SP Alaotra Chrome (03) / 20 TAONA

« Misaora an’i Jehovah  ny asany rehetra  , eran’ny fanjakany » Sal 103.22a

FANASANA

-Ny Synodamparitany Alaotra Chrome

-Ny Komitin’ny faha- 20 Taona

dia faly  manasa anareo   hanotrona  sy hiara- hivavaka  aminay  ho fankalazana  an’ Andriamanitra  noho  ny

faha-20 Taonan’ny SP AC (1996-2016)

Daty : 13 Novambra 2016

Ora: 9ora  maraina

Toerana : Amparafaravola

(Ambalavato , andrefan’ny Central Thermique JIRAMA)

Fandaharam-potoana:

Zoma 11 Novambra 2016

-Fifaninanana fanatanjahantena

-Fifaninanana hira

Sabotsy 12 Novambra 2016

-Maraina : maraim-baovao , fampianarana, fotoampivavahana ,   fitondrana  am-bavaka  ny Biraon’ny SP (ao amin’ny FJKM Amparafaravola)

-Hariva:Fifaninanana hira

Takarivam-piderana

Alahady 13 Novambra 2016

7.30 : Filaharambe Fijoroana ho vavolombelona

9ora : Fanompoampivavahana

-Famaranana  ny fivoriana

-Famoahana  sy fitsofandrano Mpitoriteny sy Katekista

-Fanamarihana  ny faha-20 taona

-Hofaranana  amin’ny fandraisana  ny Fanasan’ny Tompo  sy fiaraha-misakafo

Perikopa

VAVOLOMBELON'NY FANANARANY NY TOMPO

  5 martsa 2017 – Karemy I
Oha 4 : 1-9 / Lio 3 : 7-14 / Rom 9 : 14-18

  26 martsa 2017 – Karemy IV / Asa fifandraisana FJKM
IIMpa 22 : 15-20 / Mat 9 : 9-13 / Heb 12 : 1-6

  19 martsa 2017 – Karemy III / Sampanasa SAF
Eze 33 : 7-9 / Mar 13 : 28-37 / IKor 10 : 6-12

  12 martsa 2017 – Karemy II
SAl 2 : 10-12 / Mat 7 : 24-29 / Titosy 2 : 11-15