Sampan'asa Vaovao farany

SAF / Fandaharana iombonana 2018.

Alahadin’ny  ny SAF/FJKM 18 Martsa 2018
Lohahevitra: MIBEBAHA EO ANATREHAN’NY TOMPO
FANDAHARANA IOMBONANA

Fanatrehana an’Andriamanitra

Hira fanevan’ny faha 50 taonan’ny FJKM

Fiarahabana apostolika

o Salamo 95 : 1 – 7a

Hira FFPM 24

Vavaka fiderana sy fisaorana Tenin’Andriamanitra

Hira 761 : 1,3

Dimy minitra an’ny Sekoly Alahady

Vavaka fangatahana ny fanazavan’ny Fanahy Masina

 Soratra Masina

o Jeremia 36: 1-10

o Marka 6: 7-13

o II Kor 7: 5-10 Hira 515 :3

Toriteny

Vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana

Hira 437 : 1,2

Famelan-keloka

o Hosea 11 :8 – 9 ; IJao 5 :11 « Sambatra ny olona izay voavela ny helony…. » Salamo 32 :1-2

Hira 170: 1,2,3

Fanekem-pinoana

Asa vavolombelona

Raharaham-piangonana

Rakitra: Antoko Mpihira

Fanolorana ny rakitra : Hira 275 : 1, 4.

Hira Fanampiny 17

Vavaka fangatahana

Tsodrano

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen

……………………………………………………………………………………………………………………………

HAFATRA

 Ry Havana, Misaotra an’Andriamanitra isika noho izao Alahady hitondrana am-bavaka ny asa fampandrosoana tanterahan’ny Fiangonana FJKM izao.

Zava-kendren’ny Fiangonana FJKM, araka ny Fotodalàna sy Fitsipika, ny “fijoroana ho vavolombelon’I Jesoa Kristy eo amin’ny fiaraha-monina. Izany no anehoany ny maha fanasina sy maha fahazavana azy eo anivon’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao.”

Nohamafisin’ny hafatry ny Synoda Lehibe faha XVIII teo izany fa hataon’ny Fiangonana FJKM ho vaindohan-draharaha ihany koa ny asa mahakendry ny fiainana an-davanandron’ny olona. Ny Fiombonamben’ny Fiangonana « Reformée » izay nivory tany Allemagne farany teo dia manamafy izany ihany koa, ka manao hoe :“Vonjeo ny olona mila vonjy”.

Antso sy irak’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana araka izany ny hirotsaka eny amin’ny fiaraha-monina, hiasa ka hitondra fiovàna mihatsara sy azo tsapaintànana. “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara “ satria izay mandray an’i Kristy dia antsoiny handray andraikitra ho “fanafahana” amin’ireo geja manjo ny mpiarabelona ka manimba ny olona araka ny maha “endrik’Andriamanitra” azy. Isan’izany ny fahantrana lalina.

Miandrandra ny Fiangonana ny fiarahamonina mba ho namany. Efa mirotsaka tokoa ny Fiangonana. Kanefa noho ny fivoaran’ny toe-piainana ankehitriny, dia hantsoina hivoatra ihany koa ny firotsahan’ny Fiangonana, no sady hanao izany ho vaindohan-draharaha Efa maro ireo Synodamparitany sy Fitandremana mirotsaka sy mandrafitra asa ary mifampitantana akaiky amin’ny SAF/FJKM izay manome tohana ara-teknika. Isan’izany, ohatra, ny fanofanana ireo “Volontera FJKM” miisa 10 000 mahery amin’ny “fitantànana ny tandindon-doza sy loza voajanahary”, ny fambolenkazo, ny fanofanana momba ny “VOAMAMI” ifanaovana tahiry iombonana sy ifampisamborana ary fampiasam-bola, ny fandraisana an-tànana ny zaza tsy ampy sakafo, ny fanofanana ho an’ny fahasalaman’ny reny sy zaza, ny asa fanadiovana sy fanentanana ho an’ny fidiovana, sns…

Manentana hatrany ny Synodamparitany sy ny Fitandremana mba hanohy sy hampivelatra izany fomba fiasa izany satria maro ny vava asa miandry antsika Fiangonana FJKM, ka avondrona ny hery ho enti-miatrika ireny. Ho vavolombelona isika Fiangonana ka ny fiaraha-monina sy ny mpiara-belona eny amin’izay toerana misy Fiangonana FJKM dia hahitana fiovana tsara noho ny asa mivantana sy mahomby ataon’ny Fiangonana. Ny tanjona dia ho hitan’izao tontolo izao fa “tia ny olona rehetra Andriamanitra”.

Mampahery antsika, ry Havana, amin’ny fanatanterahana ny iraky ny Tompo ary mitarika antsika hatrany hibanjina ny fahasoavana sy fahafenoana ao amin’ny Jesoa Kristy, izay omeny hahatonga antsika hijoro sy hiasa amin-kery manoloana ny toe-javatra ankehitriny ; ka“tsy ho menatra tokoa isika ho vavolombelon’ny Tompo”.

Ho amin’ny fanahinareo anie ny Tompo.

Ny Filankevipitondrana SAF/FJKM

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ireo Fitandremana nahatonga Rakitra taona 2017

P E MANERINERINA 4 550,00

FJKM BELAVABARY FAHARETANA 3 000,00

FJKM BETELA TOAMASINA 391 350,00

FJKM SANGANORO FAHAZAVANA 22 000,00

FJKM ANTANETIBE MAROMBY 4 700,00

FJKM FIANTSONANA SP 38 15 000,00

FJKM AMBATOFAHAVALO 5 000,00

FJKM ANTSAHAMAROFOZA 22 600,00

FJKM VOHIDIALA AMBATONDRAZA… 10 900,00

FJKM AMPARIBE FAMONJENA 50 000,00

FJKM ANONIMASINA ZIONA 55 100,00

FJKM ANTANIMAFY ALAOTRA 13 000,00

FJKM AMBATOLAMPY FAHARETANA 3 850,00

FJKM AMBODIMITA BETELA 44 000,00

FJKM AMBODIHADY VAOVAO 20 000,00

FJKM MANARINTSOA 32 200,00

FJKM ANTANIMENA ANDREFANA 358 900,00

FJKM ANTANAMALAZA FAHAZAVAN… 28 750,00

FJKM MALAIMBANDY 19 000,00

FJKM IMERINA IMADY 8 000,00

FJKM MANIRISOA SALEMA 6 000,00

FJKM AMBATOMENALOHA 22 000,00

FJKM AMBOHIPIA 4 000,00

FJKM TSARARIVOTRA 7 400,00

FJKM TSARASAOTRA 3 000,00

FJKM MAHITSY FEHIZORO 14 000,00

FJKM FJKM AMBOHIMIANDRA 100 000,00

FJKM AMPARIHINDRAVATO 4 200,00

FJKM SOAMIAFARA SOAVINANDRI… 3 000,00

FJKM FJKM ANKIRIHIRY 197 100,00

FJKM SAHAFITANA FITIAVANA 2 000,00

FJKM MAROSOA 8 000,00

FJKM AMBATONAKANGA 100 000,00

FJKM MAHITSIARIVO AVARABARY 5 000,00

FJKM ANDRAVOAHANGY FIVAVAHA… 816 500,00

FJKM TSARASAOTRA FAHAZAVANA 5 000,00

FJKM ANDOLOFOTSY FITAHIANA 23 600,00

FJKM AMBOHIJAFY FANANTENANA 80 000,00

FJKM AMBOHIMIRARY FAHARETAN… 7 500,00

FJKM ANOSIZATO HEBRONA 214 300.00

Narotsaka mivantana Banky 250 000.00

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata