Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MANAMAFY NY FINOANTSIKA NY FANAHY MASINA.>> ---- Amin'izao fisokafany izao dia entaniny isika rehetra handray anjara amin'ny fampitaovana ny Radio Fahazavana.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17