Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< FOTOTRY NY FINOANTSIKA NY TOMPO.>> Ny Filoha sy ny Biraon`ny Mpiandrakitra Foibe FJKM dia misaotra ny Kristiana tsy an-kanavaka tonga niaraka niombom-bavaka tao amin`ny Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ny Alahady 18 Janoary 2015. ANDRIAMANITRA Tompon'ny asa anie hamaly fitia anareo.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17