Mofonaina

Zoma 15 Desambra 2017 .

Vavolombelon’ ny  fitiavany  ny Tompo 

Isaia 60.10-17

Ny vokatry   ny famindrampo  sy
ny fitiavan’ Andriamanitra 

Maro  ireo  endrika   manaporofo  ny fitiavana  sy  ny famindrampon’ ny Tompo  . Araka  ny Isa 60.10-17 dia ireto  no santionan’izany .

1-Hampidirina  ho ao aminao  ny haren’ny firenena  sy ny mpanjakany  izay voababo  (Isaia 60.1)

Efa voasoratra  fa : »An’i Jehovah ny tany   sy izay   rehetra  ao Aminy   » . Efa  nampanantena  fandresena  ny Mpamonjy .. Hoy izy  hoe: « Matokia , izaho efa naharesy  izao tontolo izao ». Tsy  vitan’izany ihany  fa« manoatra  noho  ny mpandresy isika » (Rom 8.37) . Afaka  misitrika  ireo  fitahiana sy fahasoavana  omen’ny Tompo ireo isika . Ny  fepetra  omeny  dia mazava  : katsaho   aloha  ny fanjakany  sy ny fahamarinany .

2-Ny fiadanana  no hataoko  fanapahana  anao  , ary fahamarinana  no ho mpampiasa anao (Isa 60.17)

Ny teny  hoe: « fiadanana »  dia iray tarika  amin’ny hoe: « fandriampahalemana ». NY olona  miaina  amin’ny fiadanana  dia lavitry  ny fanahiana . Milamina  ny fifandraisany  amin’ny manodidina  . Vita fihavanana amin’ny Tompo  izy. Ny andininy  faha 14 aza  dia  maneho  fa  « handeha  hiondrika  eo anatrehanao  izay nampahory  sy nanamavo  anao » . Fandresena  miezinezina izany .

Fanontaniana:

Vakio  ny Isaia  60.10 ka tsoahy  avy amin’izany  ny fanalahidin’ny fandresena  ho an’ny mpino .

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

 

Perikopa

  31 Ala. man Krismasy. Fiantsoana -SEFALA
Deo 7.6-8 / Mat 1.18-25 / Efes 5.1-2

  17 Advento III
Hosea 11.1-4 /Jao 15.9-9-16 /Efes 3.14-21

  10 Advento II / Samp. Sekoly Alahady
Ohab3.1-12 / Lio 18 . 15-17 / Tito 3.3-7

  03 AdventoI
Jer 31.1-6 / Jao 14.18-24 / 1 Jao 4.7-11

FJKM Fahazavana

Ny sabata