Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN'ANDRIAMANITRA.>> ---- Tolotanana voinkavamahatratra. 15 463 250 Ariary no vola azo miampy sakafo sy kojakoja samihafa. Noho ny fivoaran'ny toe-draharaha eto amin'ny tanānan'Antananarivo vokatry ny tondra-drano, dia ahemotra ho amin'ny fotoana manaraka izay mbola holazaina ihany ny fizarāna fanampiana eny amin'ny FJKM Ambohitsoa, Fokontany Behoririka sy Ampandrotrarana. Vokatr'izay dia hisy filazana fampahafantarana ny Fiangonana sy ny vahoaka alefa eto amin'ny site webn'ny FJKM mba tsy handiso fanantenana ireo Kristiana nanolotra fanomezana.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17