Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN'ANDRIAMANITRA.>> ---- Tolotanana voinkavamahatratra. 15 463 250 Ariary no vola azo miampy sakafo sy kojakoja samihafa. Noho ny fivoaran'ny toe-draharaha eto amin'ny tanŕnan'Antananarivo vokatry ny tondra-drano, dia ahemotra ho amin'ny fotoana manaraka izay mbola holazaina ihany ny fizarŕna fanampiana eny amin'ny FJKM Ambohitsoa, Fokontany Behoririka sy Ampandrotrarana. Vokatr'izay dia hisy filazana fampahafantarana ny Fiangonana sy ny vahoaka alefa eto amin'ny site webn'ny FJKM mba tsy handiso fanantenana ireo Kristiana nanolotra fanomezana.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17

Sampana Vondrona Fototra Laika

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

FEPETRA

Ara-piangonana :

-  Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mihoatra ny 5taona
-  Mpikambana VFL nandritra ny 3taona farafahakeliny .

Ara-taona :

25 taona ka hatramin’ny 35 Taona

Ara-pahalalana :

- Bacc+2 na izay mitovy lenta amin’izany
- Mahafehy tsara ny informatique (word-Excel-Internet)
- Mahay comptabilitĂ© Mahay Teny Frantsay sy Anglisy .

Taratasy ilaina :

- Fanamarinana ny maha-Mpandray ny Fanansan’ny Tompo
- Fanamarinana avy amin’ny VFL voasonian’ny Filohan’ny Sampana sy ny Mpitandrina .
- Dika mitovy ny mari-pahaizana sy Certificat de Travail
- CV misy sary
- fangatahana atao an-tsoratra

Fametrahana ny fangatahana :

Ny antontan-taratasy dia aterina ao amin’ny Birao SFL Ifanomezantsoa , varavarana 502 , Rihana faha-5