Alahady 23 Aprily 2017

VAVOLOMBELON’NY HERINY NY TOMPO

Filipiana 1.1-11

I Jesoa mampijoro  vavolombelona ny mpifatotra

1-Amin’ny  fisaorana an’ Andriamanitra

Tao am-ponja ny Apostoly Paoly  noho ny fijoroana ho vavolombelon’i Kristy  no manoratra  ho an’ny kristiana sy ny fiangonana tao Filipy (and1). Mitondra ny fisaorana ny Tompo  ny Apostoly  noho ny   firaisan’ny kristiana  hampandroso  ny Filazantsara tsy ankiato (and4). Manome hery ny mpitory ny Filazantsara  ny mandre sy mahita  ny fiorenan’ny kristiana  amin’ny finoana  an’i Jesoa Kristy  ka tsy  menatra na mifendrofendro  manoloana ny fanenjehana  sy ny fampigadrana ataon’ny manam-pahefana ny mpiuno .

2-Amin’ny fivavahana

Ny vavaka ataon’ny Apostoly  dia misy tanjona tokana : ho voninahitra sy ho fiderana  an’ Andriamanitra (and11) ny fiainan’ny kristiana . Ho fantratrarana ny tanjona dia mitsinjara   ho toy izao  ny vavaka atao : fitomboana amin’ny fitiavana araka  an’ Andriamanitra ka mahalala sy mahafantatra  ny atao ho an’i Kristy – ny fitomboana amin’ny fiainan-panahy  araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana –ny fananana faharetana  sy fiaretana  hatramin’ny farany  na ny fiavian’i Jesoa  (and10) . omen’ny  Tompo  ho antsika kristiana ny vavaka mba hananantsika fiombonana ka tsy voafetran’ny hita maso sy ny fanenjehana (and7). Izay any am-ponja  dia miorina amin’ny finoana sy ny vavaka fa izay an-tanàna kosa dia mivavaka sy miasa  ho fampiorenana ny mino ao amin’i Kristy Jesoa .

Fanontaniana :

Ahoana ny fahatsapanao ny herin’ny vavaka ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE  FJKM

Perikopa

  2 aprily 2017 – Karemy V
Eks 9 : 13-19 / Mat 24 : 29-31 / Rom 9 : 14-18

  13 aprily 2017 – Alakamisy Masina
Sal 41 : 4-13 / Mat 26 : 20-25 / Asa 1 : 15-20

  30 aprily 2017 – Ala. II man Paska
Deo 4 : 32-38 / Lio 24 : 13-27 / Efe 1 : 15-23

  16 aprily 2017 – Paska
Dan 12 : 8-13 / Mat 28 : 1-10 / IKor 1 : 18-25

  9 aprily 2017 – Sampandrofia / Sampana Dorkasy
Sal 68 : 7-14/ Lio 19 : 37-44 / IIPet 1 : 16-21

  23 aprily 2017 – Ala. I man Paska / Asa TOPAZA
Aks 22 : 21-23 / Mat 28 : 16-20 / Fili 3 : 1-11