Sabotsy 21 Janoary 2017

Vavolombelona mahatoky ny Tompo

Apokalypsy 1.4-8

Jesoa Kristy  vavolombelona marina

1-Mpitondra fahasoavana  sy fiadanana

Manao  ny fiarahabana Apostolika i Jaona Apostoly ary voatonona mazava eto ny Ray , ilay ankehitriny  sy taloha  ary ho avy , ny Fanahy masina , Fanahy fito , ary i Jesoa vavolombelona marina sy lahimatoa  amin’ny maty  ary lehiben’ny mpanjaka. Anaram-boninahitra feno sy miezinezina  no hanononana sy hanomezana fahasoavana sy fiadanana ho an’ny Fiangonana . Herim-pandresena sy voninahitra  no fonosin’ireo anarana ireo . Fiarahabana  ny fanononana fahasoavana  sy fiadanana  ao am-piangonana  sy hahazoany  mijoro  ho vavolombelona koa izany . Mpitondra fahasoavana sy fiadanana  ho antsika i Jesoa , Ilay vavolombelona marina . Koa  aza raisina am-pahazarana  ny fahasoavana sy fiadanana tononina amin’ny anarany ho antsika .

2-Tia  sady manafaka antsika

Ny and 5 no milaza ny asa lehibe nataon’i Jesoa Kristy  ho antsika . Tia antsika Izy  ary  nanafaka antsika  tamin’ny Rany .Ny Rany nalatsaka  dia manambara  ny nanolorany  tena ho sorona mba hisolo  antsika , mba hanafaka antsika satria isika mpanota sy nanao ratsy . Nesoriny teo isika , nosoloiny ny tenany , ka afaka  sy toa tsy  manan-tsiny . Tia antsika ka manafaka antsika , Ilay vavolombelona marina .

Fanontaniana:

Ahoana ny fandraisantsika ny fiarahabana apostolika ao am-piangonana isaky  ny miangona ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa

  29 janoary 2017 – Alahady IV man. Epifania – Marary hoditra
Eks 4:1-8 / Lio 4:23-30 / ITes 5:23-28

  22 janoary 2017 – Alahady III man. Epifania – F.F.K.M.
Hos 12:1-7 / Jao 5:19-23 / IIKor 1:17-20

  15 janoary 2017 – Alahady II man. Epifania
Isa 49:7-13 / Mat 17:1-9 / IJao 1:5-10

  8 janoary 2017 – Ala I man. Epifania
Jer 42:1-12 / Jao 12:44-53 / IKor 1:4-9

  1 janoary 2017 – Alahady Epifania
Deo 7:9-16 / Mar 1:9-15 / Heb 2:10-18