SP Alaotra Chrome (03) / 20 TAONA

« Misaora an’i Jehovah  ny asany rehetra  , eran’ny fanjakany » Sal 103.22a

FANASANA

-Ny Synodamparitany Alaotra Chrome

-Ny Komitin’ny faha- 20 Taona

dia faly  manasa anareo   hanotrona  sy hiara- hivavaka  aminay  ho fankalazana  an’ Andriamanitra  noho  ny

faha-20 Taonan’ny SP AC (1996-2016)

Daty : 13 Novambra 2016

Ora: 9ora  maraina

Toerana : Amparafaravola

(Ambalavato , andrefan’ny Central Thermique JIRAMA)

Fandaharam-potoana:

Zoma 11 Novambra 2016

-Fifaninanana fanatanjahantena

-Fifaninanana hira

Sabotsy 12 Novambra 2016

-Maraina : maraim-baovao , fampianarana, fotoampivavahana ,   fitondrana  am-bavaka  ny Biraon’ny SP (ao amin’ny FJKM Amparafaravola)

-Hariva:Fifaninanana hira

Takarivam-piderana

Alahady 13 Novambra 2016

7.30 : Filaharambe Fijoroana ho vavolombelona

9ora : Fanompoampivavahana

-Famaranana  ny fivoriana

-Famoahana  sy fitsofandrano Mpitoriteny sy Katekista

-Fanamarihana  ny faha-20 taona

-Hofaranana  amin’ny fandraisana  ny Fanasan’ny Tompo  sy fiaraha-misakafo

Perikopa

  29 janoary 2017 – Alahady IV man. Epifania – Marary hoditra
Eks 4:1-8 / Lio 4:23-30 / ITes 5:23-28

  22 janoary 2017 – Alahady III man. Epifania – F.F.K.M.
Hos 12:1-7 / Jao 5:19-23 / IIKor 1:17-20

  15 janoary 2017 – Alahady II man. Epifania
Isa 49:7-13 / Mat 17:1-9 / IJao 1:5-10

  8 janoary 2017 – Ala I man. Epifania
Jer 42:1-12 / Jao 12:44-53 / IKor 1:4-9

  1 janoary 2017 – Alahady Epifania
Deo 7:9-16 / Mar 1:9-15 / Heb 2:10-18