny Sehatra Maitso Antsahamanitra, iarahana amin’ny Antoko Mpihira maro, hisy fanehoana filatro (Fitafy) ataon’ny tanora

-  Asabotsy 14 desambra 2013 : DINIKA STK - S/P Antananarivo Andrefana

Ho an’ny STK manerana ny sahan’ny FJKM

-  Alahady 14 jolay 2013 : fotoana iombonan’ny STK FJKM

-  16 septambra – 22 septambra 2013 : FIHAONAMBE Nasionaly Fandaminana momba ny FIHAONAMBE :

 Talata 16 sept : fanokafana ny fifaninanana fanatanjahantena

 Alakamisy 19 sept : fanokafana ny Fihaonambe

 Alahady 22 sept : famaranana ny Fihaonambe

 Fisoratana anarana : 1 000 Ariary isan’olona

 Hofantrano : 2 000 Ariary isan’olona mandritra ny lasy

 Ny fifaninanana rehetra (Soratra Masina, Hira, Fanatanjahantena) dia ny STK S/P no manao ny fandaminana

-  Ny Gazety Tanora Fianarana : 1 000 Ariary, mivoaka isam-bolana. Mandray ny vaovaom-Piangonana sy ny Sampana, na dokam-barotra samihafa.

Famandrihana tsotra : 12 000 Ariary, Paositra 25 000 Ariary isan-taona.