TATITRA  ATRIKASA MOMBA NY FANABEAZANA  MAMPIATY

Departemantan’ny Sekoly sy

ny Asa Fifandraisana sy FampahalalamBaovao

miaraka amin’ny mpanao Gazety

Notanterahina tao amin’ny CFD Ampandrana ny ALAROBIA 12 Aprily 2017 teo   ny Atrikasa  momba ny FANABEAZANA MAMPIATY  eo anivon’ny FJKM .Fampidirana ireo olona manana fahasembanana  ho ao amin’ny sehatry ny fiaraha-monina , avy any ivelany mankao anatiny (Education inclusive)

 

 

Nanolotra: Atoa Herivonjy Rajaonah , Komity AFIFAB

Nandrindra sy nanentana  : Rtoa Razafimalala Tantely Hariliva ,

Talen’ny AFIFAB

Ireto avy ireo tomponandraikitra nanatanteraka ny famelabelarana :

Atoa  Rakotonandrasana  Aimé  Jeannot   : Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena

-Rtoa Rakotondranaivo Domoina, Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly FJKM

Rtoa Rakoto Noro Joseph , Mpandrindra ny Tetikasa MAHAY

Mpandray anjara :  -Radio Fahazavana  FJKM

                                  -Tranokalampifandraisana  (Site web) / FOIBE FJKM

                                 -Gazety Marturia Vavolombelona

                                 -Mpikambana  Foibe FitondrantSekoly FJKM

-Komity AFIFAB /FOIBE FJKM

Famintinana ny fanazavana :

Fomba fampianarana sy fanabeazana mifototra amin’ny fanomezan-danja  ny fahasamihafana  eo anivon’ny sekoly .Ny iantefan’izany tetikasa izany dia ny olona latsaky ny 16 taona , manana filàna manokana dia ireo izay tsy misitraka  mivantana ny zo tokony azony .

Ny avy ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy dia efa nanomboka izany sehatra asa izany  efa an-taonany maro  , niaraka tamin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena .

Sekoly FJKM

Raha ny vinan’ny Sekoly FJKM  manokana  sy ny tetikasa  atao hoe : MAHAY  dia manana izao teny filamatra izao manao hoe : FITAIZANA -FANABEAZANA – FANOFANANA  . Manana tombony lehibe ny FJKM satria saiky hita amin’ny toerana lavitra indrindra  ny sekoly FJKM .

Mpiara-miasa

Araka izany  dia hiara-miasa akaiky amin’ny AFIFAB ny Departemantan’ny Sekoly FJKM , izay mpiahy izao tetikasa izao mba hampahomby izany dia  ao ny Gazety Marturia vavolombelona , ny Site web , ny Radio Fahazavana . Misy ny asa efa natao dia ny fanazavana ny tetikasa  tamin’ny tomponandraikitra samihafa  eo anivon’ny fiangonana,  teo amin’ny mpitondra fanjakana  voakasiky ny Tetikasa.

Ny faritra hanombohana ny asa dia VAKINAKARATRA Sy ANALAMANGA . Hazavaina ombieny ombieny amin’izany ny maha- zava-dehibe ny fampidirana ny zaza manana fahasembanana any an-tsekoly . Efa natao ny fifidianana ireo Communes sy Fokontany iasana .Fanisana ireo ankizy manana fahasembana ao amin’ny faritra iasana .Fifandresen-dahatra  sy fampidirana ireo sokajin’olona hanatanteraka ny asa . ..

Fizarana vondrona 3 :

Taorian’ny fanazavana amin’ny antsipirihany nataon’ireo tomponandraikitra samihafa  dia nizara ho vondrona 3  ny mpivory tonga tao mba handraisana tolokevitra ho amin’ ny fanentanana ny olona isan-tsokajiny .

Mbola hambara tsikelikely eto amin’ny vaovaon’ny Site web ny fizotran’ny Tetikasa MAHAY .

Amin’ny maha-zava-baovao izao tetikasan’ny FJKM izao dia maniry fiaraha-mientana amin’ny fiangonana manontolo ,fampahafantarana , vavaka ,fifanomezan-tànana mba hananan’ireo zanaka azo lazaina fa Anjorombala ihany raha mitaha amin’ny ankizy salama tsara ara-dalàna ny ZO tokony hisitrahany .

Mirary fahombiazana indrindra  ho an’izao asa vaovao velarin’ny Tompo atrehantsika fiangonana FJKM izao  .

Nangonin-dRamatoa Sahondra  

(Site web / Foibe fjkm)

 

Perikopa

  2 aprily 2017 – Karemy V
Eks 9 : 13-19 / Mat 24 : 29-31 / Rom 9 : 14-18

  13 aprily 2017 – Alakamisy Masina
Sal 41 : 4-13 / Mat 26 : 20-25 / Asa 1 : 15-20

  30 aprily 2017 – Ala. II man Paska
Deo 4 : 32-38 / Lio 24 : 13-27 / Efe 1 : 15-23

  16 aprily 2017 – Paska
Dan 12 : 8-13 / Mat 28 : 1-10 / IKor 1 : 18-25

  9 aprily 2017 – Sampandrofia / Sampana Dorkasy
Sal 68 : 7-14/ Lio 19 : 37-44 / IIPet 1 : 16-21

  23 aprily 2017 – Ala. I man Paska / Asa TOPAZA
Aks 22 : 21-23 / Mat 28 : 16-20 / Fili 3 : 1-11