Hafatry ny Filoha / Aprily 2017

 

Aza menatra ho vavolombelon’ny Tompontsika fa mpanompon’Andriamanitra ianareo!

(Fehin-teny tamin’ny teny nataon’ny Filohan’ny FJKM tamin’ny fihaonana tamin’ireo Zanaky ny FJKM manana andraikitra ambony, tao amin’ny FJKM Andrainarivo ny Asabotsy 18 Martsa 2017.

*FJKM isika: andao hivelomantsika marina ny maha an’I JESOA KRISTY antsika. Ho marina ny fandraisantsika an’i JESOA KRISTY ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Tsy ho akanjo isalorana ny Alahady ny maha kristiana fa fiainan’i Kristy ivelomana amin’ny andavanandrom-piainantsika. Mba hahazo antoka ny maha zanak’Andriamanitra antsika isika, ny maha olona nateraka indray antsika, ny maha olom-baovao ao amin’i Kristy antsika!

*FJKM isika: manana anjara toerana tsy kely eo amin’ny fiainan’ity firenena ity isika. Eo amin’ny sehatra rehetra misy FJKM dia aoka hijoro eo ny fanevan’i Jesoa Kristy. Tsy afaka ny tsy hanoratra tantara avela ho an’ny taranaka ho avy isika. Fa tantara toa inona?

Tantaran’ny fahalovana mandifotra olona ve sa tantaran’ny fahamarinana maha-te-hidera?

Tantaran’ny baranahiny ve sa tantaran’ny fifehezan-tena mendri-kaja?

Tantaran’ny fanararaotam-pahefana feno fitiavan-tena sa tantaran’ny fanahim-panompoana anahafana an’i Kristy?

Tantaran’ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra sa tantaran’ny fitiavan-tanindrazana azo alain-tahaka? Tantaran’ny fijangajangana tsy afa-misaraka amin’ny fanaranam-po amin’ny nofo sa tantaran’ny fahamasinana mamirapiratra toa ny an’i Josefa?

Tantaran’ny marimaritra iraisana amin’i Satana sa tantaran’ny fijoroana sahy maty toy ny an’i Daniela tao an-dapan’i Nebokadnezara fahizay?

*FJKM isika : lolohavy an-tampon’ny loha ny maha olon’ny Fiangonana anareo. Aoka ny anton-javatra rehetra mety mampizarazara antsika tsy havelanareo hisongona ny maha- samy FJKM antsika. Andao haneho firaisan-kina madio amintsika samy FJKM. Ny fifaninanana tsy misaraka amin’ny fiainana politika sy toe-karena dia aoka tsy hifanaratsian’ny samy FJKM.

Ary koa : isaorana anareo ny fandraisanareo anjara mavitrika amin’ny fiainan’ny fitandremana misy anareo avy. Mila anareo ny Tompo. Mila anareo ny Fiangonana. Izay rehetra azonareo atao dia ataovy amin’ny fitiavana sy ny fanetren-tena.

Dia mahereza, MIJOROA HO FJKM VTT:

VAVOLOMBELON’I KRISTY TOA AN’I PAOLY

TIA TANINDRAZANA TOA AN’I ESTERA

TENA OLON’NY FIANGONANA TOA AN’I DAVIDA

ARY HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY NY VONINAHITRA!

Sabotsy 18 Martsa 2017

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi,

Mpitandrina Filohan’ny FJKM

Perikopa

  2 aprily 2017 – Karemy V
Eks 9 : 13-19 / Mat 24 : 29-31 / Rom 9 : 14-18

  13 aprily 2017 – Alakamisy Masina
Sal 41 : 4-13 / Mat 26 : 20-25 / Asa 1 : 15-20

  30 aprily 2017 – Ala. II man Paska
Deo 4 : 32-38 / Lio 24 : 13-27 / Efe 1 : 15-23

  16 aprily 2017 – Paska
Dan 12 : 8-13 / Mat 28 : 1-10 / IKor 1 : 18-25

  9 aprily 2017 – Sampandrofia / Sampana Dorkasy
Sal 68 : 7-14/ Lio 19 : 37-44 / IIPet 1 : 16-21

  23 aprily 2017 – Ala. I man Paska / Asa TOPAZA
Aks 22 : 21-23 / Mat 28 : 16-20 / Fili 3 : 1-11