Alatsinainy 29 Mey 2017

Vavolombelon’ny Tompo ny fahendrena 

Deoteronomia 4.5-8

Mbola  natao   ho an’ny kristiana  ve ny Didy  folo nomen’ Andriamanitra  izay efa  naharitra 3500 taona  izao ? Fa  velona  sy mahery  ny Tenin’ Andriamanitra , teny miaina  amin’ny taona rehetra  mifandimby  ny Baiboly ary tena  sahaza  mandraka izao  ny fanambarana  rehetra ao .

1-Mitomboa  amin’ny fahalalana Tenin’ Andriamanitra 

« Ary ny hendry kosa nitondra solika  tao anatin’ny fitondrany sy ny fanalany »  (and4). Ny solika fitaiza dia azo hanoharana ny Tenin’ Andriamanitra  noraisina sy notehirizina hiatrehana ny  fiainana . Sady  nanana fitondrana solika  no nanana solika   tamin’ny fanalany ny virjina hendry eto. Tsy ampy velively izany ny mihaino  toriteny isak’ alahady fotsiny fa tokony handray izany koa isanandro ny mpino  rehetra  mba hivelomany , mba hirehitra ny jirony .

2-Mahareta amin’ny finoana  an’i Jesoa Tompo 

« Ary raha naharitra  ela ny mpampakatra dia samy  rendrehana avy izy rehetra , ka dia natory  » (and5). Raha  tsy nisy antso  dia tavela teo ireo virjiny rehetra . Tsy maintsy manezaka  mafy hatrany ny mpiantso mba hamoha  ireo matory  tahaka izao . Tokony haharitra miaraka amin’ny mpiantso ny antsoina hiatrika fampakarambadin’ny zanakondry , dia isika  rehetra izany . Ireo virjiny adala dia lasa nividy solika  tamin’ny fotoana fitsenana ny mpampakatra . Rehefa maharitra  amin’ny finoana isika  dia tsy mivily saina amam-panahy.

Fanontaniana:

Inona no refy ahalalanao ny fitomboanao sy ny faharetanao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

 

Perikopa

  28 May 2017 – Alahady VI manaraka ny Paska
Oha. 23:19-25 / Mat. 25:1-13 / Tit. 2:1-5

  25 May 2017 – Andro niakarana
IIMpa. 2:9-14 / Jao. 3:9-15 / Asa 1:1-11

  21 May 2017 – Alahady V man Paska / FFPM
ISam. 18:12-16 / Jao. 17:20-26 / Efe. 4:1-6

  14 May 2017 – Alahady IV man. Paska / SLK
Gen. 41:33-40 / Mar. 6:1-13 / IPet. 4:7-11

  07 May 2017 – Alahady faha-III manaraka ny PASKA
Dan. 2:17-23 / Lio. 1:8-17 / Rom. 16:17-20