Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< HO AN'NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA.>>

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17