Alarobia 01 Martsa 2017

VAVOLOMBELON’NY  FANANARANY  NY  TOMPO

AMOSA 8.1-14

Ilay Andriamanitra  mananatra ny olony

 

1-Andriamanitra  mahita  ny fiainan’ny olona

Miaina  anaty  faharatsiana tanteraka ny olona . Manjaka  ny fitiavantena  ny tsy fiheverana ny hafa. Mijanona ho fombafomba  ny fivavahana . Mamatotra  ny  toetra  faharatsiana .Miseho  ny fanambakana  ny hafa , fanaovana  varotra tsy araka  ny  tokony  ho izy  ( mangala-danja ary vary ratsy no amidy ) , misy  aza ireo  miezaka  manao  izay hampahantra  ny mpiara-belona  aminy  amin’ny alalan’ny fanambakana  samihafa . Tsarovy  fa tsy  misy  miafina amin’ Andriamanitra  ny  ataonao . Noho  izany  , ialao  ny faharatsiana . Mirosoa  ho amin’ny  fivavahana marina.

2-Andriamanitra mamerina  ny olona  amin’ny  marina

Miharihary  eto  fa mamaly  ny olona  araka ny asa nataony  Andriamanitra . Tapaka  ny fifandraisan’ny olona  Aminy  , fitsarana  miavaka  no ataony  entina  manitsy  sy mananatra ny olona .  Miova manontolo . Hiaina    ao anatin’ny aizina  ny olona satria  tsy hiseho  ny masoandro . Fijaliana  sy fahoriana  lehibe  no hanapaka  ny fiainan’ny olona indrindra  ireo  nanambaka ny mpiara- belona taminy . Fitiavana Andriamanitra , tsy avelany hitoetra  amin’ny faharatsiana ny olona noho izany  mananatra sy  manitsy  Izy . Raiso am-pitiavana  izay fananarana ataony ho anao  ka manaraha Azy amin’ny làlana marina .

Fanontaniana :

Nahoana  no misy  olona miandry  anarina vao mibebaka ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE  FJKM

 

Perikopa

VAVOLOMBELON'NY FANANARANY NY TOMPO

  5 martsa 2017 – Karemy I
Oha 4 : 1-9 / Lio 3 : 7-14 / Rom 9 : 14-18

  26 martsa 2017 – Karemy IV / Asa fifandraisana FJKM
IIMpa 22 : 15-20 / Mat 9 : 9-13 / Heb 12 : 1-6

  19 martsa 2017 – Karemy III / Sampanasa SAF
Eze 33 : 7-9 / Mar 13 : 28-37 / IKor 10 : 6-12

  12 martsa 2017 – Karemy II
SAl 2 : 10-12 / Mat 7 : 24-29 / Titosy 2 : 11-15