Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17

MPITONDRA VOAFIDY

 

Vakio ihany koa

Vakio ihany koa

 • FISAORANA


 • Ny Filohan’ny FJKM Atoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi Mpitandrina, sy ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe ary ny Mpanatanteraka mpiara-miasa rehetra ato amin’ny Foibe dia maneho fisaorana feno......

 • FFPM / FIFANDIMBIASAN-TOERANA


 • Notanterahana ny Talata 20 Septambra 2016 maraina tao Vohipiraisana Ambohijatovo ny fanompoam-pivavahana ho fanaovam-beloma ny Filoha roalahy teo aloha sy ny Fiarahabana ny Filoha roalahy vaovao ...

 • FJKM ARM / FIVORIAMBE 2016


 • Izany dia hatao ny Alahady 16 Oktobra 2016 , manomboka amin’ny 3 ora tolakandro , ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana . ..

 • TATITRA /FAMETRAHANA NY FILOHA FJKM VAOVAO


 • Daty tsy azo kosehina amin’ny tantaran’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny Alahady 25 Septambra 2016 ...

 • IREO MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM


 • Atolotra etoana ny anaran’ireo Mpikambana ao amin’ny Mpiandraikitra foibe vaovao miisa 100 , voafidy tao anatin’ny Fivorian’ny Synoda lehibe XVIII tany Antsirabe dia ireo Mpitandrina sy Laika ....

 • CONFERENCE DE PRESSE


 • Nohamafisina tamin’izany ny Fanompoampivavahana lehibe manamarika manokana ny fiainan’ny FJKM . Izany dia hatao ao amin’ny PALAIS DES SPORTS , ny Alahady 25 Septambra 2016 ho avy izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ...

 • ANTSIRABE/ Ohatra amin’ny fandraisambahiny


 • Tao amin’ny toerana iorenan’ny trano fiangonana FJKM, ny KAtediraly MAhafaly FAhazavana (KAMAFA) Vatofotsy Antsirabe, no nandraisana ny Synoda Lehibe faha-XVIII ...

 • FAMETRAHANA NY FILOHA VAOVAO


 • Alahady 25 Septambra 2016,

  2ora sy sasany ,

  Palais des Sports Mahamasina...

 • NY FIZOTRY NY SYNODA LEHIBE FAHA-XVIII


 • "Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika "no teny faneva ...

 • Sambatra sady Salama / ARETIMPO sy SOJA.


 • Afa-tsy ny soa vitan’ny lécithine-n’ny soja eo amin’ny aretin’ny lalandra sy ny aretimpo, dia manampy be koa izy eo amin’ny fitsaboana an’ireto aretina manaraka ireto ....

 • SYNODA LEHIBE FAHA XVIII


 • BMP - 13.5 ko

  Tanteraka soamantsara noho ny fitahian’ Andriamanitra ny Fivoriana tampony , dia ny SYNODA LEHIBE FAHA XVIII eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ( FJKM ) .......

 • SOLOMASO ECLIPSE


 • ...afaka manatona ao amin’ny FOIBE STK ,Trano Ifanomezantsoa Analakely , varavarana 511 , Rihana faha-5 ...

 • SYNODA LEHIBE /Andro fahafito


 • Ny fanolorana ny Tatitry ny Vaomiera dimy no nandrakotra ny fotoana manontolo na andro fahafito ...

 • SYNODA LEHIBE / Andro fahenina


 • Niroso tamin’ny fanaovana ny TATITRA ny Vaomiera tsirairay ...

 • SYNODA LEHIBE / Andro fahadimy


 • Nozarazaraina tamin’ireo fiangonana tao ANTSIRABE tampon-tanàna sy ny manodidina ireo mpivory miisa hatrany amin’ny 400 mahery ...

 • SYNODA LEHIBE / Andro fahefatra


 • Fo miara-mitempo amin’ny mpamonjy Synoda eto Antsirabe ....

 • SYNODA LEHIBE / Andro Fahatelo


 • Niditra tamin’ny Andro Fahatelo ny mpivory ato anatin’ny SYNODA LEHIBE ....

 • SYNODA LEHIBE / TATITRA


 • Tanterahana eto amin’ny renivohitry ny S.P. Atsimon’Ankaratra Miaradia ny Synoda Lehibe faha XVIII ...

 • FARITRA MELAKY / TAFIKA MASINA


 • Faritra iray anisan’ny mafana amin’ny asan-dahalo ny faritr’i Melaky. Maro ihany koa ireo olona monina any an-toerana no mbola miaina ao anaty fanompoan-tsampy ...

 • JOBILY VOLAFOTSY / Dr RAMAROSANDRATANA Philippe


 • JOBILY VOLAFOTSY ( 25 taona )

  Sabotsy 13 Aogositra 2016

  FJKM Tranovato Anjanahary Maritiora

 • TSIHOMBE / TETIKASA EDENA VAOVAO


 • Ny Tetikasa Edena Vaovao Tsihombe dia fanatanterahana ny iraka nampanaovin’ny Foibe F.J.K.M ny Fiangonana Atsimon’Imahamasina ny taona 2012...

 • TATITRA/ Famoahana Mpit. sy Mpampian.


 • Na dia nisedra olana aza i Jeremia dia tsy nitsahatra nanambara ny fahatsaran’ Andriamanitra , ny fitiavana mandrakizay nitiavan’ Andriamanitra ny olony ...

 • EFA ETO MADAGASIKARA NY SILAMO MAHERY FIHETSIKA ?


 • 7% amin’ny Malagasy no Silamo. ..30 ny Solombavambahoaka silamo amin’ny 151 mpikambana ao...andro tsy fiasana ny famaranana ny volana Ramadan...

 • SP 04 / FANDRAISAN-TANANA PS


 • Daty  : Sabotsy 06,07 Aogositra 2016

  Ora : 9ora maraina

  Toerana : FJKM BETELA FANASINA AMBALAVAO

 • FAMOAHANA MPITANDRINA SY MPAMPIANATRA 2016


 • "ANDIANY IRAKA JOBILY FIHAVAOZANA "

  SEHATRA ANTSAHAMANITRA

  Alahady 31 Jolay 2016 , 2 ora sy sasany

 • Un coup de projecteur sur l’épidémie de SIDA ...


 • « La génération la plus importante de l’histoire arrive à un âge où elle présente le plus de risques de contracter le VIH ».

 • FIVORIAMBE DIAKONA SY LOHOLONA 2016


 • Alarobia 27 Jolay 2016 ka hatramin’ny 29 Jolay 2016

  - Ambalavao
  - Ambanja
  - Fenerive Atsinanana

 • Centre de Formation et de Développement (CFD)


 • Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia 29 Jona 2016 lasa teo ny tranon’ny Fjkm na ny Centre de Formation et de Développement (CFD) Ampandrana...

 • Jobily Volafotsy/RATSIMANOHATRA Eliane Mpit. mivady


 • - Sabotsy 23 Jolay 2016 , 9ora sy sasany

  - Alahady 24 Jolay 2016, 9ora sy sasany

 • FANDRAISAN-TANANA MPITANDRINA


 • Fandraisan-tànana ny Mpitandrina RAKOTONIVONY Andrianantenaina mianakavy ...

 • JOURNEE FAMILIALE DE LA MKMB


 • FIHAONAN’NY MPIANAKAVY eo anivon’ny Fiangonana MKMB, zanaky ny FJKM any Belgique...

 • VKMM / KONGRESY FAHA- 56


 • Kongresy VKMM faha 56

  08,09, 10 Jolay 2016

  Sekoly Assemblée de Dieu Ambohimadera MORAMANGA

 • VAVAKA HO AN’NY SYNODA LEHIBE


 • Alahady 03 Jolay 2016, 2ora sy sasany .

  FJKM Tranovato Faravohitra

 • Vaovao tapatapany SP 10


 • Fandraisan-tànana MPITANDRINA ao anatin’ny SP Antananarivo Andrefana ....

 • AMBOARAM-PEO IFAMPIZARANA II


 • FJKM Amparibe Famonjena

  Alahady 03 Jolay 2016

  manomboka amin’ny 2 ora sy 30 tolakandro

 • Sambatra sady Salama / NY ARETIMPO


 • Araka ny famakafakana nataon’ny mpandinika dia avy amin’ny tavin-kena hanina no mahatonga an’io cholesterol io ho betsaka ao amin’ny ra...

 • FJKM AMBOHIMANOA ALASORA BETESDA (SP 11)


 • FJKM AMBOHIMANOA ALASORA BETESDA

  VOKADEHIBE

  ALAHADY 10 JOLAY 2016

 • MKMB , ZANAKY NY FJKM any BELGIQUE


 • CULTE D’ACTION DE GRACE ET D’ INTERCESSION

 • FFKM / VAVAKA ho an’ny FIRENENA


 • - ALAHADY 19 JIONA 2016

  - 3 ora tolakandro .

  - FLM 67 Ha Toby Fanantenana

 • SEKOLY FJKM FOULPOINTE FAHAZAVANA


 • "NY TANJAKA SY FAHALEMEN’NY SEKOLY FJKM"

  Alahady 12 Jiona 2016 ,

  amin’ny 2 ora sy sasany

  FJKM ANALAKELY

 • FANASAN’NY TOMPO VOALOHANY teto Madagasikara


 • FJKM AMBATONAKANGA

  Alahady 05 Jiona 2016

  3ora tolakandro

 • FAMELABELARANKEVITRA


 • "Ny adidy sy ny andraikitry ny fampitam-baovao ho fanabeazana ny tanora vanona sy vonona"

 • FJKM / ARM / FIANTSOANA


 • FJKM AMBATONAKANGA

  Zoma 20 Mey 2016

  amin’ny 9ora maraina .

 • FOIBE ARSIVA / HO FANATSARANA


 • ...izay manam-paniriana handray anjara amin’ny tolotra momba ny asa fanatsarana ny Foibe Arsiva eto Faravohitra...

 • JOBILY FISOTROANDRONONO


 • - SP Iarivo Avaradrano (19)

  - SPAmbalavao Tsienimparihy (04)

 • TATITRA/ ANDRON’NY SEKOLY FJKM 2016


 • velona ny Sekoly FJKM eto Madagasikara ary fanehoana ny firaisan-kina eo amin’ny mpampianatra sy ny mpianatra ny Andron’ny Sekoly FJKM toy izao ...

 • SP 11 / Fiofanan’ny Diakona sy Loholona


 • Hotanterahana any amin’ny FJKM AMBOHIMALAZA KANANA VAOVAO ny Fiofanan’ny Diakona sy Loholona eto amin’ny SP ANTANANARIVO ATSIMO (SP 11) , ny Sabotsy 30 Aprily 2016 .

 • FAHITALAVITRA SY SARIMIAINA


 • Anisan’ny zavatra mitazona ny mason’ny ankizy eo amin’ny fahitalavitra ny sarimiaina na « dessin animé ...

 • MITONDRA HO AIZA NY FACEBOOK ?


 • Ho an’ny fiainan-tokantrano, dia mahatratra 50% ny tokantrano mikorontana na misaraka mihitsy, noho ny fanaovana FB...

 • ANDRON’NY SEKOLY FJKM 2016


 • Fankalazana ny Andron’ny Sekoly FJKM taom-pianarana 2015-2016 izay hatao ao amin’ny FJKM MAHAFALY VATOFOTSY Antsirabe ...27,28,29 Aprily 2016 .

 • TATITRA /FAMOAHANA HIRA SALAMO I


 • Tontosa soa aman-tsara tamin’ny Alahady 13 marsa 2016 lasa teo ny fanompoam-pivavahana, ho fanolorana ny Fihirana Fanampiny, raki-kira voalohany amin’ny hira Salamo.

 • ARM/ Fivoriana Filankevitra


 • Antsoina am-pitiavana ny Mpitandrina sy solontena roa ( loholona na diakona ) ho tonga hivory ao amin’ny FJKM Ambatomena ny Zoma 29 Aprily 2016 amin’ny 9 ora maraina .

 • FFP/ ANDRIAMITANDRINA Fenosoa , Mpit .


 • Fisaorana an’ Andriamanitra noho ny naha- Talen’ny FFP nandritra ny 16 taona (2000-2016) sy naha- Mpiasa iombonana nandritra ny 28 taona an’ Andriamatoa ANDRIAMITANDRINA Fenosoa Mpitandrina...

 • PASKA MANITSY NY DISO


 • PASKA MANITSY NY DISO Manantitra hatrany ny fiarahabana antsika nahatratra ny Paska 2016 izahay. Ny fahatongavan’ny Paska dia fotoana iray koa hiverenena mandinika ny finoana sy ny (...)

 • ONIVERSITY RAVELOJAONA / Famoahana ny Andiany 4°


 • Alahady 10 Aprily 2016 ,amin’ny 2 ora tolakandro ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana .

 • MF 08/SL XVII


 • FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM

  MF 08/SL XVII : 06-13 Aprily 2016

  CFD AMPANDRANA

 • HIRA SALAMO /FIHIRANA FANAMPINY VI


 • Vita izao ny BOKY SOLFA sy ny RAKI-PEO (CD) aryny RAKI-KIRA sy SARY (DVD) mirakitra ireo HIRA FANAMPINY VAOVAO ...

 • SAMBATRA SADY SALAMA


 • Ho solon’ny menaka rehetra ampiasain’ny olombelona mba hanasitranana ny fery, dia ny masoandro no tsara lavitra. ..

 • HERINANDRON’NY ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAMBAOVAO (AFIFAB)


 • Mandeha mivantana ao amin’ny Radio FAHAZAVANA ny fizotry ny Hetsika rehetra miaraka amin’ny fanentanana sy ny fanazavana ...

 • Andron’ny 08 Martsa /Fitoviana amin’ny taona 2030


 • Ndao isika hanao dingana malaky kokoa ho amin’ny fitovian-jo ny vehivavy sy ny lehilahy (miralenta) ...

 • FAHASALAMANA / Ady amin’ny Lefakozatra


 • Ny fotoam-panokafana ny Andron’ny vaksiny dia ny Alatsinainy 14 Martsa 2016 , ao amin’ny Dispensaire Analamahitsy , manomboka amin’ny 9 ora maraina ...

 • JOBILY VOLAFOTSY / RAZAFINDRAIBE Celestine , Mpampianatra


 • Alahady 13 Martsa 2016 ,

  FJKM Ziona Famonjena Ambatolampy

  amin’ny 2 ora sy sasany .

 • TARATASY HO FAMPAHEREZANA NY MPINO FJKM


 • Aoka harovana mandrakariva ny firaisan’ny Fiangonana mba tsy ho simba, satria tenan’I Kristy ny Fiangonana ka tsy azo zarazaraina

 • SILAMO MIVILY LALANA IREO LASA MPAMPIHOROHORO ?


 • Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao hatrany ny momba ny Silamo mpampihorohoro ...

 • ANTSO HO TONIAN’NY FANORATANA GAZETY FJKM


 • NY ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAMBAOVAO FJKM (AFIFAB FJKM)/

  Dia mitady

  TONIAN’NY FANORATANA GAZETY

 • ANTSO HO TALEN’NY SEMINERA TPM


 • TALEN’NY SEMINERA TOERAMPANOMANANA MPITANDRINA FJKM

  AO AMBAVAHADIMITAFO

 • FANOMPOAMPIVAVAHANA IRAISAM-PINOANA


 • ALAHADY 24 JANOARY 2916

  - Fitrotroana am-bavaka ny Taompiasana 2016

  - Fampitana ny faneva ho an’ny Filohan’ny FFKM vaovao

  - Fanambarana ny fisokafan’ny Ivotoeram-pandalinana momba ny oecumenisme...

 • TATITRY NY FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA 2016


 • Notanterahana tao amin’ny PALAIS DES SPORTS MAHAMASINA Antananarivo ny Fanompoampivavahana fisaorana an’ Andriamanitra noho ny fahavitana ny taon-dasa 2015 sy fitondrana am-bavaka ny Taom-piasana 2016 ary Fitondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany ny Alahady 17 Janoary 2016 , tamin’ny 9 ora sy sasany ...

 • Découvrez l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2016


 • L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens analyse l’évolution de l’oppression subie par les chrétiens. État des lieux dans les 50 pays où vivre sa foi coûte le plus...

 • FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA 2016


 • Fanompoampivavahana

  Fanokafana ny Taom-piasana sy Alahadin’ny Filohan’ny FJKM mianakavy

  Alahady 17 Janoary 2016 amin’ny 9ora sy sasany maraina

  PALAIS DES SPORTS Mahamasina

 • FIFAMPIARAHABANA 2016


 • Ny Talata 05 Janoary 2016 no hanatanterahana ny Fifampiarahabana ireo Ray aman-dreny mpitantana eo anivon’ny Foibe FJKM , izay hatao ao amin’ny CFD Ampandrana manomboka amin’ny 9 ora sy sasany ...

 • INGAHIBENOELY ???


 • na eo Ingahibenoely na tsy eo, amin’ny vanim-potoana rehetra dia mahay mizara ny Kristiana....

 • FANOKANANA Ho Mpitandrina /ANJARA Randrianantoanina


 • FJKM Ziona Famonjena Imeritsiatosika , Synodamparitany Arivonimamo Vaovao, amin’ny 02 Desambra 2015 , manomboka amin’ny 9 ora sy sasany...

 • VAOVAO KPMS/ FOIBE


 • Fiofanana omen’ny KPMS/FOIBE FJKM ho an’ny Mpiomana ho Mpitandrina Taona Fahatelo (T3) sy ny vadiny tao amin’ny Kolejy Teolojika Mandritsara ,...

 • Toeram-Panomanana Mpitandrina MANDRITSARA


 • Fanarenana ny trano iray , misy efitra 4 ao amin’ny TPM Kolejy Teolojika FJKM eto Mandritsara ho tsangambaton’ny faha- 100 taonan’i Pasitera DANIEL RATEFY...

 • MANJO


 • Nodimandry ny Alahady 23 Novambra 2015 , teo amin’ny faha- 43 taonany

  RANDRIANARISOA LALA Stephan Jacob, Mpitandrina

 • IRAY VOLAN’NY ARSIVA 2015


 • HETSIKA ARA-KOLOTORALY

 • FFKM / Komity Foibe 38 sy Zaikabe 8


 • Fivoriana ara-potoanan’ny

  FIOMBONAN’NY FIANGONANA KRISTIANA ETO MADAGASIKARA (FFKM)

 • SP 11/ FIVORIAMBE II


 • Sabotsy 14 Novambra 2015 , ao amin’ny FJKM Tranovato Sambiranto, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany ...

 • GADONA "VARIETE"


 • Sabotsy 14 Novambra 2015 , ao amin’ny FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA , amin’ny 2ora sy sasany tolakandro . ...

 • Daty MF sy SL XVIII


 • Daty Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe sy ny Synoda Lehibe

 • Fandraisan-tànana TOMPONANDRAIKITRA VAOVAO


 • Fametrahana amin’ny toerany sy ho Fandraisan-tànana ireo Tompon’andraikitry ny Sampana sy Sampanasa vao voafidy ...

 • JOBILY VOLAFOTSY /Andriamampianina Zaka , Mpit


 • JOBILY VOLAFOTSY (25 Taona) maha- Mpitandrina an’

  ANDRIAMAMPIANINA Zaka mivady

  Sabotsy 31 Oktobra 2015, amin’ny 9ora maraina

  FJKM TANJOMBATO MARITIORA

 • FANARENANA NY SEMINERA AMPARIBE


 • NY ZANAKA MPANOHANA NY F.J.K.M. MANDRAY ANDRAIKITRA AMIN’NY FANARENANA NY SEMINERA AMPARIBE.

 • FJKM MORONTSARA CARION /Fitokanana trano fiangonana


 • Faha-85 Taona niorenan’ny FJKM Jerosalema Vaovao (SP 12)

  Morontsara CARION

  Sabotsy 31 Oktobra 2015 , 9ora 30

 • RADIO FAHAZAVANA / FANOMPOAMPIVAVAHANA


 • Fanompoampivavahana fisaorana sy fangataham-pitahiana

  ho an’ny RADIO FAHAZAVANA .

  Alahady 25 Oktobra 2015.

  3ora tolakandro ,FJKM Analakely

 • TATITRA / ANTSA AN-KIRA KLASIKA


 • Iny Antsa an-kira Klasika iny, dia ho fiomanana sahady amin’ny ho fiderana an’Andriamanitra amin’ny taona 2018, taona hankalazantsika an’Andriamanitra noho ny Jobily faha 50 taonan’ny FJKM...

 • GADONA ZAFINDRAONY


 • Sabotsy 17 Oktobra 2015, amin’ny 2.30 mn tolakandro

  Chapelle Aumônerie Protestanta

  HJR Ampefiloha

 • JOBILY VOLAFOTSY/ RABENANTOANINA Solofonindriana Mpit. mivady


 • FJKM NAZARETA AMBOHIMIADANA,

  Sabotsy 10 Oktobra 2015 , amin’ny 9ora maraina .

 • TORAVEZIO Randriantsoa , Mpit/ FANOKANANA


 • Alahady 18 Oktobra 2015, ao amin’ny FJKM Tranovato Famonjena Antalaha Ville , amin’ny 9ora maraina .

 • MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 63 taonany ny Talata 08 Septambra 2015

  RANAIVOSON David

  Tale Nasionaly SAF / FJKM misotro ronono

 • FANOKANANA MPITANDRINA Aog - Sept 2015


 • TETIANDRON’NY FANOKANANA MPITANDRINA

  Volana Aogositra –Septambra 2015

  Daty sy Toerana

 • TETIANDRO SP SEPTAMBRA 2015


 • Daty sy toerana misy ny fivoriana sy fitokanan-javatra any amin’ny SP samihafa ...

 • FJKM AMBATORAO /VOIN-KAVA-MAHATRATRA


 • Tamin’ny tolakandron’ny Zoma 22 aogositra 2015 lasa teo, noho ny tavy nataona olona iray teo akaikin’ny fiangonana, dia niitatra ny afo ka nandrava tanteraka ny trano fiangonana sy ny fanaka rehetra tao anatiny...

 • MIFAMPIVAVAKA


 • Mifampitondra ny mavesatra ny kristiana

 • TATITRA/Mpiangaly zavamaneno


 • Manodidina ny 2 000 mahery kely eo ho eo, ka nahatonga solontena avokoa ny Synodamparitany rehetra, no tonga nandray anjara tamin’ity fihaonambe ity.

 • RABEMILA R. Yvette, Mpitandrina / 70T


 • Fisaorana an’ Andriamanitra noho ny fahatrarana ny 70 TAONA nahavelomana ,
  - Sabotsy 29 Aogositra 2015, amin’ny 9.30 maraina
  - FJKM Amparibe Famonjena

 • MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 48 taonany ny Alarobia 12 Aogostra 2015

  RANDRIAFALY Max

  ( Mpiandry , Evanjelistra, Mpampianatra )

 • FISAORANA


 • Taratasy fisaorana noho ny fiaraha-miory taminy sy ny fianakaviany ....

 • ZAIKABE SAMPANA - SAMPANASA- ASA


 • Tetiandro KOMITY LEHIBE SY ZAIKABE ...

 • FIHAONAMBEN’NY MPIANGALY ZAVAMANENO


 • Daty  : 11-13 Aogostra 2015

  Toerana  : FJKM Andrainarivo Fahasoavana

 • Lycée privé KANANA Madagascar Antsirabe


 • Ny Foibe Fitondran-tSekoly FJKM sy ny Lycée privé KANANA Madagascar Antsirabe dia mitady Mpampianatra lehilahy na vehivavy 25-35 taona .

 • FANIRAHANA MPIASA VAOVAO 2015


 • Notanterahana tao amin’ny Sehatra Antsahamanitra ny fanirahana ireo mpiasa vaovao , andiany IRAK’I KRISTY ...

 • Komitin’ny Fampianarana Teolojika( KFT)


 • Anaran’ireo Mpiadina afa-panadinana horaisina ho Mpiomana Mpitandrina ao amin’ny TPM MANDRITSARA , FIANARANTSOA , AMBATONAKANGA ...

 • SP TSIROANOMANDIDY(34) /FJKM Ziona 145T


 • Alahady 02 Aogostra 2015 , manomboka amin’ny 9 ora maraina .

 • TRIMOZAFY Salomon Mpitandrina/ Fandraisan-tànana


 • Sabotsy 01 Aogositra 2015 , amin’ny 9 ora sy sasany , iarahana amin’ny SP AA12 ...

 • FAHA-20 T maha-Mpitandrina azy ireo


 • Ny TSANGAMBATO amin’izao faha roapolo taona izao, dia ny fandraisana anjara amin’ny Lafibatan’ny Jobily faha 50 Taonan’ny FJKM.

 • FJKM MANAKARA SOA MIARADIA (SP 14)


 • Alahady 20 Septambra 2015 , amin’ny 9ora sy sasany

  Fitokanana ny KATEDRALY FJKM MANAKARA SOA MIARADIA.

 • MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 43 taonany

  Ramatoa RAKOTONDRAZAKA RABESON Volanirina Malalasoa

 • Kolejy Teolojika Ivato /vato fehizoro Tobim-pitsaboana


 • Zoma 24 Jolay 2015

  amin’ny 10 ora atoandro

 • Sekoly FJKM /Daty hotadidina


 • Volana Aogostra -Septambra 2015

 • ARSIVA/ Famelabelaran-kevitra Jolay 2015


 • Famelabelaran-kevitra telo miantaona

  Alarobia 22 Jolay 2015 , 2 ora sy sasany , FOIBE FJKM , Porte 201 .

 • FILAZANA MANJO


 • Ny Mpitandrina Perline Cooper mianakavy dia namoy ny rafozany Vivian Cooper (renin’i Bruce) ny 10 Jolay lasa teo...

 • RAKOTOARISOA Lala Nirina,Mpit / Fisotroan-dronono


 • FJKM Analamahitsy , SP Iarivo Avaradrano (SP 19)

  Asabotsy 18 Jolay 2015 , amin’ny 9 ora sy sasany maraina

 • SEKOLY FJKM/ DATY HO TADIDY


 • TETIANDRO EO ANIVON’NY SEKOLY FJKM TAONA 2015

 • ANDRIAMANAMPISOA H.Gideona , Mpit/ PS SP .29


 • Asabotsy 04 Jolay 2015 , amin’ny 9 ora sy sasany

  FJKM Andon’ny HERMONA

  SP Mandridrano Mpiambina , Soavinandriana Itasy

 • JOBILY VOLAFOTSY / Razafindraibe Celestine, Mpampianatra


 • Asabotsy 04 Jolay 2015 ,amin’ny 9 ora sy sasany , ao amin’ny FJKM FILADELFIA AMBATOLAMPY .

 • IRAKO Andriamahazosoa Ammi,Mpit. / CONFERENCE


 • Alakamisy 02 Jolay 2015

  Zoma 03 Jolay 2015

  ao amin’ny FJKM Analakely

 • ANDRIAMBELOMANANA Landisoa / Fanokanana ho Mpitandrina


 • Asabotsy 25 Jolay 2015 amin’ny 10 ora maraina ,ao Ambohidava

  Alahady 26 Jolay 2015 amin’ny 9ora maraina ,ao Ankodahoda

 • TETIANDRO Synodamparitany samihafa


 • SP11 /SP19 /SP23 /SP08 /SP38 /SP17 /

 • SEKOLY FJKM / ALA VOLY 2015


 • Alarobia 24 Jiona 2015, amin’ny 2 ora tolakandro, Sehatra maitso Anosivavaka...

 • RAKOTONOMENJANAHARY Jacques Auguste ( Zaka kely ) mivady


 • FJKM Ambahavadimitafo

  Asabotsy 20 Jiona 2015

  9 ora sy sasany maraina .

 • ALAHADIN’NY SEKOLY FJKM


 • - FANDAHARANA IOMBONANA

  Alahadin’ny SEKOL Y FJKM

  - DATY TSARA HO TADIDY mandritra ny taona 2015

 • SEKOLY FJKM JOSEPHINE RAMILY


 • ANTSAMPANAHY LEHIBE .

  Alahady 28 Jiona 2015

  amin’ny 2ora sy sasany

  FJKM Amparibe famonjena .

 • RAHARIMANANA Suzanne , Mpit./ Fisotroan-dronono


 • Alahady 18 Oktobra 2015 ho avy izao , amin’ny 2 ora sy sasany , FJKM Katedraly Analakely.

 • RASOANOROHANTA Jeanine/Fisotroan-dronono


 • Asabotsy 06 Jiona 2015, FJKM Katsepy Edena Vaovao (SP Boina Vaovao ) Mahajanga.

 • FANDRAHARAHANA ARA-BAIBOLY / Fifaninanana LOGO sy Hira faneva


 • NY FANDRAHARAHANA ARA-BAIBOLY ETO MADAGASIKARA DIA MAMPANAO FIFANINANANA SARY FAMANTARANA SY HIRA FANEVA

 • ARM/184 TAONA nandraisana ny Fanasan’ny Tompo


 • FJKM Ambatonakanga ,

  Zoma 05 Jiona 2015,

  amin’ny 3 ora tolakandro

 • RAHAINGONJANAHARY Rodolphe / 20T maha- Mpitandrina


 • Alakamisy 04 Jiona 201 , FJKM SALEMA 67 Ha ,

  manomboka amin’ny 9 Ora sy sasany maraina .

 • SEKOLY FJKM JOSEPHINE RAMILY


 • ALAHADY 28 JONA 2015

  amin’ny 02 ora 30mn

  FJKM Amparibe Famonjena

 • ANTSANKIRA GOSPEL


 • ASABOTSY 16 Mey 2015

  amin’ny 2 ora sy sasany hariva

  FJKM ANKADIFOTSY

 • MANJO/Tantine Marie , Kolejy Mandritsara


 • Nodimandry tamin’ny Zoma 24 Aprily tolakandro teo amin’ny faha-62 taonany Tantine Marie, mpahandron’ny Kilasimandry tao amin’ny Toeram-panomanana Mpitandrina, Kolejy Mandritsara...

 • JOBILY VOLAFOTSY /RABEVITA SAINA, Mpitandrina


 • Alahady 10 Mey 2015 ,

  FJKM KRISTY FAHAZAVANA Ambanja .

 • Klioba satanika tany Alaotra


 • Ravan’ny tafika masina ny Klioba satanika any Alaotra...

 • RADIO FAHAZAVANA / Hisokatra indray !


 • Hisokatra indray ny Radio Fahazavana !!!

 • Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe (MF)


 • Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM

  MF 06/SL XVII : 15-22 Aprily 2015

  manomboka amin’ny 8ora maraina

 • RANDRIAMORA Max , Mpitandrina


 • JOBILY FISOTROAN-DRONONO

 • Loka "SYLVIA Michel"


 • Notolorana izany ny mpitandrina Rabemila Yvette sy ny mpitandrina Rabarijaona Brigitte.

 • Manome fiainana ny mino ny Tompo


 • Ny volana aprily no mamarana ny vanim-potoan’ny fahavaratra, dia ilay fahavaratra mitondra rotsak’orana ka mitondra fahasimbana matetika.

 • FIVORIAMBE I / SP 11


 • Asabotsy 27 Martsa 2015,

  FJKM Merimanjaka Fihobiana

 • PRIERE


 • Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre.

  Seigneur, dans tout labeur de mes mains

  laisse une grâce de Toi pour parler aux autres

 • FIANTSOANA


 • Alakamisy 26 Martsa 2015 , amin’ny 10 ora maraina

 • Famangian’ny FOIBE FJKM ny Faculté de Théologie


 • Tonga namangy ny fianakaviamben’ny Faculté Ambatonakanga ny Mpiara-miasan’ny Foibe FJKM ...

 • Alahadin’ny AFIFAB/FOIBE


 • - Fandaharana iombonana
  - Hafatra
  - Rakitra

 • ALPHABETISATION FJKM


 • Misokatra indray ny fisoratana anarana ho an’ny lehilahy sy vehivavy feno 20 Taona no ho miakatra maniry ho Mpampianatra hanoratra , hamaky teny sy hikajy ary hanabe olon-dehibe ...

 • VAOVAO SAMIHAFA (Marsa 2015)


 • - Andron’ny Sekoly FJKM
  - Sekoly FPMP 31
  - Toeram-panomanana Mpitandrina

 • ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA ERANTANY 2015


 • Fanarahana ny Fandaharana iraisana

  nomanin’ireo vehivavy avy amin’ny Nosy Bahamas ...

 • Fizaràna fanomezana / Traboina (MARSA 15)


 • Tontosa ny Alakamisy 05 Martsa 2015 ny ampahany voalohany tamin’ny fizaràna fanomezana ho an’ireo traboina ...

 • VOIN-KAVA-MAHATRATRA


 • Ho fiaraha-mitondra ny mavesatra ho fanohanana ireo zanantsika mpiomana ho Mpitandrina izay traboina ao amin’ny seminera Ambatobevanja ...

 • DEP.SEKOLY / FORMATION PRESCOLAIRE


 • Misokatra indray ny Fiofanana Mpanabe Akaninjaza FJKM andiany voalohany amin’ity taona 2015 ity ...

 • ANDRON’NY SEKOLY FJKM 2015


 • Hotanterahina ao amin’ny Lycée FJKM Vinet Ambohimalaza , FPMP Antananarivo Atsinanana (SP 12) , ny Alarobia 11 sy 12 ary 13 Marsa 2015 ...

 • Tolo-tànana ho an’ny Traboina


 • AHEMOTRA HO AMIN’NY FOTOANA IZAY HOLAZAINA ETO IHANY NY FIZARANA NY FANAMPIANA NOHO NY ANTONY TSY AZO HANOHARANA...

 • SAF / VOKATRY NY TOLOTANANA


 • Tatitry ny fanomezana voaray hatreto ...

 • Fifanomezan-tànana /Mpitandrina MARARY


 • Mangataka fifanomezan-tànana amintsika Fiangonana FJKM , sy vahoaka kristiana ary olo-tsotra ho an’i Mpitandrina TSIAZONALY, marary eny amin’ny HOMI ...

 • TOLO-TANANA TRABOINA


 • Tra-doza i Madagasikara vokatry ny fandalovan’ny rivodoza sy andro ratsy nifanesy, nandritra ny volana Janoary sy Febroary 2015 ...

 • Fantaro ny" PRIX SYLVIA MICHEL"


 • Tetikasa sy fikarohana hatao mba ho fanohanana ny vehivavy ho tomponandraikitra mendrika sy mahomby ho fidina amin’izany ...

 • TOLO-TANANA ho an’ny TRABOINA


 • Talata 24 Febroary 2015

  FJKM TRANOVATO AMBATONAKANGA

 • TATITRA/ Fanokafana ny Taom-piasana 2015


 • Notanterahana tao amin’ny Palais des sports Mahamasina ny ALAHADY 18 Janoary 2015 , ny Fanompoam-pivavahana lehibe niombonan’ny fianakaviamben’ny FJKM .

 • Komity Fampianarana Teolojika(KFT)/ FISORATANA ANARANA


 • Ilazana isika fa hifarana ny Zoma 03 Aprily 2015 ny fisoratana anarana sy ny fakana antontan-taratasy ho an’izay maniry hiditra hiomana ho Mpitandrina FJKM ...

 • FFKM / TATITRY NY FAMARANANA NY HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA


 • Notanterahana ny Alahady 25 Janoary 2015 tolakandro ny famaranana ny herinandro fiaraha –mivavaka 2015 notontosain’ny FFKM , sady fotoana lehibe nanatanterahana ny famindrana andraikitra ...

 • FMBM / 180 Taonan’ny Baiboly Malagasy


 • Hiatrika fotoan-dehibe roa amin’ny taona 2015 dia ny faha-180 taonan’ny Baiboly Malagasy sy ny faha- 50 taonan’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM) ...

 • Fandraisan-tànana / Raherivelo Joseph, Mpit .


 • Asabotsy 14 Febroary 2015

  Alahady 15 Febroary 2015

 • FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA 2015


 • FANOMPOAMPIVAVAHANA iombonan’ny kristiana FJKM rehetra ny Alahady 18 Janoary 2015 , 9 ora maraina , Palais des Sports Mahamasina ...

 • 25T nanokanana / Antsan-kira


 • Zoma 19 Desambra 2014, amin’ny 6 ora hariva...

 • TOPAZA/ KRISMASIN’NY KAMBOTY


 • Alatsinainy 22 Desambra 2014 , manomboka amin’ny 09 ora sy sasany , ao amin’ny FJKM Ambohipotsy.

 • RASENDRAHASINA Lala Haja /25T nanokanana


 • Asabotsy 13 Desambra 2014 amin’ny 9 ora sy sasany maraina .

  Zoma 19 Desambra 2014 , amin’ny 6 ora hariva.

 • TPM/ TOLOTRASA


 • Ny Toeram-panomanana ho Mpitandrina(TPM), Kolejy Teolojika Ivato dia mitady mpiasa matihanina ho mpitantana ny Toeram-pamakiam- boky ao aminy (Bibliothécaire) ....

 • FFKM/ HAFATRA Komity faha-37 Mahajanga


 • "Fa fampihavanana sy fanantenana ho antsika i Kristy " (Efe 2:14)

 • Vaovao tapatapany 01 12 14


 • VAOVAO avy amin’ny FFP, SFL , Antso , Aumônerie.

 • FFKM/DINIKA HO FAMPIHAVANANA


 • Nanaiky ny rehetra fa ny Fiaiken-keloka , Fibebahana , Fahamarinana , Fihavanana (4F) izay natolotry ny FFKM no fototra sy filamatra hanorenana ny fampihavanana ...

 • Jobily volamena/RAVAOARIVELO Aimée Lalao


 • FJKM AMBODIMITA BETELA FIRAISANA

  SP Antananarivo Andrefana

  Asabotsy 29 novambra 2014

  manomboka amin’ny 9ora maraina.

 • Alalino ny finoana !


 • Fitaizana sy fandalinam-pinoana mitohy ho an’ny kristiana...

 • RAZANAJATOVO Voahangy / 26 t maha- Mpandraharaha FOIBE


 • Asabotsy 15 Novambra 2014

  Amin’ny 9 ora maraina

  FJKM Andravoahangy Fivavahana

 • "OLON’NY FANDRIAMPAHALEMANA"


 • Mahakasika ny fandalana ny fandriampahalemana eran-tany no antom- pivoriana tamin’izay...

 • DIAKONA MIALA VOLY


 • Hetsika voalohany ity natao ity, izay nanomboka ny volana Martsa ary hifarana amin’ity Oktobra 2014 ity...

 • IFRP / FJKM


 • Ny IFRP no ivotoerana natokan’ny FJKM hanofanana mpampianatra ao amin’ny sahan’ny Université Réformée de Madagascar na Oniversité Ravelojaona ...

 • Fandraisan-tànana /Johnson Justin Mpitandrina


 • FJKM MANDROSEZA

  Asabotsy 22 Novambra 2014, tarihin’ny SP AA 12

  Alahady 23 Novambra 2014 hiarahana amin’ny Reny fiangonana sy

  ny Zanaka Am-pielezana manontolo

 • ALPHABETISATION / FJKM


 • FANOFANANA MPAMPIANATRA HAMPIANATRA OLON-DEHIBE

 • MF 05/XVII


 • FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE

  22-29 Oktobra 2014

  CFD AMPANDRANA

 • FANAMBARANA


 • FANAMBARANA 14 Oktobra 2014

 • FANOMPOAMPIVAVAHANA


 • VAVAKA ho an’ny FIRENENA , VAVAKA ho an’ny FIANGONANA

  iantsoana ny vahoaka kristiana rehetra

  -Alarobia 15 Oktobra 2014,

  -amin’ny 3ora Tolakandro

  -FJKM ANDRAINARIVO

 • FANOKANANA MPITANDRINA Okt 2014


 • Ireo Mpitandrina handray ny fanokanana ny volana Oktobra 2014...

 • RASOARIMANANA Myriam (mme Miry)


 • Fanompoampivavahana noho ny faha- 26 taona maha-mpiasan’ny fandraharahana FOIBE FJKM

 • RABE FRANCOIS, 50 taona maha- Mpitandrina


 • JOBILY VOLAMENA

 • MANJO


 • RAKOTO EDOUARD Jean Michel

  Proviseur Lyceé FJKM Antanisoa Miarinarivo

 • ANTSANKIRA KLASIKA


 • Ny FOIBE FJKM dia faly manasa antsika hiaraka hanome Voninahitra an’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny Antsankira ...

 • ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAM-BAOVAO (AFIFAB)


 • Fanompoampivavahana  : Alahady 31 Aogostra 2014, 2ora sy sasany . FJKM Ambatonakanga .

 • FJKM AMBOHIBORONA FITIAVANA


 • Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 150 taonan’ny FJKM AMBOHIBORONA FITIAVANA (SP 11) (1864-2014)...

 • RAKOTOARISAONA, Mpit. Prezidà Synodaly


 • Faly manasa antsika mpianakavin’ny finoana hiara-hanome Voninahitra an’ Andriamanitra noho ny faha- 45 taona maha- Mpitandrina ...

 • FANOKANANA MPITANDRINA


 • Ny Daty , ny Anaran’ny Mpitandrina ary ny SP hanatanterahana ny fanokanana ho Mpitandrina amin’ity volana Aogostra 2014 ity .

 • RABEVITA Saina ,Mpit / Jobily Volafotsy


 • - Ivon’ny fankalazana

  - Famaranana

 • "FIVORIAN’NY CWM (Council for World Mission) Faritra Afrika"


 • Ny Lohahevitra nifantohan’ny fivoriana dia : "Dare to Hope when Everything says No" (Sahia Manantena hatrany na dia manda avokoa aza ny "zava-drehetra).

 • TATITRA : Fiofanan’ny Vadina PRESIDENT SYNODAL FJKM


 • Miombon-draharaha amin’ny President Synodal ny Ramatoa-ny noho izy ireo efa nakamban’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fanambadiana .

 • FJKM QUEBEC


 • Tanteraka soa amantsara ny Alahady 3 Aogositra 2014 teo ny fandraisana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo andiany voalohany teto amin’ny FJKM QUEBEC eto Canada...

 • TATITRA/ Fihaonamben’ny Vadin’ny Mpitandrina


 • Ny vadin’ny Mpitandrina nandray ny famonjena dia manana sabatra mahery tokoa ka matoky sy sahy , marisika raha eny an-tànany ireo fiadiana sy fiarovana (Efes 6)...

 • Filazana manjo


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 53 taonany ny Mpitandrina RANIVOARIMANANA Yvonne, FJKM Antanetikely Firaisana (SP Antananarivo Atsimo ) ny Zoma 09 Mey 2014 .Nitondra ny FJKM Antanetikely Firaisana (...)

 • FIOFANANA MPANABE AKANIN-JAZA 2014


 • Daty : 19 Aogostra -29 Aogostra 2014

  Ora : 08 ora maraina

 • Komity Fampianarana Teolojika / TPM


 • Mpiadina afa-panadinana taona 2014, Faculté de Théologie , Kolely Teolojika Fianarantsoa sy Mandritsara ...

 • FIHAONAMBEN’NY VADIN’NY MPITANDRINA FJKM


 • Fihaonamben’ny vadin’ny Mpitandrina manerana ny sahan’ny FJKM

  ny 06 ,07 ,08 Aogostra 2014...

 • TATITRA/ FAMOAHANA MPIT. JOL. 2014


 • Alahady 27 Jolay 2014 , 2ora sy sasany tolakandro

  Fanompoampivavahana fanirahana ireo Mpiasa vaovao ...

 • TATITRA ISA 2014


 • TATITRA ISA FJKM (MF 23-30 Aprily 2014) Isan’ny Fitandremana : 1799 Isan’ny Fiangonana :7356 Isan’ny Mpitandrina lahy :1006 Isan’ny Mpitandrina vavy : 343 Isan’ny Karekista Delege : 685 Isan’ny (...)

 • Fiombonam-bavaka volana Jolay 2014


 • Ny Daty sy Toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka isaky ny amin’ny 12 -1ora atoandro , mandritra ny volana Jolay 2014...

 • Jobily volafotsy / RANDRIAMAHADIMANANA Falisoa ,Mpit.


 • - Alakamisy 24 jolay 2014 amin’ ny 09 ora 30mn
  - Alahady 27 jolay 2014 amin’ ny 09 ora 15mn

 • Jobily volafotsy /ANDRIAMASINORO Fidimalala , Mpit.


 • Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha- 25 taona maha- Mpitandrina an’ Andriamatoa ANDRIAMASINORO Fidimalala mivady...

 • FIOFANANA ho an’ ny rehetra


 • MIHAINO AM-PITIAVANA

 • FAMOAHANA Mpitandrina sy Mpampianatra 2014


 • ny Alahady 27 Jolay 2014 ho avy izao ,

  amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro

  ao Antsahamanitra .

 • TPM/ FAMOAHANA MPITANDRINA


 • Ny Anaran’ireo Mpianatra havoaka ny 27 JOLAY 2014 ...

 • FIHAONAMBE 2014


 • - Fiofanan’ny KATEKISTA

  08- 11 Jolay 2014

  - Fihaonamben’ny DIAKONA SY LOHOLONA

  16-18 Jolay 2014

 • TATITRA / TOPAZA


 • MILA BEAZINA SY AROVANA NY ZAZA KAMBOTY SY MAREFO

 • TOPAZA / Fitokanan-trano


 • Alatsinainy 30 Jiona 2014 , amin’ ny 11 ora maraina eny Ambohipotsy

 • TATITRA ISA FJKM


 • Ny isan’ny Fiangonana sy ny Vahoaka Kristiana FJKM ...

 • FIVORIANA ANY IVELANY


 • Mandray anjara amin’ny fivorian’ny Komity Mpitantana ny CWM (Council for World Mission) any Singapore ny Filohan’ny FJKM...

 • VKMM / KONGRESY NASIONALY


 • Hotanterahina any AMBAIBOA (Morarano Chrome) ny Kongresy VKMM faha- 54 ny 01 ,02 ,03 Aogostra 2014 , ka toy izao ny dinidinika tsara ho fantatra ...

 • Fiombonam-bavaka Jiona 2014


 • Ny Daty sy Toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka ...

 • FFKM /Hafatra Pentekosta 2014


 • FIOMBONAN’NY FIANGONANA ETO MADAGASIKARA-FFKM

  HAFATRA PENTEKOSTA HO AN’NY KRISTIANA

  SY NY VAHOAKA MALAGASY

  "Fa Ilay Mpananatra , dia ny Fanahy Masina izay hirahin’ny Ray noho ny Anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo " (Johany 14:26)

  Ry Havana,

  Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina .

  Miarahaba antsika rehetra tratry ny Pentekosta 2014 izay vanim-potoana hahatsiarovana ny nahatongavan’ny Fanahy Masina tamin’ireo mpianatra very fanahy nilaozan’ny Tompony .Ny Pentekosta dia mitondra hafatra sy fahamarinana vitsivitsy izay tsara ho tsiahivintsika amin’izao vanim-potoana izao.

  - Tsy mandao antsika Andriamanitra ka nisafidy ny hitoetra ao anatintsika amin’ny alalan’ny Fanahiny .
  - Mahalala ny sentompontsika Andriamanitra ka mampionona antsika amin’ny alalan’ny Fanahiny .
  - Mandrisika antsika hiaina ny fahamarinan’ny Tenin’ Andriamanitra ny Fanahiny mba haha-fanasina sy fahazavana antsika hatrany .
  - Manambara antsika avy amin’izay mety ho endriky ny fahafatesana rehetra ny Fanahy Masina .

  Noho ireo fahamarinana entin’ny Pentekosta ireo no anaovanay Filoham-piangonana efatra mirahalahy izao hafatra izao .

  Miombona alahelo amin’ireo mpiray tanindrazana any amin’ny faritra samihafa eto amin’ny Nosy ny FFKM , noho ireo aina nafoy marobe noho ny hetraketraky ny ratsy fanahy izay manao tsinotsinona ny aina . Na inona na inona mety ho antony mahatonga ny fifamonoana any , na koa ireo halatra miaro herisetra sy vonoan’ olona izay toa miha-mahazo vahana , na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra , ny FFKM dia mampahatsiaro ny mpiray tanindrazana manontolo ny maha- ambony indrindra ny olombelona mihoatra noho ny zava-drehetra .

  Avy amin’ Andriamanitra ny aina ka tsy maintsy hajaina araka izany (Jer 2:13). Ny tsy fanekena izany no mahatonga ny fiaraha-monina hilona ao anatin’ny endri-pahafatesana maro. Io famonoana ny hafa io dia mety miseho amin’ny endriny maro samihafa amin’ny alalan’ny lainga, ny fanodokodonana ny marina ka mahatonga ny olona ho faty ara-panahy(1 Tes 5:19). Ireny fositra mikiky tsikelikely ny fiaraha-monina ka mamparefo azy. Ny fitiavan-karena mihoa-pampana ihany koa dia sady mamono ny tena no mamono ny hafa , mampikipy sy mampihirim-belona eo anoloan’ny fahatran’ny sarambabem-bahoaka .

  Mitrotro am-bavaka ny fitondrana mahefa ny FFKM mba hiainantsika amin’ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra (1 Tim 2:2). Manamafy hatrany ny FFKM fa ny fihavanan’ny olona amin’ Andriamanitra ihany no mitondra fihavanana marina eo amin’ny olona samy olona (2 Kor 5:21). Koa dia vaindohan-draharahany hatrany ny fampihavanam-pirenena araka ireo asa notanterahany izay mifototra amin’ny Fiaiken-keloka , Fifamelana , Fahamarinana izay làlana mitondra ho amin’ny tena Fihavanana (4F).

  Ny asan’ny Fanahy Masina izay tsarovantsika izao anie hampiaiky ny tsirairay ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana (Johany 16:8) ka hitarika ny vahoaka Malagasy hisokatra amin’ny Fanahin’aina (Rom 8:2)mba handresentsika izao kolontsaim-pahafatesana sy herisetra ary tsi-fahamarinana izay toa mahazo vahana izao .

  Antananarivo faha- 05 Jiona 2014

  Amin’ny Anaran’ny Filoham-Piangonana efatra mirahalahy

  - Mgr RANARIVELO Samoela Jaona , Filoha EEM

  - Atoa Lala Haja RASENDRAHASINA Mpitandrina , Filoha FJKM

  - Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste , Filoha FLM

  - Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA , Filoha EKAR

 • Jobily 25 Taona/ RAZAFIARIMANANA HUBERT MAMISOA


 • FJKM AMBOHITRARAHABA

  ny Asabotsy 14 Jiona 2014

  amin’ny 9ora sy sasany maraina .

 • Herinandron’ny Fanahy Masina / Alakamisy


 • Perikopa sy Drafitry ny Toriteny...

  - Daniela 3 :24-30
  - Marka 13 :3-13
  - 1 Jaona 4 :1-6

 • MANJO


 • Fodiamandrin’ny mpanompony ...

 • Alahadin’ny SEKOLY FJKM


 • - Hafatra

  - Fandaharana iombonana

 • Sekoly FJKM / Daty tsara ho fantatra


 • Tetiandro mandritra ny Taona 2014 eo anivon’ny Sekoly FJKM .

 • P. RAHARIMANANA Hajarisoa Lalao/ 25 T Mpit


 • JOBILY VOLAFOTSY

 • Amboarampeo Tranovato Anjanahary Maritiora


 • Vela-kevitra : "Ny Hira araka ny Tiona FFPM sy ny vanimpotoana ankehitriny “

 • SEKOLY FJKM VATOMANDRY


 • Antsam-panahy ho fanohanana ny Sekoly FJKM VATOMANDRY FPMP 32

 • FJKM CANADA MONTREAL


 • Fitokanana amin’ny fomba ofisialy sy fanambarana ampahibemaso ny fijoroan’ny Fiangonana FJKM CANADA Montreal.

 • FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY


 • Analamanga miara-manangana

  ny tranon’ny Mampiely Baiboly

 • Tatitra/ fanokanana Masera


 • - efa lasa ny alina

  - mandrosoa ho amin’ny lalina

  - Aoka ho malina

 • Pasteur RAZAFIARISOA Juliette / 20 taona t. Mpit


 • Fanokafana ny faha- 20 Taona maha- Mpitandrina .

 • RABEHATONINA James , Mpitandrina 25T mpiasa iombonana


 • Famaranana ho fanomezam-boninahitra an’ Andriamanitra ny Jobily 25 Taona maha- mpiasa iombonana .. Alahady 25 Mey 2014 amin’ ny 2 ora tolakandro.

 • Masera MAMRE FJKM


 • FANOKANANA MASERA

 • Komity Protestanta


 • FIANTSOANA

 • Filazana manjo


 • Fodiamandrin’ny mpanompon’ Andriamanitra ...

 • Reninjaza Kristiana /Antsirabe


 • Fanompoam-pivavahana hanokanana ny Fikambanana Renin-jaza Kristiana FJKM Antsirabe. ..

 • Filazana manjo


 • FODIAMANDRIN’NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA

 • FFPM 100 t / Famaranana


 • FANASANA FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE

 • ALA VOLY FJKM


 • ALAKAMISY 01 MEY 2014

  TONTOLO ANDRO

  SEHATRA ANTSAHAMANITRA

  manomboka amin’ny10 ora maraina-5ora hariva

 • FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FJKM/30TAONA


 • Amboarampeo voafantina sy lahateny voasivana

  Fandaharana 27 Aprily 2014, manomboka amin’ny 3ora tolakandro

  FJKM Andrainarivo Fahasoavana .

 • Vaovao tapatapany


 • - TOPAZA

  - SAF

  - DORKASY

 • Alahadin’ny TOPAZA


 • Alahady faha 27 Aprily 2014 no Alahadin’ny TOPAZA FJKM manerana ny sahan’ny FJKM , izay hany toerana miahy ireo zaza kamboty sahanin’ny FJKM...

 • TETIKASA JKM 2014


 • Tetikasa Hetsika Jesoa Kristy ho an’i Madagasikara (JKM) 2014

 • Fivorian ’ ny Mpiandraikitra Foibe


 • Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe Taona 2014

  - MF 04 / SL XVII :23-30 Aprily 2014

  - MF 05 / SL XVII : 22-29 Oktobra 2014

 • FIOMBONAM-BAVAKA , Aprily 2014


 • Daty sy toerana hanaovana ny fiombonam-bavaka Volana APRILY 2014

 • FJKM QUEBEC


 • FANOKANANA DIAKONA

 • DS/Fanofanana Mpanabe Akaninjaza


 • Daty : 08 Aprily 2014 -18 Aprily 2014

  Ora : 08 ora maraina

  Toerana : Sekoly FJKM Rasalama Andravoahangy

 • FJKM QUEBEC


 • FANOKANANA DIAKONA

 • DVD !DVD !


 • Hivoaka tsy ho ela (fiandohan’ny Volana APRILY ) ny DVD FIHIRANA FANAMPINY novokarin’ny FOIBE FJKM ahitana ireto Hira ireto :

 • Pasteur RATOLOJANAHARY Honoré, 30t Mpit


 • FANASANA

 • MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 80 taonany

  Ramatoa RASOANATOANDRO Elisabeth

  vady navelan’ny Mpitandrina Randriatavy

 • MANJO


 • Nodimandry Ramatoa MINOARILALA Angèle , vadin’ny Tonian’ny FFPM...

 • FOIBE FITONDRANTSEKOLY


 • Andron’ny Sekoly FJKM 2014

 • ANDRON’NY VEHIVAVY ERANTANY


 • Ny Biraon’ny Sampana Dorkasy Foibe dia faly manasa anao hiara-hankalaza ny Andron’ny Vehivavy Erantany...

 • ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA ERAN-TANY


 • ZOMA 07 MARSA 2014, 2ora sy sasany

  FJKM Tranovato Ambatonakanga

 • MPIASA VAOVAO


 • Nahazo mpiara-miasa vaovao ny Foibe FJKM , ho Mpanampy ny Sekretera Jeneraly FOIBE FJKM...

 • JKM/Fihaonamben’ny MPANDRAY 2014


 • Ny Fihaonamben’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia sehatra iray ahazoana mampivondrona ireo rehetra efa nanaiky, fa Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy azy

   : Tari-dàlana sy Fandaharana iombonana

 • TETIKASA JKM


 • Fanompoam-pivavahana sy fampahafantarana ny Tetikasa JKM ho an’ny Synodamparitany 4 eto Antananarivo ...

 • Alahadin’ny ARSIVA 2014


 • FANDAHARANA FANOMPOAM-PIVAVAHANA

  ALAHADIN’NY ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FJKM

  Alahady 16 Febroary 2014

 • TAOMBAOVAO FFPM 2014


 • Nifamotoana tetsy Vohipiraisana Ambohijatovo ny fianakaviamben’ny FFPM ny Alatsinainy 20 Janoary 2014...

 • Daty tsara ho fantatra


 • Fivoriana sy Fihaonambe samihafa ...

 • VAVAKA sy FIFADIAN-KANINA


 • Hotanterahina ny ASABOTSY 25 JANOARY ho avy izao ny hetsika VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA manerana ny sahan’ny FJKM. Toy izao ny fandaharam-potoana iombonana :

 • TATITRA / Fanokafana ny taom-piasana 2014


 • Notanterahina omaly Alahady 19 Janoary 2014 ny fanompoam-pivavahana fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny taom-piasana 2013 sy ho fitondrana amam-bavaka ny taom-piasana 2014 ary ho fitrotroana amam-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy...

 • Fanokafana ny Taompiasana 2014


 • Alahady 19 Janoary 2014

  9 ora sy sasany

  Sehatra Antsahamanitra .

 • FIRARIANTSOA 2014


 • Faly miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana rehetra ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao (AFIFAB) FOIBE FJKM. Ny fahasoavan’ny Tompo anie harotsany betsaka eo amin’ny fiainanao sy ny ankohonao .Ho taom-pahombiazana ho antsika rehetra izany amin’ny fanompoantsika Azy .

 • Fiombonam-bavaka Desambra 2013


 • FANASANA

  Fanompoam-pivavahana hitondrana amam-bavaka ny fiainan’ny fiangonana sy ny firenena

 • MIATO KELY !!!


 • Noho ny fotoam-pialan-tsasatry ny Krismasy sy ny taona vaovao dia hiato kely ny asa Fandraharahana eto amin’ny FOIBE FJKM ...

 • OLANA ARA-TEKNIKA !!!


 • FILAZANA

  Noho ny antony tsy miankina aminay fa olana eo amin’ny “serveur” manokana no hanaovana fialan-tsiny amin’ny mpanjifa fa misy ireo” donnés” tsy mbola tafaverina amin’ny laoniny .

  Misaotra noho ny faharetanareo .

 • FISOTROAN-DRONONO


 • Ramatoa RABENANDRASANA Lala Giselle, Mpitandrina

  Mpanampy ny Sekretera Jeneraly Foibe FJKM .

 • FIOMBONAM-BAVAKA Sept 13


 • Ireo Daty sy Toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka ho an’ny fiangonana sy ny firenena mandritra ny volana Septambra ...

 • Fihaonamben’ny SEFALA /Tatitra


 • Nahatratra 514 ny mpivory avy amin’ny Synodamparitany 22 . Izany dia niompana tamin’ny lohahevitra hoe : « SEFALA MANDROSO MITONDRA FANANTENANA »

 • FILAZANA MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha-54 Taonany

  ny Mpitandrina RAKOTOARIVELO Edmond ,

  President Synodal , SP AMORON’I MANIA AMBOSITRA (N° 06),

 • IVON’NY FANKALAZANA 45 TAONA / Tatitra


 • Tatitry ny fankalazana ny ALAHADY 18 AOGOSTRA 2013

 • Jobily volafotsy pasteur RAKOTOARISOA Lala Nirina


 • Toerana : FJKM ANDRAINARIVO Fahasoavana

  Fotoana : Alahady 25 Aogostra 2013

 • IVON’NY FANKALAZANA 45 taona FJKM


 • Mankalaza ny Tompo isika noho ny faha 45 TAONA FJKM...Any TOAMASINA indray ny ivony .

 • FANENDRENA MPITANDRINA JOLAY 2013


 • Ny Anaran’ireo Mpitandrina tendrena ho ao amin’ny sahan’ny fanompoana ny Fiangonana sy ny anaran’ny Synodamparitany hanendrena azy .

 • HO MPIANATRA MPITANDRINA 2013-2014


 • Ireo Mpiadina afa-panadinana, taona 2013 .

 • FJKM AMBOHITRANDRIANANAHARY LOVASOA(SP11)


 • Fandraisan-tànana Mpitandrina

 • TETIANDRO FIHAONAMBE 2013


 • Sampana , Daty sy Toerana hanaovana ny Fihaonambe 2013

 • FANOFANANA MPANABE AKANINJAZA 2013


 • Daty : 19 Aogostra 2013 -30 Aogostra 2013

  Ora : 08 ora maraina

  Toerana : Sekoly FJKM Rasalama ( ambaratonga I)

  Andravoahangy Antananarivo

 • ALIM-BAVAKA JKM


 • Hanatanteraka alim-bavaka isam-piangonana isika ny Alin’ny Alakamisy 15 Aogostra 2013 mifoha zoma 16 Aogositra 2013...

 • Fihaonamben’ny SEFALA


 • Lohahevitry ny fihaonambe :

  "SEFALA MANDROSO : MITONDRA FANANTENANA"

 • Pasteur RABEHATONINA James


 • - IVON’NY FANKALAZANA

  - JOBILY 25 TAONA MAHA-MPIASA IOMBONANA

  - 31 TAONA MAHA-MPITANDRINA

  - FIOMANANA HO AMIN’NY FISOTROAN-DRONONO...

 • FANIRAHANA MPIASA


 • FANASANA

  Andiany : FIOMBONANA-FANANTENANA

 • Pasteur ANDRIAMITANDRINA Fenosoa


 • Fankalazana ny ivon’ny fankalazana ny faha-25 taona MAHA- MPITANDRINA

 • Fiombonam-bavaka


 • Volana Jolay 2013

 • FAHA-45 taona FJKM


 • Mankalaza ny Tompo isika noho ny faha- 45 taona niorenan’ny FJKM . Koa asaina am-pitiavana isika hiara-hanandratra fiderana miaraka amin’ ireto tarika sy antoko mpihira notsongaina ireto...

 • Fampirantiana 45 t


 • Fanasana fampirantiana ny tantaran’ny FJKM

 • Pasteur RAKOTOARISOA Lala Nirina


 • JOBILY VOLAFOTSY

  Faha-25 taona maha- Mpitandrina

 • TALE vaovao FMBM


 • Ny BAIBOLY anie hampanalavitra ity firenena ity amin’ny ota .Izany no firariantsoa nataon’ny Tale Jeneraly vaovaon’ny FMBM .

 • FANOKAFANA NY FAHA -45 TAONA NY FJKM


 • ALAHADY 30 JIONA

  amin’ny 10 ora 30 mn

  KOLEJY TEOLOJIKA IVATO

 • FFKM / FFKAM/AR


 • FANASANA

  Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana

 • Hetsika JKM III


 • FAMPITAM-PAHAFANTARANA

  NY TETIKASA JESOA KRISTY HO AN’I MADAGASIKARA

 • FANDAHARAM-POTOANA


 • Hizara telo miavaka tsara izany, ka misy ny Fanombohana , ny Ivony , ary ny Famaranana ...

 • Fanolorana ny Komity JKM


 • FANASANA FANOMPOAM-PIVAVAHANA

  - Alahady 09 Jiona 2013

  - 3ora tolakandro ,

  - ao amin’ny efitrano FJKM Amparibe Famonjena .

 • 31 MEY : ANDRO IRAISAM-PIRENENA TSY IFOHANA SIGARA


 • Notombanan’ny OMS fa amin’ny taona 2020 dia ny sigara no voalohany fototry ny fahafatesana ...

 • Famelabelaran-kevitra : Ireo lohahevitra


 • Fandaharam-potoanan’ny famelabelaran-kevitra

 • Vela-kevitra


 • " NY PROTESTANTISMA"

 • MANJO


 • Nodimandry ny Mpitandrina ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison.

 • Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara


 • 100 TAONA NITORIANA NY FILAZANTSARA TAMIN’ NY ASA FANASOAVAM-BAHOAKA !

 • Amboarampeo ifampizarana II


 • "Asandrato ny feonao ho tahaka ny an’ny anjomara"Isaia 58:1b

 • Pasteur Andriamitandrina FENOSOA


 • JOBILY VOLAFOTSY MAHA-MPITANDRINA (1988-2013)

  An’ Andriamatoa ANDRIAMITANDRINA Fenosoa mivady

  Talen’ny FFP FJKM

 • IVOTOERAN ’ny Litorjia,Mozika,Multimedia


 • Tolakandro iresahana sy hitendrena

  ireo zava-maneno sy ny Mozika Litorjika

 • Fanokafana ny faha-25 t


 • TATITRY NY FANOKAFANA ny faha-25 Taona naha- Mpiasa iombonana an’ Andriamatoa MARINASY Mpitandrina , Sekretera Jeneralin’ny FJKM mivady .

 • FAHA 45 TAONA NY FJKM


 • FIFANINANANA HIRA SY SARY FAMANTARANA

 • JOBILY VOLAFOTSY


 • Fanasana

 • FILAZANA MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha- 61 taonany ny Mpitandrina RAKOTOMALALA , FJKM Ampotaka ...

 • FENO 100 TAONA NY FFPM


 • - Fotoam-panokafana
  - Ireo Daty tsara hiotadidina

 • Logo FFPM


 • vaovao tapatapany


 • - Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe (MF)
  - Faha-25 taona naha-Mpiasa iombonana ny Sekretera Jeneraly FJKM
  - Fivorian’ny Komity Protestanta (KP)

 • Departemantan’ny SEKOLY


 • Fiofanana Mpanabe Akanin-jaza 2013

  Daty : 03 Aprily 2013 -13 Aprily 2013

  Ora : 08 ora maraina

  Toerana : Sekoly FJKM Rasalama ( ambaratonga I)

 • vaovao tapatapany


 • - VFL / FJKM

  - SVM / FJKM

  - FFPM

  - FFKM

 • SP ANTANANARIVO ATSIMO


 • FIVORIAMBE I SP 11,

  FJKM Anganomasina

  Asabotsy 23 Marsa 2013

  9 ora sy sasany.

 • FAMPIRANTIANA TANTARA


 • Fanokafana ny Fampirantiana ny

  Tantaran’ny FILOHAN’NY FJKM efatra nifandimby .

 • ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA ERAN-TANY 2013


 • Fanamarihana ny ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA ERANTANY (AFME)

  nokarakarain’ny "Vehivavy Kristiana Mpiara-Mivavaka" (VKMM)

 • FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA


 • Fampirantiana ny TANTARAn’Ireo

  Filohan’ny FJKM nifandimby

 • Jobily Volafotsy


 • Faha- 25 taona maha- Mpitandrina an’

  Andriamatoa ANDRIAMITANDRINA Fenosoa mivady,

  Talen’ny Sampanasa FFP FJKM

 • Amboarampeo Ifampizarana


 • Daty : ALAHADY 17 FEBROARY 2013

  Toerana : FJKM Ambonin’ Ampamarinana

  Ora : 2ora sy sasany tolakandro .

 • KPMS/FJKM


 • FETIN’NY MPIFANKATIA

 • VEHIVAVY MPITANDRINA FJKM


 • TAOMBAOVAON’NY VEHIVAVY MPITANDRINA

  14 Febroary 2013

 • Veloma sy Arahaba


 • Fitsofan-drano ny Mpanampy ny Filoha sy fiarahabana ny mpandimby azy .

 • FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FJKM


 • Fanentanana Alahadin’ny ARSIVA sy TRANOMBAKOKA

 • FIRAHALAHIAN’NY MPITANDRINA FJKM


 • FANEHOAN-KEVITRA IOMBONAN’NY MPITANDRINA FJKM

 • VAOMIERA FIAINAM-PIRENENA


 • FANAMBARAN’NY VAOMIERAN’NY FIAINAM-PIRENENA

 • FFKM


 • Notanterahana tao amin’ny Katedraly EKAR Andohalo ny Fotoam-pivavahana famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka sy ny fifanolorana andraikitra eo anivon’ny FFKM ...

 • Tatitry ny fanokafana ny Taom-piasana 2013


 • Fanompoam-pivavahana natao tao Antsahamanitra ny Alahady 20 Janoary 2013.

 • FIANTSOANA ny MPITANDRINA FJKM


 • FANOMANAM-PANAHY

 • FANASANA FANOMPOAM-PIVAVAHANA


 • Fanompoam-pivavahana ny 26 Janoary 2013

  karakarain’ny FOIBE FJKM, FJKM Isotry Fitiavana ,

  2ora sy sasany .

 • Fanompoam-pivavahana


 • TATITRA : FIOMBONANA AINA NOHO NY VOINA

  nahazo ny Filohan’ny FJKM ny 15 nifoha ny 16 Janoary 2013 teo .

 • FANOMPOAM-PIVAVAHANA Jan 2013


 • FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA 2013.

  ANTSAHAMANITRA,

  ALAHADY 20 JANOARY 2013 ,

  9 ORA 30.

  FANDRAISANA NY FANASAN’ NY TOMPO.

 • JOBILY 50 TAONA MAHA-MPITANDRINA


 • Feno 50 taona ny nanatanterahan’Andriamatoa RAZARASOA mivady ny asa maha-Mpitandrina ...

 • TAOMBAOVAO FFPM


 • Fanompoam-pivavahana no nanokafan’ny fianakaviamben’ny FFPM ny taom-piasany ny Alatsinainy 07 Janoary 2013 lasa teo ,tao amin’ny Foibe Vohipiraisana...

 • KOLEJY TEOLOJIKA IVATO


 • Faha- 35 taona maha-Mpitandrina

  an’ Atoa RAZANAMAHEFA Justin mivady

 • AMBOHIPOTSY 145 TAONA


 • FAHA- 145 TAONAN’NY

  FJKM AMBOHIPOTSY RASALAMA MARITIORA

 • Famaranana ny JKM II


 • HETSIKA JESOA KRISTY HO AN’ I MADAGASIKARA

  DINGANA FAHAROA (2009-2012)

 • FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FJKM


 • IRAY VOLAN’NY ARSIVA

  « NY ASA MISIONA SY NY FAMPIANARANA »

 • 60 TAONA MAHA-MPAMPIANATRA


 • Fanokafana ny fankalazana an’ Andriamanitra

  noho ny faha- 60 taona

  maha- Mpampianatra

  an-dRamatoa RANDRIATSIZAFY MARIE ESTHER

 • FIVORIAMBE FAHAROA / SP 11


 • Ny Fivoriambe faharoa atao ankalamanjana , Kianja Antsahamanitra , Asabotsy 10 Novambra 2012 ...

 • ARM / Tatitry ny fivoriana


 • TATITRA Andro : Alarobia 07 novambra 2012. Antony : Fivoriana niarahan’ny Prezida Synodaly efatra eto Antananarivo sy ny Biraon’ny FJKM/ARM, nandinihana ny ho fiaraha-miasa ao anatin’ny (...)

 • TOERAM-PANOMANANA MPITANDRINA


 • Fanokafana ny taona akademika 2012-2013 sy fanolorana Delegasiona Pastoraly ny taona fahatelo

 • FJKM/ARM


 • F.J.K.M. Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina

  Fametrahana amin’ny toerany ireo tompon’andraikitra voafidy

 • Taom-pianarana vaovao


 • - Fangataham-pitahiana ho an’ny Taom-pianarana (2012-2013)
  - Fankasitrahana samihafa...

 • FJKM/ARM


 • FIARAHA-MIVAVAKA .

  Alahady 21 Oktobra 2012

  amin’ny 3ora tolakandro...

 • MPITONDRA VOAFIDY


 • Fisaorana an’ Andriamanitra sy

  fankasitrahana ary fiarahabana

 • Taratasy Fisaorana


 • - Fisaorana noho ny fahavitan’ny Synoda Lehibe

  - Fandraisan-tànana ireo MPIANDRAIKITRA FOIBE, BIRAO FOIBE ,

  MPANATANTERAKA...

 • FMBM


 • FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY

  Vokatra roa vaovao

 • FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA


 • Fisantarana ny Fetin’ny Taranaka

  ALAHADY 07 OKTOBRA 2012

 • FJKM / ARM


 • Fitokanana ny trano fiangonana FJKM Manerinerina

  (SP BOINA VAOVAO)

  Asabotsy 29 Septambra 2012

 • Communion mondiale d’Églises réformées


 • Subject : «  Le paradis et l’économie » :

  Sujet d’un concours de dissertations théologiques

 • FJKM Ankadinandriana Fehizoro


 • Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha-145 taonan’ny FJKM Ankadinandriana Fehizoro...

 • FFPM 100 taona


 • FIFANINANAN-KIRA SY SARY FANEVA

  FAHA-100 TAONA

  (13 Oktobra 1913 - 13 Oktobra 2013 )

 • IFRP


 • Fandraisana mpiofana ho Mpampianatra (Taona 2012)

 • MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM


 • IREO VOAFIDY HO MPIANDRAIKITRA FOIBE MPITANDRINA (38) 1. RASENDRAHASINA Lala Haja 2. IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi 3. ZARAZAKA Jean Louis 4. RADIMISAON Andriamasinjara Jonah 5. (...)

 • COMMUNIQUE DE PRESSE : Synoda Lehibe FJKM


 • COMMUNIQUE DE PRESSE Vita soa aman-tsara ny Fifidianana ireo olona mpikambana ao amin’ny Birao Foibe FJKM vaovao. Filoha : RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina Filoha Mpanampy : (...)

 • COMMUNIQUE DE PRESSE / 22/08/2012


 • COMMUNIQUE DE PRESSE Momba ny Fifidianana izay ho Filohan’ny FJKM, Atoa RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina, dia nahazo ny 2/3 no mihoatra teo anivon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM, ary (...)

 • Fiombonam-bavaka Volana Aog 2012


 • Ny Daty sy Toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka isankerinandro mandritra ny volana Aogostra ...

 • COMMUNIQUE DE PRESSE : 21/08/12 Soir


 • COMMUNIQUE DE PRESSE Vita soa aman-tsara ny Fifidianana fihodinana faharoa teo amin’ny Mpitandrina, ny Laika ary ny Mpampianatra. Toy izao ny vokatra momba azy ireo. MPITANDRINA (18) • (...)

 • COMMUNIQUE DE PRESSE : 21/08/12


 • COMMUNIQUE DE PRESSE Vita soa aman-tsara ny Fifidianana fihodinana voalohany izay ho Mpiandraikitra Foibe FJKM. Fifidianana mivantana ataon’ny Mpizaika rehetra ity vita ity. Ireto ary ireo olona (...)

 • COMMUNIQUE DE PRESSE : 20/08/12


 • COMMUNIQUE DE PRESSE Andro fahenina anaovan’ny FJKM ny Synoda Lehibe faha 17 aty Manakara, izay tanterahina ny 15-22 Aogositra 2012. Toy izao ny vaovao ampitaina amintsika mpiserasera amin’ity (...)

 • MPIASA VAOVAO


 • Fanendrena mpiasa iombonana eo anivon’ny FOIBE FJKM

 • COMMUNIQUE DE PRESSE


 • COMMUNIQUÉ DE PRESSE Ny Synoda Lehibe faha 17, fivoriana faratampony amin’ny fitondrana ny FJKM, izay mivory eto Manakara, dia tanterahina ny 15-22 AOGOSITRA 2012 Ireo solontena izay (...)

 • Ireo Biraon’ny Synoda Lehibe FJKM 2012


 • Nosokafana androany 15 Aogositra 2012 tamin’ny alalan’ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ny Synoda Lehibe faha - XVII teto amin’ny FJKM Manakara Fiderana. Nisy ny fitokanana ny fampirantiana nokarakarain’ny (...)

 • TATITRA KFT


 • Tatitra avy amin’ny Komity Fampianarana Teolojika ( KFT )

 • FANIRAHANA MPIASA VAOVAO


 • TATITRY NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA tao ANTSAHAMANITRA

 • Famoahana Mpitandrina sy Mpampianatra


 • - Fanompoam-pivavahana iombonana,ny Alahady 29 Jolay 2012 ,

  amin’ny 2ora sy sasany , ao Antsahamanitra .

  - Ny anaran’ireo Mpitandrina sy Mpampianatra hirahina ho amin’ny asa . ..

 • vaovao tapatapany


 • Fetin’ny taranaka , Alahadin’ny Mpitandrina , Voka-dehibe ...

 • Fiombonam-bavaka Jolay 2012


 • Daty sy toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka

  fanao isankerinandro Volana Jolay 2012 .

 • Foibe FJKM / Faculté de Théologie


 • Jobily Volafotsy faha- 25 taona maha- Mpitandrina

  Pasteur RAMAMBASON Laurent William mivady .

 • Vavaka ho an’ny SYNODA LEHIBE


 • FITONDRANA AMAM-BAVAKA SL XVII

  Alahady 22 Jolay 2012, 2 ora sy sasany

  FJKM Analakely

 • Alahadin’ny FFPM 2012


 • Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM)

  Fanompoampivavahana : Alahady 01 Jolay 2012, 2ora sy sasany.

  FJKM Ambatonakanga

 • Kolejy Teolojika Ivato


 • Kolejy Teolojika Ivato :

  Mihavao hatrany

 • FFKM : Fampihavanana


 • Asa fampihavanana karakarain’ny FFKM

 • Mpanentana Teolojika CEVAA


 • Tatitry ny fivorian’ny mpanentana teolojika CEVAA Maputo- Mozambique 16- 21 Mai 2012

 • Fisotroan-dronono


 • 23 taona niasana teo anivon’ny Foibe FJKM, ka handeha hisotro ronono.

 • Fiombonam-bavaka isan-kerinandro


 • MIHAVAO HATRANY NY MARINA

  Daty sy toerana , mandritra ny volana JIONA 2012

 • KFTM / FOIBE


 • FIFANINANANA SARY FAMANTARANA

 • SLK / FOIBE


 • Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny

  faha- 30 taona nijoroan’ny SLK FOIBE

 • Fisotroan-dronono


 • Faha- 20 taona niasan-dRamatoa Rabodonarivo Jeannine tao amin’ny FOIBE FJKM

 • Famaranana ny faha- 40 taona CEVAA


 • Notanterahana tany Toamasina tamin’ny Alahady 27 Mey 2012 tolakandro ny fanompoam-pivavahana famaranana ...

 • Herinandron’ny Fanahy Masina 2012


 • Perikopa iombonana mandritra ny

  Herinandron’ny Fanahy Masina

 • Fiombonam-bavaka volana Mey 2012


 • Daty sy ny toerana hanatanterahana ny fiombonam-bavaka

  ho an’ny firenena sy ny fiangonana , Volana Mey .

 • Fitokanan-tSekoly


 • Fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’ Andriamanitra noho ny fitokanan-tSekoly FJKM ANJOMAKELY KRISTY FIRAISANA SP 11...

 • Fivoriambe SP 19 sy Fitokanana ivon-toerana


 • Fivoriambe sy Fitokanana ny ivon-toeran ’ny

  SP IARIVO AVARADRANO (SP 19)

  Alakamisy 17 Mey 2012 , Kianja Sabotsy Namehana .

 • Reninjaza Kristiana FJKM


 • Ny Fikambanana "Renin-jaza Kristiana" FJKM dia faly manasa anareo hanome voninahitra an’ Andriamanitra noho ny Tsingerintaona faha-70 niorenany (1942-2012)

 • Fiombonam-bavaka volana Mey 2012


 • FIOMBONAM-BAVAKA

  volana MEY 2012

 • Sampana Dorkasy Foibe


 • Lasy Tselatra faha- II

 • Faha- 20 taona maha-Mpitandrina


 • Fanompoam-pivavahana ho fisaorana sy fiderana an’ Andriamanitra noho ny faha- 20 taona maha-Mpitandrina ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana.

 • Faha-115taona nanirahana an’i Benjamin Escande sy Paul Minault


 • Fankalazana ny FAHA -115 taona nanirahana ny misionera Pasteur Benjamin Escande sy Paul Minault, maty maritiora tamin’ny 21 Mey 1897.

 • FOIRE DU LIVRE


 • 23 Avril , Journée mondiale du LIVRE

  et du droit d’auteurs

 • Benjamin Escande sy Paul Minault


 • FAMPIRANTIANA NY TANTARAN’ I PASTEUR

  BENJAMIN ESCANDE SY PAUL MINAULT

  Talata 24 Aprily 2012 , Foibe FJKM

 • Fiombonam-bavaka APRILY 2012


 • Fiaraha- mivavaka isan-kerinandro karakarain’ny FOIBE FJKM sy ny SYNODAMPARITANY Antananarivo manodidina

 • CEVAA 40 taona


 • FANAMARIHANA NY FAHA - 40 TAONAN’NY CEVAA

 • Daty MF/Aprily 2012


 • Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe (MF)

  18-25 APRILY 2012

  CFD AMPANDRANA

 • Herinandro masina 2012


 • PERIKOPA MANDRITRA NY HERINANDRO MASINA

 • FIARAHA-MIVAVAKA FFKM


 • Ho fiarahantsika mientana ho amin’ny vavaka ho an’ny firenena ,

  ny 29 Marsa 2012 .

  FJKM Analakely ,

  amin’ny 9ora maraina.

 • Fiombonam-bavaka isankerinandro


 • Fitondrana am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonana sy ny fiainan’ny Firenena mandritra ny volana MARSA .

 • Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana (FFP)


 • Fivorian’ny Komitin’ny FFP.

 • FACULTE DE THEOLOGIE


 • FILAZANA FANADINANA MASTER AMIN’ NY IVOTOERAN’NY TANTARA IRAISAMBOLINTSAINA (Centre d’ Histoire Interculturelle na CHI) (Centre for Intercultural History na CIH)

 • FJKM sy FIANGONANA ZANDRINY


 • FIARAHA-MIVAVAKA iombonan’ny FJKM sy ny Fiangonana zandriny

 • Fodiamandrin’i Pasteur RAZAFIARSON Emilien


 • «  Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ; ary izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria” Daniela 12:3

 • MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA NY TOMPO


 • PERIKOPA VOLANA MARSA 2012

  01 KAREMY II Eks 6 :2-8 Lio 4 :31-37 Asa 12 :1-17
  11 KaremyIII,Far.AsaTanora Protestanta Gen 18 :9-15 Mat 9:1-8 Rom 4 :13-25
  18 Karemy IV Jer 32 :16-27 Mat 8 :23-27 Efe 3 :14-21
  25 Karemy V Asa fifandraisana FJKM Isa 38:1-8 Jao 11:32-46 Asa 3 :12-16

 • JKM : Fampiofanana Mpanolo-tsaina


 • Ireo toerana hanaovana ny fampiofanana , volana MARSA 2012

 • CEVAA 40 ans


 • Culte d’ouverture : Célébration du 40ème anniversaire de la CEVAA , déroulée le Dimanche 26 Février 2012 , à la Paroisse Internationale FJKM ANDOHALO , Antananarivo .

 • Andro Fiaraha- Mivavaka Eran-tany


 • Fanompoam-pivavahana karakarain’ny VEHIVAVY kRISTIANA MPIARA-MIVAVAKA ETO MADAGASIKARA ho fankalazana ny" Andro Fiaraha-mivavaka Eran-tany"

 • CEVAA , 40 taona


 • Fanasana hanatrika ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana ny faha- 40 taona

 • FJKM/ARM


 • Fiantsoam-pivoriana SLK/ ARM

 • Fiombonam-bavaka Feb/12


 • Fiombonam-bavaka iantsoana ny vahoakan’ Andriamanitra rehetra , fanao isan-kerinandro, amin’ireo fiangonana eto amin’ny SP Antananarivo manodidina .

 • Fambolen-kazo


 • " Jehovah ô , midera Anao ny asanao rehetra , ary ny olonao masina misaotra Anao ." Salamo 145 : 10

 • Saint Valentin ! Saint Valentin !


 • Fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko » Estera 8 :6a

 • FIFANINANANA LOGO/Synoda Lehibe


 • Ireo fepetra mikasika ny fifaninanana LOGO SLXVII .

 • Vaovao FFPM ,FJKM


 • Vaovao tapatapany tsara ho fantatra

 • VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA


 • Dinika sy fanazavana fanampiny amin’ny fanatanterahana ny vavaka sy fifadian-kanina tanterahan’ny fiangonana , ao anatin’ny Hetsika JKM II .

 • Taombaovao FFPM


 • Fifampiarahabana sy Fifanolorana fahefana teo amin’ny Filoha roa tonta

 • Alahadin’ny FFKM


 • Tatitry ny Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana nokarakarain’ny Foibe FFKM, izay natao ny Alahady 22 Janoary 2012 , tamin’ny 3ora tolakandro , tao amin’ny FLM Ambatovinaky .

 • Paroisse Internationale FJKM Andohalo


 • COMMEMORATION DE 120 ANS

  DE LA PAROISSE INTERNATIONALE FJKM ANDOHALO

 • Akon’ny Fanompoampivavahana Taom-baovao


 • Vaovao sy Tatitry ny fanompoampivavahana niombonan’ny fianakaviamben’ny FJKM , nokarakarain’ny Foibe FJKM , izay natao tao Antsahamanitra ny Alahady 15 Janoary 2012 teo .

 • Fanompoampivavahana TAOM-BAOVAO


 • Fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahatrarana ny taona vaovao
  Fangataham-pitahiana ho an’ny Taom-piasana vaovao
  Fitondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany

 • FIFANDRAISAN’NY KRISTIANA SY SILAMO ATY AFRIKA


 • FIFANDRAISAN’NY KRISTIANA SY SILAMO ATY AFRIKA
  "Mivory aty Addis Abeba, Etiopia, nanomboka tamin’ny Alatsinainy 8 Janoary ary hifarana amin’ny 13 Janoary ny Filoham-piangonana sy solontena-pivavahana Kristiana ary ny Filoha Silamo maromaro aty Afrika.

 • Fanaovam-beloma COOPER mivady


 • "Misaora amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon’ Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa ho anareo".1 Tesal 5:18 "Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo ,hoy Jehovah , dia hevitra (...)

 • May ny sekoly FJKM Mahanoro


 • Sekoly FJKM Mahanoro may

 • Fialan-tsasatra fohy


 • Fiatoana noho ny Krismasy sy ny Taona vaovao 2012 .

 • HAFATRY NY FFKM


 • HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA SY NY VAHOAKA MALAGASY

 • Fiombonam-bavaka isan-kerinandro


 • Fiaraha-mivavaka karakarain ’ny Foibe FJKM sy ny SP Antananarivo

  manodidina , ho an’ny Firenena sy ny Fiangonana .

 • FJKM ANALAMAHITSY


 • Fitokanana ny tranon’ Andriamanitra

 • Fisotroan-dronono


 • Fanompoam-pivavahana hanasana antsika mpianakavin’ny finoana noho ny fisotroan-dronono ny mpanompony

 • Taom-pitahiana 40 nahazoana nanompo


 • Fankalazana an’ Andriamanitra hanamarihana ny faha-40 taona nanompoana amin’ny maha-Mpitandrina an -dRamatoa RABEMILA Yvette.

 • Hetsika JKM II


 • Fandaharam-potoana ao anatin’ny Hetsika"Jesoa Kristy ho an’ny Madagasikara" (JKM II ) , volana Oktobra , Novambra , Desambra 2011.

 • Faha- 40 taona naha- Mpitandrina


 • Fanompoam-pivavahana fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 40 taona maha-Mpitandrina FJKM , ny Alahady 27 Novambra 2011 , ao amin ’ny FJKM Andravoahangy Fivavahana .

 • FJKM TANGAINA FANANTENANA


 • Jobily Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 145 taonan’ny Fiangonana , sy fitokanana ny Tilikambo , Tsangambaton’ny Fankalazana .

 • Fiantsoana Mpanolo-tsaina JKM


 • Fanatanterahana TAFIKA MASINA

  miaraka amin’ireo Mpanolo-tsaina JKM vita fiofanana .

 • Fiombonam-bavaka isan-kerinandro


 • Fanompoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny

  Fiangonana sy ny Firenena, karakarain’ny

  FOIBE FJKM sy S P . ANTANANARIVO manodidina.

 • Foibe ARSIVA sy TRANOMBAKOKA FJKM


 • Ny antom-pisiany sy ny zava-kendren’ny Arsiva FJKM

 • Fandraisan-tànana ireo Birao Tonia sy Tale voafidy


 • Fanompoam-pivavahana fandraisan-tànana ireo Tompon’andraikitra eo anivon’ny Sampana sy Sampanasa ary Asa Foibe FJKM .

 • FJKM/ARM


 • Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina.

  Antso ho amin’ ny Fanavaozana ny Birao

 • Fandraisan-tànana PS


 • SP Ambovombe Kristy Ranovelona (07)

 • Fisotroan-dronono


 • - Faha 44 taona naha- Mpitandrina , 30 taona naha- Mpampianatra .
  - Feno 35 taona niasana teo anivon’ny Foibe amin’ny maha-Mpamily .

 • MAMPAHATSIARO ANTSIKA NY TOMPO NY FANASAN’NY TOMPO


 • PERIKOPA VOLANA NOVAMBRA 2011

 • Fiofanan’ ny Tompon’andraikitra


 • FIOFANAN’NY TALE SY TONIA ARY IREO TOMPON ’ ANDRAIKITRA ATO AMIN’NY FJKM

 • FIOMBONAM-BAVAKA Oktobra 11


 • Fitrotroana am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonana , ny Firenena , ny Fianakaviana, karakarain’ny Foibe , isan-kerinandro miaraka amin’ireo Fiangonana ao anatin’ny SP Antananarivo manodidina ...

 • Vaovao tapatapany SP 11


 • Tetiandro samihafa : SP Antananarivo Atsimo.

  Fanomanana ny fandraisan-tànana ny Président Synodal , fanokanana Mpitandrina, fanokanana sampana , fitokanan-trano...

 • Alahadin’ny MAMRE


 • Fandaharana iombonana sy Fampahafantarana ary Hafatra

  Alahadin’ny MASERA MAMRE / FJKM

  16 Oktobra 2011 .

 • Fanambaram-pinoan’ny FJKM (1968)


 • FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA, BP 623 – Tél. 268.45 - Ifanomezantsoa Analakely- ANTANANARIVO FANAMBARAM-PINOAN’NY F.J.K.M. (1968) NY FIANGONANA DIA MANAIKY SY MANAMBARA : 1. Ny (...)

 • SP Mandridrano Mpiambina (29)


 • Fanamarihana ny faha- 10 taonan’ny mpiara-miasan ’ ny Mpitandrina

  RANDRIANANDRASANA Aimé Robert mivady

  sy ny Fitandremana AMBOHITSIMELO .

 • FJKM Ambodifiakarana Famonjena


 • Fanokanana ho Mpitandrina an’ Andriamatoa

  RASOLOARIJAO Harilaza mivady

  Asabotsy 01 Oktobra 2011,

  amin’ny 9 ora sy sasany .

 • FJKM Androndra Fahasoavana


 • Fitokanana ny sekoly vaovao "FAHASOAVANA"

 • Alahadin’ny FFP


 • Fitondrana amam-bavaka ny asan’ny FFP sy famelabelara-kevitra,

  mitondra ny lohateny hoe : "NY SAKRAMENTAN’ NY FANASAN’NY TOMPO"

  Alahady 25 Septambra 2011.

  2 ora tolakandro . FJKM Ambatonakanga .

 • NAHAZO LP i Rtoa TANTELY (Talen’ny TOPAZA)


 • Niakatra fitsarana androany faha- 15 Septambra 2011 ny "RAHARAHA RADION’NY GASY", izay nahavoarohirohy an-dRtoa RAKOTOARIVONY Tantely, Talen’ny TOPAZA FJKM, ary dia nahazo fahafahana vonjimaika (...)

 • Akon’ny Fihaonambe Sekoly Alahady


 • Tatitry ny fihaonamben’ny sampana Sekoly Alahady , natao tany Toliara 24-28 Aogostra 2011 . " Sekoly Alahady , mamirapiratra amin’ny finoana , misitraka ny zava-boahary".

 • SP KRIFAA (16)


 • FIVORIAMBE SP KRIFAA (16)

  Zoma 17-18 Septambra 2011

  FJKM Vohémar.

 • Vaovao tapatapany


 • - FJKM vaovao any Bordeaux.
  - Mpanazava eto Madagasikara.
  - Fianarana teny Anglisy .
  - Jobily 150 t finoana Katolika .

 • SP Antananarivo Andrefana (10)


 • Tetiandro Volana Septambra 2011

  Synodamparitany Antananarivo Andrefana .

 • FANDRAISAN-TANANA PRESIDENT SYNODAL


 • SP MIRAY FARITRA ANTONGIL (28)

 • Fanokanana Mpitandrina


 • Fanokanana ny Mpitandrina Aumônier ao amin’ny Hopitaly Befelatànana , ANDRIANARISON Solofo Arianala mivady . Asabotsy 03 Septambra 2011 .

 • FIKAONAN-DOHA MOMBA NY FINOANA


 • Fanokafana ny fikaonan-doha ny Alarobia 31 Aogostra , izay hifarana ny Zoma 02 Septambra 2011. Ny toeram-pivoriana dia tao amin’ny efitrano malalaka Kolejy Rasalama Andravoahangy.

 • SP ARIVONIMAMO Vaovao (SP 13)


 • Fankalazana an’ Andriamanitra

  noho ny faha- 40 taona niasan’ny Mpitandrina

  RAMANAMPAMONJY SAMUEL mivady.

 • SP ANTANANARIVO ATSINANANA (12)


 • JOBILY 140 taona FJKM AMBOHITRANDRIAMANITRA

  50 TAONA sekoly RAFARALAHY ANDRIAMAZOTO .

 • SEKOLY FJKM


 • DINIDINIKA TSARA HO FANTATRA

  MOMBA NY ZAIKABE FAHA -V SEKOLY FJKM

  SY NY FORMATION PRESCOLAIRE

 • FANIRAHANA MPIASA VAOVAO


 • ANARAN’IREO MPITANDRINA SY MPAMPIANATRA VAOVAO,

  nirahana hiasa ao amin’ny sahan’ny FJKM .

 • SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA


 • HAFATRY NY FIHAONAMBEN’NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA , natao tany

  AMBATONDRAZAKA NY 17-19 JOLAY 2011.

 • SP ARIVONIMAMO Vaovao (SP 13)


 • Fandraisan-tànana ny Prezida Synodaly hitantana ny SP Arivonimamo Vaovao , izay natao tao Imeritsiatosika ny Zoma 22 Jolay 2011 .

 • Fihaonambe SEFALA


 • FANASANA FIHAONAMBE SEFALA

 • Famoahana Mpitandrina sy Mpampianatra


 • Fanompoam-pivavahana , ho fanirahana ireo mpiomana ho Mpitandrina sy Mpampianatra , nahatontosa soamatsara ny fiofanany teny amin’ny Toeram- panomanana ho Mpitandrina sy Mpampianatra .

 • SEFALA


 • DINIDINIKA MIKASIKA NY FIHAONAMBE NY SEFALA

  Toerana : FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA
  Daty : 27 - 29 Jolay 2011
  Foto-kevitra : SEFALA MITORY NY FILAZANTSARA

 • SEKOLY ALAHADY : fiomanana


 • Ho fitondrana am-bavaka ny ZAIKABE SY FIHAONAMBE SEKOLY ALAHADY sy fandraisana ny dinidinika rehetra mikasika izany ...

 • SLK Fihaonambe sy Zaikabe


 • DINIDINIKA MIKASIKA NY FIHAONAMBE SY ZAIKABE SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA IZAY HATAO ANY AMBATONDRAZAKA .

 • JOBILY VOLAFOTSY


 • Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 25 taona maha-Mpitandrina an-dRamatoa RANDRIAMANANTENA VOLOLONA Andriamitandrina , Mpitandrina .

 • SYNODAMPARITANY AFOVOANY ANDREFANA (1)


 • Fandraisan-tànana an’ Andriamatoa RANDRIANARISAINA Harilaza Mpitandrina mivady, Prezida SYNODALY Afovoany andrefana .

 • SYNODAMPARITANY MIRAY FARITRA ANTONGIL (28)


 • Fandraisan-tanana an ’Andriamatoa ANDRIAMANANTSOA SOLOFONIAINA Mpitandrina , Prezida Synodaly SP MIRAY FARITRA ANTONGIL.

  Asabotsy 10 Septambra 2011 , 3ora tolakandro. FJKM AMPANAOVAMARINA .

 • SYNODAMPARITANY ARIVONIMAMO VAOVAO


 • FANDRAISAN-TANANA an ’Andriamatoa RAVALISON Mamonjisoa , Mpitandrina . Prezida Synodaly SP Arivonimamo Vaovao . Zoma 22 Jolay 2011 , 9ora maraina . Toby Fitiavana ( Fonenana Imeritsiatosika ).

 • ALAHADIN’ NY STK


 • Fandaharana Alahadin’ ny STK , Alahady 10 Jolay 2011 .

  Hafatra ho an’ny STK.

  Vaovao tsara ho fantatra .

 • SAMPANA DORKASY


 • Fivoriana Lasy tselatra Dorkasy FOIBE , fahatelo amin’ity taona ity , ny Alakamisy 14 Jolay 2011 , ka hanasana ny vehivavy Dorkasy rehetra tsy ankanavaka ao anatin’ny SP Antananarivo sy ny manodidina . Asaina am-pitiavana koa ireo rahavavy sendra mandalo eto Andrenivohitra amin’io fotoana io .

 • KOLEJY TEOLOJIKA IVATO


 • FANKALAZANA AN’ ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA-30 TAONA MAHA-MPITANDRINA SY 16 TAONA MAHA-MPAMPIANATRA AN’ ANDRIAMATOA TOTOZAFY , TALEN’ NY KOLEJY TEOLOJIKA IVATO ANKEHITRINY .

 • Vaovao Foibe sy Fitandremana


 • Fampahafantarana ireo fotoan-dehibe

  eo anivon’ny Foibe sy Fitandremana vitsivitsy.

 • Fiombonam-bavaka , volana Jolay 2011


 • Fanompoam-pivavahana isan-kerinandro iombonan’ny Foibe sy ny Synodamparitany eto Antananarivo manodidina , ary hanasana ny Kristiana rehetra tsy ankanavaka mba hiombom-po amam-panahy .

 • VAVAKA : Zaikabe sy fihaonambe


 • VAVAKA ho an’ny FIHAONAMBE SY ZAIKABE 2011. Ho fitondrana am-bavaka ireo FIHAONAMBE sy ZAIKABE tanterahan’ny Sampana sy Sampanasa eo anivon’ny FJKM amin’ity taona 2011 ity , dia fifaliana ho (...)

 • SAMPANA DORKASY


 • FIROTSAHANA HO TONIA SAMPANA DORKASY FOIBE . NY FEPETRA TAKINA SY NY TARATASY ILAINA

 • TPM IVATO


 • Fiofanana iandraiketan’ny Komitim- Pirenena Miady amin’ny SIDA (KPMS) , eo anivon’ny Toeram-panomanana Mpitandrina Ivato .

 • SP SOFIA ANDREFANA (30)


 • SYNODAMPARITANY SOFIA ANDREFANA (30)

  FIVORIAMBE SP sy SAMPANA STK

 • FFKM


 • FANOMPOAM-PIVAVAHANA IRAISAMPINOANA KARAKARAIN’NY FILOHAM-PIANGONANA EFATRA MIRAHALAHY AVY AO AMIN ’ NY FFKM .

 • ANTOKO MPIHIRA


 • Fiantsoana ny Mpiandraikitra ny Antoko Mpihira FJKM rehetra eto Antananarivo Renivohitra, ho amin’ny fanavaozana tompon’andraikitra .

 • SAFIF/FOIBE


 • IVON-JOBILY FAHA-25 TAONA MAHA-MPITANDRINA An’ Andriamatoa RAKOTONDRAMANANA ARIJAONA , TONIA SAMPANA FIFOHAZANA FOIBE.

 • ARSIVA FJKM


 • ATRIKASA FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA

  14, 15, 16 Jiona 2011. P 201 Foibe FJKM .

  "NY ARSIVA SY NY VAKOKA EO AMIN’NY TONTOLON’NY FITANDREMANA SY NY FIANGONANA "

 • FJKM ANDRAISORO FEHIZORO


 • FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA :
  - 24 TAONA MAHA-MPITANDRINA eo anivon’ny sahan’ny FJKM
  - 24 TAONA MAHA-MPAMPIANATRA TEOLOJIA
  - 30 TAONA NIAKARANA POLOPITRA
  - 20 TAONA MAHA-IRAKA Fifohazana Manolotrony Miray amin’ny FFPM

 • VKMM


 • VEHIVAVY KRISTIANA MPIARA-MIVAVAKA (VKMM) Nanatanteraka varotra fampirantiana ny asa tànan’ireo vehivavy tanora tezaina ao aminy izy ireo ny 19-21 Mey 2011 tao amin’ny efitrano malalaky ny Foibe FJKM Analakely .

 • FJKM AMBATONAKANGA


 • FANKALAZANA AN ’ ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA - 180 TAONA

  NANDRAISAN’NY MALAGASY NY SAKRAMENTAN’NY FANASAN’NY TOMPO

 • FFPM


 • FANOMPOAMPIVAVAHANA SY FANOLORANA NY TONIA FFPM VAOVAO RASOAVIMBAHOAKA Fanjanavalona, Mpitandrina FJKM . Efa niasa tany amin’ny faritr’i Soanierana Ivongo , Manjakandriana ary Maintirano izy mialohan’ ny nanendrena azy ho Tonian’ny FFPM izao . Manambady sy manan-janaka dimy mianadahy ...

 • SP ANTANANARIVO ATSIMO


 • FOTOAN-DEHIBE SAMIHAFA

  AMIN’IREO FITANDREMANA VITSIVITSY AO ANATIN’NY SP

  MANDRITRA NY VOLANA JIONA 2011.

 • FOIBE /SP Antananarivo


 • FIOMBONAM-BAVAKA HO AN’NY FIANGONANA

  FANAO ISAN-KERINANDRO

 • SEFALA


 • FIANTSOANA FIVORIANA

  HO AN’ IREO TALE ISAKY NY CENTRE SEFALA REHETRA

  MISY ETO ANTANANARIVO , IZAY HATAO NY ZOMA 10 JIONA 2011 ,

  AO AMIN’NY FOIBE FJKM , VARAVARANA 201 .

 • FANASANA


 • VEHIVAVY KRISTIANA MPIARA-MIVAVAKA (VKMM)

  Ny Birao Nasionaly , ny mpiandraikitra , ny mpanabe , ny mpianatra eto amin’ny sekolin’ny AKANISOA VKMM dia faly manasa anareo hanatrika ny

 • FAHATSIAROVANA ny Mpitandrina RATSIMANDRESY Joseph Rainy sy Zanany


 • FANOMPOAMPIVAVAHANA SY

  FITOKANANA TSANGAMBATO

 • FFPM


 • FANOMPOAMPIVAVAHANA FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA SY FANAOVAM-BELOMA ary FANKASITRAHANA NY TONIA FFPM

 • CENTRE TABITA


 • HERINANDRON’NY TABITA

 • SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ATSIMO (11)


 • SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ATSIMO (11) FKAMBANAN’NY VADIN’NY MPITANDRINA Hanatanteraka Lasy fiofanana ny vadin’ny Mpitandrina ao anatin’ny SP Antananarivo atsimo . Daty : 06, 07 Mey 2011 (...)

 • FANASANA


 • FANOMPOAM-PIVAVAHANA SY FITOKANANA

  NY " KIANJA RATSIMANDRESY Joseph"sy Tsangambato

  ao ANKADIMBAHOAKA

 • RENTREE SOLENELLE


 • IEP (Institut d’Etudes Politiques) : "rentrée solennelle". Fanaovan-tsonia ny Fifanarahana Fiombonana Antoka amin’ny Fiofanana. IEP andaniny - Ny Ministeran’ny Fanapariaham-pahefana ankilany.

 • Tranon’ny FJKM AHOFA


 • Trano voalohany vita tamin’ny alalan’ny "KOFEHY VOLAMENA". Fanangonam-bola nataon’ny Kristiana tsirairay avy ho amin’ny Tetik’asa Iombonana iray.

 • FIOMBONAM-BAVAKA (volana Avrily)


 • Ho fitondrana am-bavaka ny fiainan’ny fiangonantsika , ny Foibe FJKM sy ny SP dia faly manasa antsika rehetra am-pitiavana hiaraka hiombom-bavaka isan-kariva amin’ny 6ora hariva ka hatramin’ny (...)

 • TANTARAN’NY F.J.K.M.


 • Boky vaovao nosoratan’Atoa RANDRIAMAMONJY Frédéric - Ahitana pejy 240 - Mirefy 15 x 21.8 cm. Ahafantarantsika ny Tantaran’ny Fivavahana Kristiana indrindra ny FJKM.

 • Fivorian’ny MF 06 /6-13 Avril 11


 • FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE / FJKM MF 06 / SL XVI , manomboka ny Alarobia 6- 13 Avrily 2011. Ao amin’ny CENTRE DE FORMATION AMPANDRANA.

 • FJKM / MKPMM


 • FANOLORANA SOLFEGE FFPM

  AVY AMIN’NY FIANGONANA MKPMM .

 • KOMITIN’ ny FAMPIANARANA TEOLOJIKA(KFT).


 • FILAZANA

 • JKM II


 • ANTSAMPANAHY LEHIBE

  FANOFANANA MPANOLON-TSAINA

 • KOLEJY TEOLOJIKA FJKM AMBONIAVARATRA FIANARANTSOA


 • FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA

 • FANASANA


 • FANOMPOAM-PIVAVAHANA karakarain’ny FOIBE / FJKM

 • SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ATSIMO


 • FIVORIAMBE VOALOHANY 2011 .

 • FJKM ANTANANARIVO RENIVOHITRA


 • FIVORIAMBE SY FIOFANANA

  SAMPANA FIFOHAZANA / ARM

 • ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA (AFF) .


 • FITOKANAM-PIANGONANA VAOVAO tany ANTSIKIDA (Miandrivazo)

 • FITANTANANA NY FANANANA (FIFA) .


 • FANDRAISANA MPIASA VAOVAO

 • SYNODAMPARITANY AMBATONDRAZAKA VAOVAO


 • FANAMARIHANA NY ANDRON ’ NY 08 MARSA , KARAKARAIN ’ NY SAMPANA DORKASY FJKM MANERANA NY SP .

 • HAFATRA PASTORALY


 • Raiso & Vakio ny hafatra Pastoraly.

 • JKM II


 • FIANTSOAM-PIVORIANA an’ IREO MPANOLO-TSAINA REHETRA .

 • FIOMBONAM-BAVAKA (volana Marsa)


 • Ho fitondrana am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonantsika , (...)

 • SP AMBOVOMBE KRISTY RANOVELONA


 • VOKATRY NY FANDALOVAN’NY RIVODOZA BINGIZA

  TAO AMIN’NY FITANDREMANA AMBONDRO (...)

 • DEPARTEMANTAN’nY FIANGONANA


 • BOKY VAOVAO vao nivoaka

 • FIARAHA-MIVAVAKA


 • Fanompoam-pivavahana isan-kerinandro karakarain’ny FOIBE FJKM sy ny SYNODAMPARITANY Antananarivo manodididna

 • FANOVANA TOERANA


 • FANOVANA TOERANA :

  Fanompoam-pivavahana 20 Febroary 2011 ,

  FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA

 • Fanompoam-pivavahana


 • Tao amin’ny FJKM Kristy Fanantenana
  Fitondrana am-bavaka ny firenena
  Nokarakarain’ny Foibe FJKM

 • JOBILY 25 TAONA NAHA-MPITANDRINA


 • Homarihana amin’ity taona 2011 ity ny Jobily fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 25 taona naha-Mpitandrina an’ Andriamatoa RAKOTONDRAMANANA Arijaona , Tonia Sampana Fifohazana Foibe FJKM (...)

 • SEKOLY FJKM Sedera Amboniloha


 • Sedera Amboniloha : 60 TAONA Asaina am-ptiavana isika mpianakavin’ny finoana rehetra, indrindra ireo nandalo sy nandray fanabeazana tao amin’ny Sekoly FJKM SEDERA Amboniloha , FPMP Antananarivo (...)

 • SAMPANA DORKASY


 • Ilazana isika DORKASY rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina , fa ny famangiana ireo mpianatra ho mpitandrina ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga dia hatao ny Alarobia 16 Febroary 2011. (...)

 • FIARAHA-MIVAVAKA


 • Ny FOIBE FJKM , ny SP Antananarivo sy ny manodidina dia manasa antsika mpianakavin’ny finoana hiombom-po amam-panahy hivavaka ho an’ny Firenena sy ny Fiangonana , izay hatao ao amin’ny FJKM (...)

 • FMBM :Alahadin’ny Baiboly


 • FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY :Alahadin’ny Baiboly . Manasa antsika mpianakavin’ny finoana rehetra hiombom-po amam-panahy amin’ny fanompoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny asa (...)

 • DORKASY /FJKM/ARM


 • DORKASY/ FJKM Antananarivo Renivohitra sy ny manodididina. Asaina isika Dorkasy rehetra handray anjara amin’ny fampaherezana sy fanampiana ireo Mpianatra ho Mpitandrina eny amin’ny Kolejy (...)

 • SP Antananarivo Atsimo (11)


 • TETIANDRO SP Antananarivo Atsimo. Alakamisy 03 Febroary : Taombaovao SAFIF/ SP , ao amin’ny FJKM Ankadimbahoaka. Zoma 04 Febroary : Firahalahian’ny Mpitandrina , atao ao amin’ny FJKM (...)

 • KPMS/FJKM : FANASANA


 • Ny KOMITIM-PIRENENA MIADY AMIN’ NY SIDA/ FJKM dia manasa anareo hanatrika ny Seminera natao ho an’ny mpivady sy ny mpifankatia amin’ireto andro sy ora ireto : 9,10,11 Febroary 2011 isan-kariva (...)

 • fanasana : Fiangonana zandriny


 • FANASANA : Fiangonana zandriny Ny Foibe FJKM dia manasa ny mpitandrina rehetra ombam-bady ho tonga ao amin’ny FJKM ISOTRY FITIAVANA ny Alatsinainy 07 Febroary , manomboka amin’ ny 2ora sy sasany (...)

 • FJKM Ankadimbahoaka


 • FJKM ANKADIMBAHOAKA Ny famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha -145 taona ny FJKM ANKADIMBAHOAKA dia hatao ny Alahady 30 Janoary 2011 , amin’ny 8ora sy sasany . Hotokanana (...)

 • SFL foibe


 • SFL FOIBE Ny Taombaovaon’ny Sampana Fivondronana Laika Foibe dia hotanterahana amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana , ao amin’ny FJKM SOANIERANA , ny Alahady 30 Janoary amin’ny 2 ora sy sasany (...)

 • STK Rasalama Ambohipotsy


 • STK AMBOHIPOTSY Feno 120 taona amin’ity taona 2011 ity Sampana Tanora Kristiana Rasalama Maritiora Ambohipotsy. Fikambanana Kristiana Tanora voalohany teo anivon’ny LMS . Ny Rev. W.E Cousins (...)

 • SP Arivonimamo vaovao : SEFALA


 • Ny famoahana Mpitoriteny sy Mpiandry ary Katekista ao anatin’ny Synodamparitany Arivonimamo vaovao dia hotanterahana ao amin’ny FJKM AMBONIERANA , ny Asabotsy 29 Janoary 2011, manomboka amin’ny 10 (...)

 • FFKM : Filoha vaovao


 • FILOHAN’ NY FFKM VAOVAO Voatolotra ny Alahady 23 Janoary 2011 teo tao amin’ny FJKM Ambohipotsy ny fanoloram-pahefana tamin’ny alalan’ny faneva hitantanana indray ny Fiombonan’ny Fiangonana (...)

 • FFPM : MPIKRIMA


 • FANASANA Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) MPIANATRA KRISTIANA MALAGASY (MPIKRIMA) Ny Komitin’ny fankalazana ny faha- 50 TAONA Ny Birao Mpianatra Kristiana Malagasy (...)

 • JKM : fanovana daty


 • JKM : FANOVANA DATY Noho ny fifanindriam-potoana , ny fanompoam-pivavahana famoahana ireo mpiofana ho Mpanolotsaina afaka tamin’ny fitsapana, andiany faha -2 , dia hafindra ny Alahady 30 (...)

 • Fangataham-pitahiana : taom-piasana FJKM sy ny Filoha mianakavy


 • FANOMPOAM-PIVAVAHANA : Fisaorana sy fangaham-pitahiana ho an’ny taom-piasana 2011 sy ny Asan’ny Fiangonana ary ho fitondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany Izany dia (...)

 • KOMITIN’NY FIADANANA


 • NY KOMITIN’NY FIADANANA . « Aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo » Matio 10 :13 TANJONA : Eo anatrehan’ny toe-java-misy iainan’ny firenena dia zava-dehibe ny fijoroan’ny fiangonana (...)

 • FFPM : fifanolorana andraikitra


 • FFPM : FIFANOLORANA ANDRAIKITRA sy FAHEFANA Tontosa soamatsara ny Talata 11 Janoary 2011 , lasa teo ny famindran-draharaha teo amin’ny Filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) , sy ny (...)

 • FANADIHADIANA : Filohan’ny FJKM


 • Fanadihadiana natao tamin’Atoa Lala RASENDRAHASINA, Mpitandrina, Filohan’ny FJKM Miatrika ny ampitso Fanontaniana 1 - Vita soa aman-tsara ny Jobily faha 25 maha -Mpitandrina anao tompoko. (...)

 • KOLEJY PAUL MINAULT feno 110 taona


 • KOLEJY PAUL MINAULT 110 taona Feno 110 taona no niorenan’ny KOLEJY PAUL MINAULT, eo ambany fiahian’ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) . Ho fanokafana izany fotoana (...)

 • fandaharam-potoana vavaka sy fifadian-kanina 29/01/11


 • FANDAHARAM-POTOANA : VAVAKA sy FIFADIAN-KANINA 29 Janoary 2011 Lohahevitra : Manambara ny tenany amintsika Andriamanitra Tanterahan’ny isam-piangonana, 9 ora maraina –4ora 30 hariva (...)

 • VAOVAO JKM II


 • VAOVAO JKM II 1-Miisa 91 ireo mpiadina afaka tamin’ny fitsapana ho Mpanolo-tsaina , andiany faharoa, tamin’ny fanofanana natao ny 24/10/10 ka hatramin’ny 04/12/10. 2- Asabotsy 22 Janoary 2011 : (...)

 • Fiarahaban’ny Tonia Departemantan’ny Fiangonana


 • FIARAHABAN’ ny TONIA DEPARTEMANTAN’NY FIANGONANA « Hisaoranay Ianao Andriamanitraô , eny isaoranay Ianao » Sal 75 :1 Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny fitondrany mahagaga sy ny fitiavany (...)

 • VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA


 • Sampana Fifohazana FOIBE FIARAHA-MIVAVAKA Ny Foibe Sampana Fifohazana FJKM dia hanatanteraka VAVAKA sy FIFADIAN-KANINA izay hatao amin’ireto Fiangonana manaraka ireto : FJKM Avaratr’ (...)

 • Fotoam-bavaka isan-kerinandro


 • Fotoam-bavaka ho an’ny firenena fanao isaky ny Alarobia 6ora- 7ora hariva , karakarain’ny FOIBE sy ny Synodamparitany Antananarivo manodidina - 12/01/11 : FJKM Aumônerie CNEHOSOA ( Hop Girard (...)

 • FANAVAOZANA TOMPON’ANDRAIKITRA


 • DEPARTEMANTAN’NY FIANGONANA FANAVAOZANA TOMPON’ANDRAIKITRA Ny fanavaozana ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Fitandremana sy Synodamparitany manerana ny sahan’ny FJKM dia hovitaina farafahatarany ny (...)

 • FIARAHABANA


 • FIARAHABANA & FIRARIANTSOA NOHO NY KRISMASY 2010 - TAONA VAOVAO 2011 ; avy amin’ny Fifandraisana FJKM.

 • Fanokafana ny taom-piasana FJKM


 • FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA FJKM Ny Fanompoam-pivavahana fanaontsika isan-taona ho fangataham-pitahiana ho an’ny ny taom-piasana 2011, sy ho an’ny firenena ,sady hatokantsika FJKM hitondrana (...)

 • FJKM Ziona vaovao Imeritsiatosika


 • FIANGONANA VAOVAO Miorina ao an-tampo-tanànan’IMERITSIATOSIKA ao ny FJKM ZIONA VAOVAO . Vao dimy taona monja no niorenany, kanefa tsy omby sahady ny trano lehibe izay naorina. Ny mpitandrina (...)

 • Fanompoam-pivavahana


 • FANASANA Ny Birao Mpiandraikitra FOIBE FJKM dia manasa antsika mpianakavin’ny finoana hiombom-po amam-panahy amin’ny Fanompoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ny firenena ny : (...)

 • TOPAZA


 • FANASANA « Fa Mpamonjy no teraka ho ananreo anio ao an-tananan’i Davida dia Kristy Tompo.” Lioka 2 : 11 Fifaliana ho an’ny ankizy eto amin’ny TOPAZA FJKM ny manasa anareo hanatrika ny (...)

 • SP ANTANANARIVO ATSIMO(11)


 • SP ANTANANARIVO ATSIMO 1-FJKM TSARAMANGA VAOVAO Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha- 140 taona sy fitokanana ny trano fiangonana Asabotsy 11 Desambra 2010 , 9ora sy sasany . Mitarika (...)

 • SAMPANA TANORA KRISTIANA


 • SAMPANA TANORA KRISTIANA Nivoaka ny gazety STK TANORA FIANARANA , lah. 007 Azonao atao ny mividy izany ao amin’ny Foibe FJKM , varavarana 511 , Rihana fahadimy na ao amin’ny fivarotamboky (...)

 • Filazana Foibe FJKM


 • FILAZANA : Foibe FJKM Ilazana isika mpiara-miasa rehetra fa hikatona ny toeram-piasana Foibe FJKM , Ifanomezantsoa Analakely , noho ny fialan-tsasatry ny Krismasy sy ny Taom-baovao . Izany (...)

 • FJKM Ambonin’ Ampamarinana


 • SP ANTANANARIVO ANDREFANA FJKM AMBONIN’ AMPAMARINANA Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha–15 taona FI FI FA ao amin’ny FJKM Ambonin’ Ampamarinana . Ho fanamarihana izany dia hisy ny TSIAHY (...)

 • FFKM


 • FFKM Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ( FJKM ) no handimby toerana ny Eklesia Episkopaly Malagasy ( EEM ) na Anglikana amin’ny fitantanana ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto (...)

 • SP VONIZONGO VAVOLOMBELONA (35)


 • SP VONIZONGO VAVOLOMBELONA (35) 1-Fivorian’ny MPIHEVIDRAHARAHA SP : 09 Desambra 2010 KOMITY LEHIBE SP : 10 Desambra 2010 (...)

 • ALAHADIN’ NY MPTANDRINA


 • ALAHADIN’ NY MPITANDRINA 1- Alahadin’ny mpitandrina , FJKM IVATO SERANANA : Alahady 5 Desambra 2010 , 9ora maraina , faranana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo . Miantso ny zanaky ny (...)

 • Famaranana 30 taona SAFIF


 • AKON’NY FAMARANANA NY FANKALAZANA NY FAHA -30 TAONAN’NY SAFIF/FOIBE Tanteraka soamatsara ny fanompoam-pivavahana famaranana ny fankalazana ny faha- 30 taonan’ny Sampana Fifohazana Foibe (SAFIF), (...)

 • JOBILY SEKOLY FJKM


 • SEKOLY FJKM IFARIHY FAMONJENA Ny Foibe FJKM Ny Departemantan’ny Sekoly FJKM Ny Faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimo Ny Synodamparitany Antananarivo Atsimo Ny Mpitandrina sy ny (...)

 • Fitsofan-drano


 • FITSOFAN-DRANO NY MPITANDRINA HO AMIN’NY FISOTROAN-DRONONO RAZAFINDRATSIMA mivady Fitandremana Morarano Fiderana , SP Antananarivo Atsimo ASABOTSY 27 NOVAMBRA 2010, (...)

 • TOLOTRA ASA


 • MITADY MPAMPIANATRA PRESCOLAIRE Ny Akanin-jazavavy ao Behoririka dia mitady mpampianatra PRESCOLAIRE za-draharaha. Manatona ao amin’ny sekretaria jeneraly izay liana amin’izany maka ny (...)

 • table ronde CWM Malawi


 • Natao tany Malawi ny fivorian’ny CWM faritra Afrika ny 14-20 Novambra 2010 lasa teo. Momba ny Table Ronde Programme izay ataon’ny isam-piangonana io, ka hanaovana tatitra sy fifanakalozan-kevitra. (...)

 • SOCIETE BIBLIQUE MALGACHE


 • CONFERENCE DANS LE CADRE DU BICENTENNAIRE DE LA BIBLE LOUIS SECOND "SUCCES INDENIABLE DE LA BIBLE LOUIS SECOND , POURQUOI ?" DATE : Mercredi 24 Novembre 2010, à 14 h 30 LIEU : (...)

 • Foaram-boky


 • FOARAM-BOKY IRAISAM-PIRENENA DATY : 23, 24, 25, 26, 27 Novambra 2010 TOERANA : zaridainan’ Antaninarenina ZAVATRA HITA AO - Boky fanabeazana amin’ny endriny samihafa (...)

 • Arsiva


 • FAMPIRANTIANA "ARSIVA SY TANTARAN’ NY MARITIORA" 23 Novambra - 4 Desambra 2010 TAHALA RARIHASINA Analakely

 • ALAHADIN’NY S A sy SEFALA


 • ALAHADIN’ NY SEKOLY ALAHADY 12 Desambra 2010 « Velon’ny fiadanana ny mino » ...................................................................................... ALAHADIN’ NY SEFALA 26 (...)

 • ALPHABETISATION


 • ALPHABETISATION Ny TAmbazotra ho an’ny FAnabeazana sy fanofanana TAnora sy Olon-dehibe (TAFATAO) sy ny DVV International dia manolotra : FAMELABELARANA ARAHANA ADI- HEVITRA (...)

 • HAFATRA MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM


 • FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA (F.J.K.M.) HAFATRA MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM MF 05/SLXVI « Ny marina amin’ny finoana no ho velona. » Rom 1.17 Ry Havana, Ho aminareo anie ny (...)

 • Fanavaozana tompon’andraikitra


 • DEPARTEMANTAN’NY FIANGONANA Ny fanavaozana ny tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny Fitandremana sy ny Synodam-paritany manerana ny sahan’ny FJKM dia ho vitaina farafahatarany ny volana Jona (...)

 • ARSIVA


 • IRAY VOLAN’NY ARSIVA Famelabelaran-kevitra : 1) 13 Novambra 2010, 2ora - 4ora , FJKM Tranovato Faravohitra Mpandahan-teny : Pr RATOLOJANAHARY (...)

 • FMBM


 • FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY Famaranana ny faha 175 taonan’ny Baiboly Malagasy amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana arahana antsan-kira lehibe ny ASABOTSY 03 DESAMBRA 2010 tontolo (...)

 • DEPARTEMANTA VEHIVAVY CETA


 • Fanompoam-pivavahana sy famelabelarana ny lohahevitra NY FIANGONANA MIATRIKA NY FIVAVAHANA SILAMO izay hotanterahan- dRAMATOA LANDY BAKKE. Natao ho antsika rehetra : (...)

 • FFKM


 • FIVORIAN’ NY KOMITY FOIBE FFKM , faha- 33 DATY : 24 Nov hatramin’ny 28 Novambra 2010 TOERANA : Masera ORANTE Toliara Fanaovana ny tatitry ny Asa nandritry ny (...)

 • SP KRIFATA (32)


 • FANDRAISAN-TANANA AN’ ANDRIAMATOA RAKOTONDRAIBE SOLOFOMALALA MPITANDRINA , PRESIDENT SYNODAL KRISTY FANANTENANTSIKA TOAMASINA ATSIMO (SP 32) (...)

 • KPMS


 • FIVORIAN’ NY KOMITY LEHIBE KPMS/ FOIBE DATY : Zoma 19, Asabotsy 20 Novambra 2010 . TOERANA : MAMRE Sabotsy Namehana

 • SP AFOVOANY ANDREFANA


 • FIVORIAN’NY MPIHEVIDRAHARAHA SY KOMITY LEHIBE, SP AFOVOANY ANDREFANA FJKM Ambatomitsangana, Faritra Atsimo 17 Novambra 2010 : 10 ora , fivorian’ny Mpiasa Ny (...)

 • SP MIARINARIVO ( 27)


 • SYNODAMPARITANY MIARINARIVO FIVORIAN’NY MPIHEVI-DRAHARAHA sy KOMITY LEHIBE, SP MIARINARIVO , 23, 24, 25 Novambra 2010 ao amin’ny FJKM MIARINARIVO (...)

 • SEKOLY ALAHADY /FOIBE


 • SAMPANA SEKOLY ALAHADY/ FOIBE Vokatra vaovao navoakan’ny Sampana Sekoly Alahady Foibe : BOKY KRISMASY 2010, misy hira sy tantara noely, miaraka amin’ny CD mirakitra ny hira, nosoratan-dRtoa (...)

 • STK


 • SAMPANA TANORA KRISTIANA KOMITY LEHIBE STK/FOIBE : 10, 11,12 Nov 2010, CENTRE TABITA AMPANDRANA Fandinihana ny zaikabe sy ny fihaonambe , fandraisana ny tatitra samihafa, ary tetibola 2011 (...)

 • Iray volan’ ny ARSIVA


 • IRAY VOLAN ’NY ARSIVA Alahady 7 Novambra 2010 : Fanompoam-pivavahana fanokafana, FJKM Ambatonakanga , 2 ora sy sasany Asabotsy 13 sy 20 Novambra 2010 : Famelabelaran-kevitra (...)

 • Fivoriambe SP 11


 • FIVORIAMBE ankalamanjana voalohany SP ANTANANARIVO ATSIMO (11) DATY Asabotsy 13 Novambra 2010 ORA 9ora maraina TOERANA : Kianjan’ Antsahamanitra (...)

 • SAFIF


 • SAMPANA FIFOHAZANA FJKM Famaranana ny fankalazana ny faha- 30 taona SAFIF FJKM Fanompoam-pivavahana sy fitokanana ny TSANGAMBATO Daty : 20 Novambra 2010, 9 ora sy sasany Toerana : TOBY (...)

 • FJKM Ambatomitsangana Haute ville


 • Alahady 31 Oktobra 2010 ALAHADIN’NY TARANAKA , iantsoana ny zanaky ny FJKM AMBATOMITSANGANA FANANTENANA, Haute ville SP 11 , miely patrana manerana ny nosy. Io fotoana io no (...)

 • Famoahana mpianatra SEFALA


 • SP Antananarivo Atsimo : Famoahana ireo mpianatra SEFALA /SP ny Asabotsy 30 Oktobra 2010 ho avy izao, amin’ny 2 ora sy sasany, FJKM Fenoarivo.

 • fifaninanana tantara KPMS


 • KPMS/ FOIBE Fanentanana ho amin’ny Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny fihanaky ny VIH sy ny SIDA,ny asabotsy 4 Desambra 2010 . Miangavy ny komitin’ny SP miady amin’ny SIDA mba hanao hetsika (...)

 • vaovao Filoha FJKM


 • Lasa namonjy ny fivorian’ny Vondrom-piangonana CEVAA any Gabon ny Filohan’ny FJKM, Atoa RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina. Niainga ny Talata 19 Oktobra 2010 teo izy araka izany. Ny FJKM moa dia (...)

 • VFL ANKADIFOTSY


 • FANKALAZANA NY FAHA - 30 taona VFL Ankadifotsy, SP 19 ( 1979- 2009) Asaina isika Kristiana rehetra indrindra ny mpiara-manompo eo anivon’ny (...)

 • Fanokanana mpiandry


 • SP ANTANANARIVO ATSIMO SAFIF/SP Fanokanana Mpiandry ny Asabotsy 16 Oktobra 2010, ho avy izao hatao ao amin’ny FJKM MALAZA GILEADA , amin’ny 9ora maraina ialohavan’ny (...)

 • IEP


 • Hisokatra amin’ny Asabotsy 16 Oktobra 2010 ho avy izao ny INSTITUT d’ ETUDES POLITIQUES ( IEP) eo anivon’ny FJKM , manomboka amin’ny 11 ora atoandro ny fotoana. Ny toerana dia ao amin’ny CFD (...)

 • F.F.P.M


 • FANASANA Ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara F.F.P.M Ny Vondrontsampanasa Fanolokoloana Protestanta Ny AKANY KRISTIANA ho an’ny Zazavavy (AKZV) (...)

 • JOBILY FAHA-50 TAONA MPIKRIMA (FFPM)


 • Notanterahana tao Vohipiraisana Ambohijatovo ny Alatsinainy 04 Oktobra 2010 teo ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny Jobily faha- 50 taona ny Mpianatra Kristiana Malagasy ( MPIKRIMA), ao (...)

 • FILAZANA MANJO


 • Nodimandry teo amin’ny faha-61 taonany, ny Talata 28 Septambra lasa teo, Andriamatoa MIHA, mpikambana ao amin’ny Mpiandraikitra Foibe voafidy tao amin’ny Synodamparitany AMBOVOMBE KRISTY (...)

 • JKM II


 • Havoaka ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ireo Mpanolotsaina JKM II, ny Alahady 03 Oktobra 2010 amin’ny 3 ora tolakandro. Koa manasa antsika antsika rehetra hanotrona sy hitrotro (...)

 • JOBILY VOLAFOTSY


 • Ny fanokafana ny fampirantiana ny Tantaram-piainan’ny Filohan’ny FJKM mianakavy, Andriamatoa RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina noho ny Jobily Volafotsy naha mpitandrina.Izany dia hatao ao (...)

 • HAFATRY NY FIVORIAMBEN’NY SYNODAMPARITANY REHETRA


 • FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA (F.J.K.M.) HAFATRA « Ny marina amin’ny finoana no ho velona. » Rom 1.17b Ny FIVORIAMBEN’NY SYNODAMPARITANY REHETRA notanterahina teto Morondava, mamangy (...)

 • Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM


 • Hisokatra ny alarobia 13 Oktobra 2010 hoavy izao ny Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM, ary hifarana ny alarobia 20 Oktobra 2010. Ny fandinihana ny Tetibola FJKM taona 2011 no tena hifotorana (...)

 • Oniversity Ravelojaona FJKM


 • Hosokafana amin’ny fomba ofisialy ny Oniversity Ravelojaona FJKM. Hotanterahina ny Alahady, 17 Oktobra 2010 hoavy izao izany, manomboka amin’ny 3 ora sy sasany, ao amin’ny FJKM Tranovato (...)

 • FANKASITRAHANA


 • Notoloran’ny Fanjakana ny Mariboninahitra Grand Croix de 2è classe ny Mpitandrina RABEMANAHAKA Jean Williberton, noho ny asa soa vitany ho an’ny firenena. Izany dia natolotra taorian’ny (...)

 • RADIO FAHAZAVANA


 • Nahazo fahafahana vonjimaika tamin’ny Alarobia 08 Septambra 2010 hariva teo ireo mpiasan’ny Radio Fahazavana 10 mianadahy voatazona tany am-ponja. Ho fisaorana sy ho fankalazana an’Andriamanitra (...)

 • FILAZANA MANJO


 • Nodimandry ny Alahady maraina 12 Septambra 2010 ny Mpitandrina RABEMANAHAKA Jean Williberton, nitondra ny Fiangonana FJKM Ankadifotsy teo aloha, Mpampianatra teolojia, Mpiandraikitra Foibe (...)

Tontosa omaly Alahady 14 Oktobra 2012 ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’ Andriamanitra noho ny fahavitan’ny SYNODA LEHIBE XVII. Tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana no nanatanterahana izany , ka ny Mpitandrina RAMAHOLIMIHASO Solofo no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RASENDRAHASINA Lala Haja , Filohan’ny FJKM no nitondra ny Tenin’ Andriamanitra .

Hafatry ny Tenin’ Andriamanitra  :

MATIO 24 :23

“ Koa raha misy manao amnao hoe : Indro aty Kristy na indro ary, aza mino hianareo”

Teny fampitandremana izany manoloana ny hevitra manodoka , ny fitarihana samihafa , Misy ireo izay miseho ho tia ny fiangonana nefa tsy araka izany ny ataony (toy ny fanakatonana ny onjam-peon’ny fiangonana…). Tsy mahatsiaro ny maha-mpamitaka sy ny maha-sandoka azy izy. Aza mino azy ianareo . Maro ny mpanararaotra rehefa mafy ny olana . Tafalatsaka amin’ny fahadisoam-panapahan-kevitra ny olona toy izany .Aza mety ho voafitaky ny fisalasalana ianareo . Aoka hitandrina manoloana ny fotom-pampianarana samihafa.Tokony hijoro tsara ny fiangonana .

Asa vavolombelona :

- Teny fisaorana sy fankasitrahana ireo tompon’andraikitra MF teo aloha no nanombohana ny fandraisam-pitenenan’ ny Filohan’ny FJKM.

- Avy eo dia nandray tànana ny Filohan’ny FJKM ny Filohan’ny Synoda Lehibe , ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi noho ny naha-voafidy azy indray hitondra ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara mandritra ny efa-taona manaraka .

- Rehefa izay , dia nandray tànana ireo Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe vaovao kosa ny Filohan’ny FJKM sy izy 80 mianadahy voafidy ho MF mpiara-mandinika sy mpihevitra ny asan’ny FJKM ary dia niarahaba ireo mpanatanteraka vao voafidy indray eo amin’ny toerany avy , dia ireto izany :

Ny Sekretera Jeneraly : MARINASY Mpitandrina ,

Ny TDF : Andriamatoa RADIMISAON Jonah , Mpitandrina

Ny TDS  : Ramatoa RATSIMBA Prisca Hanta

Ny TDMV  : Ramatoa RATSIMBAZAFY Holiarisoa

Izany rehetra izany dia nohamafisina tamin’ny fitondrana amam-bavaka ireo mpanompon’ Andriamanitra vao voafidy ireo , mba hahefany an-tsakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny fiangonana aminy . Teo am-pamaranana ny teniny no nanaovany fisaorana ny fiangonana sy ny fikambanana samihafa izay nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ka nahalavorary iny Synoda Lehibe iny , isika rehetra nitondra am-bavaka andro aman’ alina , taloha sy nandritra ny SL .Mampahery antsika fiangonana tsirairay amin’ny fiaraha-misalahy hahatanteraka ny fikasan’ Andriamanitra . isaorana ny FJKM Isotry Fitiavana , ny Mpitandrina mivady, ny Diakona ao aminy , ny mpitendry zava-maneno , isika mpianakavin’ny finoana .Nanafana ny fotoana ny Taniketsa FJKM Tranovato Ambonin’ Ampamarinana izay isaorana manokana .

Ho tanteraka tokoa ny Teny faneva hoe :" FA NY FANANTENANA NO NAMONJENA NY MINO" Romana 8:24a . .

Sah.