Hafatry ny Filoha Tongasoa

Hafatry ny filoha / Antso avo II .

 

Ry Andriamanitra velona ô, havaozy sy ovay izahay”!.

2-Manao antso avo izahay mba hanova fomba fisaina sy fomba fiaina isika ka mba holalaina mihoatra noho ny tamin’ny lasa ny fiombonana sy ny fifankatiavana eo amin’ny samy mpanompon’Andriamanitra, na mpiray fiangonana, ny mpiray sampana, ny mpiara-miasa any amin’ny birao sy komity samihafa rehetra any. Dia samy hiezaka handefitra sy hifamela heloka isika, hifampihaino sy hifampandroso ao anatin’ny fanajana ny fandaminan’ny Fiangonana! “Ry Andriamanitra velona ô, havaozy sy ovay izahay”!.

Ry havana malala, araka ny ambaran’ny Fitsipiky ny FJKM and.265 8, moa dia “Raiamandreny” ny Filohan’ny FJKM. Koa antso avon’ny Raiamandreny ihany no ataonay. Tsy fanapahan-kevitra anaovana teny midina, fa antso avon’ny Raiamandreny mahatsiaro fa mbola hampamoahina “eo anatrehan’Andriamanitra sy I Kristy Jesoa, Izay hitsara ny velona sy ny maty” (2 Tim.4: 1).

(Jereo ao amin’ny bokikely Ny vinantsika FJKM Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara izay natomboka naely tany Antsiranana, ny manontolon’ity Hafatra ity raha mahaliana anao)

 

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

Perikopa

Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompo

  24 Septambra 2017-Ala XX .Trin SampAsa FFP
Jos 24.14-24 / Jao 9.24-38 / Rom 10.5-15

  17 Septambra 2017-Ala XIV man.Trin
1 Sam 17. 38-51 / Mar 15 .37-40 / Gal 2.11- 21

  10 Septambra 2017 – Ala.XIIIman.Trin.SampAsa AFF
Dan3.13-18 /Mar 8.34-38 / 2 Tim 1.6-12

  03 Septambra 2017 – Ala.XIIman.Trin
Sal 25.1-7   / Mat 27.57-61  / Jak  5.13-18

FJKM Fahazavana

Ny sabata