Mofonaina

Alarobia 26 Jolay 2017 .

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany .

Matio 24.1-14

Mitandrema !

1-Misy  hilaza  azy ho irak’ Andriamanitra kanefa  sandoka .

Efa  nampitandrina i Jesoa fa hisy tokoa ny ho avy  amin’ny anarany  ka hisandoka ho Kristy . Hisy koa ny hilaza azy  ho iraka mpitondra ny hafatr’ Andriamanitra kanefa tsy izy . Araraotin’ny sasany ny fotoana hiandrasana ny fiavian’ny Tompo mba hamitahana ny maro . Soa fa efa  nampitandrina antsika  ny  Tompo  koa , mitandrema ! Misy  tokoa  ny olona mitety vohitra sy tanàna  mitono-tena  sy misora-tena  ho Kristy  ankehitriny . Tokana i Kristy ambaran’ny Soratra Masina  sy ny fanekem-pinoantsika .

2-Misy famantarana vao ho avy ny farany

Ambaran’i Jesoa mazava  tsara  eto fa hisy famantarana maro hiseho , mialohan’ny hiavian’ny farany . Ny famantarana  dia natao hiomanan’izay mahafantatra ny heviny . Manaiky ho iraka vavolombelon’ny Tompo isika ka miomana sy miambina fatratra ,satria efa miseho  lany etsy sy eroa ireo famantarana  nambaran’i Jesoa . Maharitra amin’ny finoana an’i Jesoa ihany koa isika irany no sady miezaka ny hitory ny Filazantsara amin’ny firenena rehetra . Izay miandrandra ny hiavian’ny Tompo indray dia tsy maintsy miezaka amin’ny fitoriana ny fampielezana ny Filazantsara .

Fanontaniana:

Inona avy no voalazan’ny fanekem-pinoana momba an’i Kristy ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany

  30 Jolay 2017 – Ala. VII man. Trinite – TPM sy IFRP
Eze. 2: 1-3: 3/Jao. 17: 6-19/Efe. 6: 14-20

  23 Jolay 2017 – Ala. VI man. Trinite
Mal. 3: 1-7/Mat. 24: 1-14/Asa. 14: 1-10

  16 Jolay 2017 – Ala. V man. Trinite – Samp. Fivondronana Laika
Eks. 7: 14-25/Mat. 11: 2-15/Gal. 1: 11-24

  09 Jolay 2017 – Ala. IV man. Trinite – Sam. Tanora Kristiana
I sam. 23: 1-5/Jao. 1: 19-28/I Pet. 5: 1-11

  02 Jolay 2017 – Ala.III man.Trinite
Jer 26.8-15 / Jao 20.21-23 / Asa 5.17-32

FJKM Fahazavana

Ny sabata