Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< IJOROANA AMIN'NY FAHAMARINANA NY FINOANA.>> ----

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17