FOIBE/ Filazana fivarotana fiarakodia

 

Fangatahana tolobidy

Ny Foibe FJKM dia mivarotra an’ireto fiarakodia ireto amin’izay liana amin’izany :

N° fiara Solika Marika Taona niasany voalohany Tanjany Tombany farany ambany (Ariary) Fanamarihana
9434 TAB GASOIL TOYOTA PRADO 2000 12 CV Ar 30 000 000 Mandeha tsara
0665 TAH GASOIL NISSAN HARBODY PICK UP 2005 13 CV Ar 20 000 000 Mandeha tsara
2682 TR GASOIL TOYOTA LAND CRUISER 1994 17 CV Ar 30 000 000 Mandeha tsara
7664 TU ESSENCE MAZDA DOUBLE CABINE 1998 15 CV Ar 12 000 000 Mandeha tsara
8708 TAH GASOIL PEUGEOT 405 BREAK 1994 7 CV Ar 4 000 000 Mandeha tsara

 

ary manao izao tolobidy misokatra ho an’ny rehetra tsy ankanavaka izao :

1-Ny vidin’ny fiara dia anjaran’izay hividy no mamaritra izay tombam-bidy ahasahiany azy miainga amin’ny tombam-bidy voafaritra eo ambony

2-Ny antontan-taratasy hanaovana ny tolobidy dia azo alaina ao amin’ny Foibe FJKM, Trano Ifanomezantsoa, Tohatohabato Ranavalona I, Analakely, varavarana 205, rihana faha2 rehefa avy nandoa ny vola 5000 ariary  tao amin’ny Caisse rihana faha 2 vola tsy averina intsony.

3-Ny fiara dia azon’ny mpividy jerena ao amin’ny CFD Ampandrana, isan’andro manomboka amin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva, ka mampiseho ny fahazoan-dalana (alaina ao amin’ny varavarana 205) avy aty amin’ny Foibe , amin’ny mpiambina eny amin’ny CFD Ampandrana amin’ny fotoana hijerena azy.

4-Ny fiarakodia dia amidy amin’ny toetrany ankehitriny tsy misy fepetra.

5-Ny tolobidy, amin’ny tarehimarika sy an-tsoratra, dia hatao anaty valopy Kraft salasalany mihidy, efa voaomana amin’izany ary apetraka ao amin’ny Varavarana faha 205, voalaza etsy amin’ny andininy 2 ihany, alohan’ny Alakamisy 9 Febroary 2017.

6-Ny mombamomba ny mpanao tolobidy kosa (anarana, adiresy, fonenana sy toeram-piasana, N° telefaona sy mailaka raha misy), dia atao ao anaty valopy fotsy kely, mihidy efa voaomana amin’izany koa ary ampidirina ao anatin’ilay valopy lehibe etsy ambony. Hisy ny tapakila omena izay nanatitra tolobidy.

7-Ny tolobidy “mahazo mividy ny Fiara” dia ny tolobidy ambony indrindra, ary tsy latsaky ny vidiny voalaza eo ambony, raha toa kosa ka misy roa na mihoatra izany no nanao mitovy an’io tolobidy ambony indrindra io, dia asaina manao tolotra vaovao eo no ho eo izy ireo, ka raha mbola misy mitovy indray ny ambony indrindra dia hatao latsa-bato izay hahazo.

8- 15 andro aorian’ny fanokafana ny tolobidy, fara fahaelany no handoavana ny vidin’ny fiara, raha dilan’izay dia foana ny fifanekena ka atolotry nanao tolobidy ambony manaraka ny fiara, dia toy izay hatrany.

9-Ny saran’ny famindrana ara-panjakana sy ny lany rehetra mifanaraka amin’izany dia andraikitry ny mpividy.

Ireto no telephone hantsoina amin’izay Fiara mahaliana anao:

N° FIARA TELEPHONE HANTSOINA
9434 TAB 034 96 209 32/ 033 15 103 09
0665 TAH 033 07 469 49 / 033 23 138 20
2682 TR 033 23 138 20 / 034 63 011 82/ 032 61 375 38
7664 TU 033 23 138 20 / 033 23 138 20/ 032 61 375 38
8708 TAH 033 29 605 44/ 033 23 138 20

 

Ny Sekretera Jeneraly

RADIMISAON Jonah, Mpitandrina

 

Ny Tonian’ny Departemantan’ny Mpiasa sy ny Vola

ANDRY NIRINA Velosoa

Perikopa

  29 janoary 2017 – Alahady IV man. Epifania – Marary hoditra
Eks 4:1-8 / Lio 4:23-30 / ITes 5:23-28

  22 janoary 2017 – Alahady III man. Epifania – F.F.K.M.
Hos 12:1-7 / Jao 5:19-23 / IIKor 1:17-20

  15 janoary 2017 – Alahady II man. Epifania
Isa 49:7-13 / Mat 17:1-9 / IJao 1:5-10

  8 janoary 2017 – Ala I man. Epifania
Jer 42:1-12 / Jao 12:44-53 / IKor 1:4-9

  1 janoary 2017 – Alahady Epifania
Deo 7:9-16 / Mar 1:9-15 / Heb 2:10-18