Mofonaina

Talata 19 Septambra 2017 .

Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo 

1 Korintiana 4.14-21

Ilay  mpanompo  alaina tahaka 

Asehon’i Paoly  eto  ny fifandraisana manokana eo  aminy  sy ny kristiana tao Korinto  mba hahafahany  mananatra  sy manitsy  azy ireo.

1-Mitaona olona ho an’i Jesoa Kristy

Asa fanompoana  miavaka no niantsoan’ Andriamanitra  an’i Paoly  Apostoly . Mitory  ny Filazantsara any  amin’ny Jentilisa  , mitaona  olona  ho an’i Jesoa Kristy  . Asehony  eto  fa mety  ho maro  ireo olona tonga nitory  ny Filazantsara  tamin’ireo kristiana  tao  korinto  fa miavaka kosa i Paoly. Izy  no manambara  voalohany  ny Filazantsara  ho azy ireo  . Zava-dehibe  tamin’i Paoly ny hahatonga  azy ireo  ho Zanak’ Andriamanitra , miaina  ny famonjen’i Kristy  . Ny olona mitory  marina ny Filazantsara  dia tsy menatra milaza sy maneho  ny asa  fanompoana notanterahiny .

2-Maneho  fitondrantena  miavaka 

Rehefa nandray ny Filazantsara  ny olona dia tokony hiova mifanaraka amin’izany ny fiainany  . Tsy araka  izany anefa  ny fiainan’ny kristiana sasantsany tao Korinto . Manoloana izany  dia mitaona  ny kristiana  tao Korinto  haka tahaka  ny fitondrantena  mendrika  ny maha- kristiana izay aseho  i Paoly  Apostoly  . Ny mpino   miaina  ny Filazantsara  dia maneho   tokoa fitondrantena miavaka  ho  fianarana  ho  an’ny  hafa  . Mijoro  ho vavolombelon’ Ilay Mpamonjy  azy  amin’ny sehatra rehetra  misy  azy amin’ny fitondrantena  mampiavaka  ny Zanak’ Andriamanitra .

Fanontaniana:

Fomba  ahoana  no entinao  maneho  amin’ny hafa  fa Zanak’ Andriamanitra ianao ?

Birao  Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa

Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompo

  24 Septambra 2017-Ala XX .Trin SampAsa FFP
Jos 24.14-24 / Jao 9.24-38 / Rom 10.5-15

  17 Septambra 2017-Ala XIV man.Trin
1 Sam 17. 38-51 / Mar 15 .37-40 / Gal 2.11- 21

  10 Septambra 2017 – Ala.XIIIman.Trin.SampAsa AFF
Dan3.13-18 /Mar 8.34-38 / 2 Tim 1.6-12

  03 Septambra 2017 – Ala.XIIman.Trin
Sal 25.1-7   / Mat 27.57-61  / Jak  5.13-18

FJKM Fahazavana

Ny sabata