Tantara sy Arsiva Vaovao farany

Alahadin’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka FJKM 2017

 

Vavolombelon’ny fanekena ny Tompo

Alahady 19 Febroary 2017

FANDAHARAMPOTOANA

Fidirana : na Feon-javamaneno  Antoko mpihira

Fiarahabana Apostolika : 1 Tim 1/2b Amena

Fiantsoana ny Anaran’ Andriamanitra  : Salamo 119/11-18

Hira 1.1,4

Vavaka fiderana

Sitrapon’ Andriamanitra : Matio 22.37-39

Sambatra ny mahitsy làlana …

Hira 242 :1,4

Vavaka fifonana : Hira 439 : 2,3

Famelankeloka / 2 Tim 6. 11-12

Sambatra  ny  olona izay voavela ny helony …

Hira 428.4

Fanekempinoana lah 3

Feonjavamaneno na Antoko mpihira

Hafatra avy amin’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka Raharahan’ny fiangonana

Fanatitra (Antoko mpihira)

Fanolorana ny fanatitra :

Hira 443.2

Fankalazana ny Tenin’ Andriamanitra

Hira 6.1

5mn ‘ Sekolin’ny Tenin’ Andriamanitra

Hira 133.1,4

Vavaka sy Soratra masina  

Lev 26 :40-45/ Mat 22 :34-40 / 1 Tim 6.11-16

Hira 176.1,2

Toriteny : (Hira Antoko mpihira)

Vavaka fangatahana +vavaka nampianarin’ny Tompo

Asa vavolombelona

Hira 427.1,2, 3

Tsodrano : 1 Tes 5.23-24

Ho an’ Andriamanitra ny Voninahitra . Amena

 

………………………………….

 

HAFATRA

Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika « 2 Tim 1.8a

Ry Havana ,

 

Faly miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Noely 2016 sy ny taona vaovao 2017. Isaorantsika Ilay Andriamanitra Tsitoha , nitantana  sy mivimbina hatrany ny fiainantsika . Vita soamatsara ny Synoda lehibe faha XVIII izay notanterahana  tany Antsirabe . Maneho ny asan’ Andriamanitra velona izay mandray anjara ao anatin’ny tantara  izany ka miantso  sy mifidy ny mpanompony hiara- hiasa aminy .

Tsarovantsika amin’ity taona 2017 ity  koa ny faha- 120 taona nahafatesan’i BENJAMIN ESCANDE  sy i PAUL MINAULT izay nijoro hatramin’ny farany  ho fiarovana   ny fivavahana Protestanta, indrindra koa ny faha- 50 taonan’ny FJKM izay hosokafana  amin’ny volana Aogositra ho avy izao any Antsiranana .

Mahereza àry ry havana miaina , manoratra , manangona ny tantara mba hananantsika fahasahiana hatrany  tsy ho menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika  Ilay tsy miova  omaly sy anio ary ho mandrakizay .

Entanina  ny Mpitandrina sy ny fiangonana mba samy hanao fandrotsahana ny rakitra amin’ ny Alahadin’ny ARSIVA  ho an’ny Foiben’ny Arsiva sy ny Tranombakoka FJKM eto Faravohitra na arotsaka amin’ity kaonty  ity :

BNI Madagascar  kaonty  n° 01 044929 020 0 00 Association FOIBE  FJKM Bibliothèque Archives BP 623 101 Antananarivo . Na apetraka ao amin’ny Foibe SAF/FJKM .

Tolorana fisaorana manokana ireto fiangonana ireto  izay nandrotsaka  ny anjara rakitra ny taona 2015 sy ny taona 2016 . Aza misalasala  mifandray  aminay  raha misy fanamarihana tianareo atao .

Ny Filohan’ny Komity

RAHAJARY R. Tsialoninarivo

Ny Tale

RALISON R. Fara Fanja

Perikopa

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany

  30 Jolay 2017 – Ala. VII man. Trinite – TPM sy IFRP
Eze. 2: 1-3: 3/Jao. 17: 6-19/Efe. 6: 14-20

  23 Jolay 2017 – Ala. VI man. Trinite
Mal. 3: 1-7/Mat. 24: 1-14/Asa. 14: 1-10

  16 Jolay 2017 – Ala. V man. Trinite – Samp. Fivondronana Laika
Eks. 7: 14-25/Mat. 11: 2-15/Gal. 1: 11-24

  09 Jolay 2017 – Ala. IV man. Trinite – Sam. Tanora Kristiana
I sam. 23: 1-5/Jao. 1: 19-28/I Pet. 5: 1-11

  02 Jolay 2017 – Ala.III man.Trinite
Jer 26.8-15 / Jao 20.21-23 / Asa 5.17-32

FJKM Fahazavana

Ny sabata