Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< FOTOTRY NY FINOANTSIKA NY TOMPO.>> Ny Filoha sy ny Biraon`ny Mpiandrakitra Foibe FJKM dia misaotra ny Kristiana tsy an-kanavaka tonga niaraka niombom-bavaka tao amin`ny Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ny Alahady 18 Janoary 2015. ANDRIAMANITRA Tompon'ny asa anie hamaly fitia anareo.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17

Sampana Vondrona Fototra Laika

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

FEPETRA

Ara-piangonana :

-  Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mihoatra ny 5taona
-  Mpikambana VFL nandritra ny 3taona farafahakeliny .

Ara-taona :

25 taona ka hatramin’ny 35 Taona

Ara-pahalalana :

- Bacc+2 na izay mitovy lenta amin’izany
- Mahafehy tsara ny informatique (word-Excel-Internet)
- Mahay comptabilité Mahay Teny Frantsay sy Anglisy .

Taratasy ilaina :

- Fanamarinana ny maha-Mpandray ny Fanansan’ny Tompo
- Fanamarinana avy amin’ny VFL voasonian’ny Filohan’ny Sampana sy ny Mpitandrina .
- Dika mitovy ny mari-pahaizana sy Certificat de Travail
- CV misy sary
- fangatahana atao an-tsoratra

Fametrahana ny fangatahana :

Ny antontan-taratasy dia aterina ao amin’ny Birao SFL Ifanomezantsoa , varavarana 502 , Rihana faha-5