VOIN-KAVA-MAHATRATRA

ANTSO HO AN’NY MPITANDRINA SY NY FIANGONANA FJKM ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA

 

Nanao antso avo tamin’ny Foibe FJKM mba hila fanampiana noho ny voina nanjo azy ireto havantsika ireto :

  • Hai-trano sy tanàna tany amin’ny Synodam-Paritany Alaotra Chrome, izay nahamay ihany koa ny Fiangonana FJKM Manorita, Fitandremana Vohitsara tamin’ny Alakamisy 09 Febroary 2017 lasa teo. Kristiana 52 no tsy manan-kialofana, ary 120 no tsy manana trano fivavahana.
  • Hai-trano sy tanàna ihany koa tany amin’ny Synodam-Paritany KRIFATA tao Androrangavola. Trano ampolony maro miampy trano Fiangonana FJKM iray, izay Poste d’Evangélisation no may. Maro ny tra-boina, ary 150 amin’izany no kristiana,
  • Kolejy FJKM RAKOTO Benjamin Ambohidroa, izay lasan’ny rambon-danitra ny tafon’ny trano sekoly tamin’ny 16 Febroary 2017.

Araka izany dia manao antso avo ho antsika Kristiana FJKM haneho fiombonana sy hanohana ireo havantsika niharam-boina ireo amin’ny alalan’ny VOIN-KAVA-MAHATRATRA.

Ny fanampiana atolotsika dia  azo haterina ao amin’ny Foibe FJKM varavarana 204, na 205 , na ao amin’ny Biraon’ny SAF/FJKM Analakely  hatramin’ny faha 15 mey 2017 ho avy izao.

Dia manantena ny fiarahantsika miombona mandrakariva, ry havana, ary mampahery antsika sy mametraka anareo eo ambany fahasoavan’ny Tompo .

Toy izao manaraka izao ny filàn’izy ireo araka ny laharam-pahamehana avy

HO AN’NY FANARENANA NY FIANGONANA SY SEKOLY:

  • SYNODAMPARITANY ALAOTRA CHROME

 

-Latabatra …………… 2isa x 70.000 =     140.000 Ar

-Lamba litorjika 5 karazana x 20.000 =    100.000 Ar

-Dabilio ……………..20isa x 50.000 = 1.000.000 Ar

Totaliny……   1.240.000 Ar (Un million deux cent quarante mille  ariary)

 

  • SYNODAMPARITANY KRIFATA (FJKM Androrangavola)

Fanitso 2,50m 60 isa

Madrier 4m 80 isa

Planche 4m 200 isa

Ciment 10 lasaka

  • KOLEJY FJKM RAKOTO BENJAMIN AMBOHIDROA

Tafo 30mm (350cm) 48 isa x 28.000ar = 1.344.000 ar

Hazo tafo 5m (17×7) : 42 isa x 40.000ar = 1.680.000 ar

       Totaliny= 3.024.000 ar (Trois millions vingt-quatre mille ariary)

HOAN’IREO  KRISTIANA TRABOINA:

-Baiboly sy Fihirana

-Sakafo: Vary, …, tena sahirana ny olona satria may avokoa izay rehetra tao an-trano.

-Fitaovan-dakozia

-Bodofotsy sy Lamba fitafy

-Fanampiana hafa ahazoana miatrika ny fiainana

 

Perikopa

  28 May 2017 – Alahady VI manaraka ny Paska
Oha. 23:19-25 / Mat. 25:1-13 / Tit. 2:1-5

  25 May 2017 – Andro niakarana
IIMpa. 2:9-14 / Jao. 3:9-15 / Asa 1:1-11

  21 May 2017 – Alahady V man Paska / FFPM
ISam. 18:12-16 / Jao. 17:20-26 / Efe. 4:1-6

  14 May 2017 – Alahady IV man. Paska / SLK
Gen. 41:33-40 / Mar. 6:1-13 / IPet. 4:7-11

  07 May 2017 – Alahady faha-III manaraka ny PASKA
Dan. 2:17-23 / Lio. 1:8-17 / Rom. 16:17-20