Hafatry ny Filoha Tongasoa

Hafatry ny Filoha / Antso avo fahadimy.

ANTSO AVO FAHADIMY

5-Manao antso avo izahay hanova fomba fisaina sy fomba fiasa isika ka
eo amin’izay anaovana lanonam-piangonana, atao amin’ny anaran’ny
FJKM, toy ny fiaraha-misakafo amin’ny fotoana anaovana Fankalazana
na Jobily na fitadiavam-bola ho an’ny asan’Andriamanitra tanterahin’ny
fiangonana FJKM na zanaka am-pielezan’ny fiangonana FJKM: mba tsy
hisy zava-pisotro misy alkola, eny, na divay aza!

“Ry Andriamanitra velona ô, havaozy sy ovay izahay!”.

Ry Havana Malala, araka ny ambaran’ny Fitsipiky ny FJKM, and.265.8,
moa dia “Raiamandreny” ny Filohan’ny FJKM. Koa antso avon’ny
Raiamandreny ihany no ataonay. Tsy fanapahan-kevitra anaovana teny
midina, fa antso avon’ny Raiamandreny mahatsiaro fa mbola hampamoahina “eo anatrehan’Andriamanitra sy I Kristy Jesoa, Izay
hitsara ny velona sy ny maty” (2 Tim.4.1)”.

(Jereo ao amin’ny bokikely. Ny vinantsika FJKM : Vontosy Filazantsara
ny Nosy Madagasikara? Izay natomboka naely tany Antsiranana, ny
manontolon’ity Hafatra ity raha mahaliana anao.)

IRAKO Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

Perikopa

  29 Oktobra 2017-Ala XXman.Trin Reformasiona
1Tant 7.11-18 / Lio 11.5-13 / 2 Tes 3.1-5

  22 Oktobra 2017-Ala.XIXmanTrin Samp Fifohazana FJKM
2 Mpa 4.32-37 /Mar 11.20-24 / Kol 1.9-14

  15 Oktobra 2017-AlaXVIII manTrin MAMRE
Sal 65.1-8 / Lio 18.1-8 /Asa 9.36-43

  08 Oktobra 2017-Ala XVIIman. Trin Radio Protestanta FFPM
2 Tant32.16-23 / Mar 7.7-11 / 1 Kor 14.12-19

  01 Oktobra 2017- Ala XVImanTrinite
1 Sam 1.19-28 / Lio 18.9-14 / Jak 5. 13-18

FJKM Fahazavana

Ny sabata