ALAHADIN’NY SEKOLY FJKM 2017

 

 FANDAHARANA FANOMPOAM-PIVAVAHANA

“VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY FANAHY MASINA” 

 1. FIARAHABANA APOSTOLIKA :

 Ho amin’ny fanahinareo anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompo.

Fil 4.23

 1. FANATREHANA AN’ANDRIAMANITRA
 • Salamo 117
 • Hira : 194
 • Vavaka fiderana
 1. NY TENIN’ANDRIAMANITRA :
 • Fotoanan’ny ankizy : Hira : 757 : 3
 • Hira 179 : 1, 2
 • Vavaka Fangatahana ny fitsilovan’ny Fanahy Masina
 • Vakiteny : Salamo 104, 24-30 ; Jaona 16, 12-15 ; 1 Jaona 4, 1-3
 • Hira 177 : 2,4
 • Toriteny
 1. VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FIFONANA  Hira : HF 4
 1. FAMELAN-KELOKA : 1 Jaona 4, 9-10

“Sambatra ny olona izay voavela ny helony ………..” (Salamo 32, 1 sy 2)

Hira 201 : 3, 4

 1. FANEKEM-PINOANA Laharana Faharoa
 2. ASA VAVOLOMBELONA
 3. VAVAKA FANGATAHANA
 4. ASAN’NY FIANGONANA:
 • Raharahan’ny fiangonana
 • Hira fanevan’ny Sekoly FJKM « MANABEAZA MBA HANDRESY »
 • HAFATRA AVY AMIN’NY FOIBE FITONDRANTSEKOLY
 • Rakitra : Hiran’ny Antokom-pihira
 • Vavaka fanolorana ny rakitra
 1. FAMARANANA
 • Hira 342
 • Tso-drano

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.

2

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

HAFATRA

 

AVY AMIN’NY FOIBE FITONDRANTSEKOLY FJKM.

Ry Havana malala ao amin’ny Tompo, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’I Jesoa Kristy sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina. Amen. Galatiana.13,14

Miarahaba antsika rehetra indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly FJKM rehetra eto Madagasikara, nahatratra izao Alahady natokana hitondrana am-bavaka sy ho fanohanana ny Sekoly izao. Ary misaotra ny Prezidà Synodaly, ny Mpitandrina rehetra, ianareo biraon’ny fiangonana, ny fiangonana manontolo, manokana izao fotoana izao ho an’ny Sekoly FJKM manomboka hatraty amin’ny Foibe Fitondrantsekoly, ny FPMP, ny Sekoly tsirairay.

Ny Sekoly FJKM dia endriky ny fijoroana vavolombelona hataon’ny fiangonana, izany no nahatonga ny teny fanevan’ny Sekoly manao hoe: “ Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara”. Jaona 15, 27a

Koa manentana antsika Kristiana FJKM rehetra hitodika amin’ireo Sekolintsika ary hatoky azy ireny mba ho fijoroantsika vavolombelon’I Jesoa Kristy Tompontsika.

Misaotra ny Talemparitra, ireo Talentsekoly ary ireo mpampianatra sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin’ny Sekoly FJKM noho ireo ezaka lehibe hataonareo hampandrosoana ny Sekoly na dia ao anatin’ny fahasarotana azy, hoy ny Tompo : “Fa haharitra amin’ny fanahy iray hianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara”. Filipiana 1, 27b

Misaotra ny Ray aman-dReny rehetra izay mametraka ny fitokisany amin’ny Sekoly FJKM, ny Tompontsika homba anareo hatrany.

Ireto kosa, ry Havana, ireo fanentanana sy tsara ho fantatra rehetra eo anivon’ny Sekoly FJKM:

 1. Miezaka hatrany isika hanatsara ny kalitaon’ny fampianarana sy ny fanabeazana.
 2. Ny Sekoly FJKM rehetra dia tsy maintsy manaraka ny fenitra maha Sekoly ara-piangonana (misokatra eo anivon’ny FFS) sy ara-panjakana (manana fahazoan-dalana hisokatra A.O, fahazoan-dalana hampianatra ho an’ny mpampianatra A.E).
 3. Hajoro ao amin’ny Sekoly FJKM ny Filan-kevitry ny Sekoly (FKS) ka hiasa izy ireo ho fampandrosoana.
 4. Ny Sekoly FJKM rehetra dia hanao ho zava-dehibe izay iombonana amin’ny Foibe Fitondrantsekoly, FPMP (rakitra, adidy, ny andron’ny sekoly, ny fambolen-kazo, ny fiofanana, ny fanadinana andrana, ny fidirana araka ny fomban’ny fiangonana (Rentrée Solennelle…).
 5. Ny Sekoly FJKM sy ny Fiangonana dia tokony hiara-dàlana hatrany.
 6. Ny tompon’andraikitra sy ny mpiara-miasa rehetra hanana VINA ho fampandrosoana ny Sekoly, mifanaraka amin’ny Etika maha Kristiana antsika ary hiezaka hanatratra ireo Fanamby miisa 05 eo amin’ny Sekoly FJKM.

Farany, ry Havana, hanatanteraka ny fihaonambe ny Talentsekoly FJKM manerana an’I Madagasikara ny 09,10,11 Aogositra 2017 any Ambatomanga. Hivavaka isika hahatanteraka izany, hiezaka ny Fiangonana sy ny Sekoly hanohana ny Talentsekoly mba hahafahany miatrika izany.

Ho  an’Andriamanitra irery ny  voninahitra.

NY TONIAN’NY DEPARTEMANTAN’NY SEKOLY FJKM

RAKOTONDRANAIVO Domoina.

 

IREO DATY TSARA HO FANTATRA

 

 1. Ny 08 Mey 2017 : Fanadinana andrana CEPE manerana ny Sekoly FJKM
 2. Ny 15-18 Mey 2017 : Fanadinana andrana BEPC manerana ny Sekoly FJKM
 3. Ny 22-25 Mey 2017 : Fanadinana andrana BACC manerana ny Sekoly FJKM
 4. Ny 02 Jona 2017 : Fotoam-pivavahana famaranana ny taom-pianarana 2016-2017 ao amin’ny FJKM Soamanandrariny SP-12- Antananarivo Atsinanana
 5. Ny 09-10-11 Aogositra 2017 : Fihaonamben’ny Talentsekoly FJKM ao amin’ny LP FJKM Ambatomanga FPMP.12
 6. Ny 24 Aogositra – 04 Septambra 2017 : Fanofanana Mpanabe Akanin-jaza ao amin’ny Ecole privée FJKM Rasalama Andravoahangy
 7. Ny 01-31 Aogositra 2017 : Fanolorana ny tatitry ny voka-panadinana andrana aty amin’ny Foibe Fitondrantsekoly FJKM varavarana 214 na alefa mail : dnesekolyfjkm@yahoo.fr
 8. Ny 04-05 Oktobra 2017 : Fihaonamben’ny Talemparitra any amin’ny Ivon-toeram-piofanan’ny FFS eny Ivato
7

Ny 06 Oktobra 2017 : Fanokafana ny taom-pianarana 2017-2018 eto Antananarivo

……………………

8


RAKITRA VOARAY TAMIN’NY ALAHADIN’NY SEKOLY FJKM  « Jona 2016 » :

ANARAN’NY SEKOLY / FIANGONANA FPMP/SP MARIBOLA (Ar.)
1 EP FJKM Mahabo Antongona 1 10 000
2 FJKM Ambatonivolana 1

8 000

3 CP FJKM Taratra Mangabe 1 7 000
4 CP FJKM Soanierana Ivongo SHALOM 2 20 000
5 LP FJKM Vavatenina 2 56 650
6 FJKM Fahazavana Antanimafy 3 10 000
7 FJKM Fampihavanana Bejofo 3 25 500
8 Fitandremana Manarintsoa 6 37 524
9 LP FJKM Benjamin Escande 6 22 300
10 FJKM Ilanitra 6 11 500
11 FJKM Nanandràna Firaisana 6 2 750
12 FJKM Iakarina Finoana 6 2 650
13 FJKM Vohimarina Fitiavana 6 1 210
14 Fitandremana Ambondrona 6 2 600
15 FJKM Rasalama Martiora Ambovombe Androy 7 20 000
16 FJKM Ankazomiriotra 8 5 000
17 FJKM Andapa 8 2 300
18 LP FJKM Filadelfia Antsirabe 8 433 100
19 EP FJKM Ambohitsampana Nord 8 2 300
20 FJKM Antehiroka Fahazavana 10 80 150
21 FJKM Betela Ambodimita 10 49 400
22 EP FJKM Vinany 10 60 000
23 FJKM Ambohimandroso Fahazavana 10 8 000
24 FJKM Mandrosoa Ambohijatovo 10 44 000
25 FJKM Mandrosoa Ambohidavenina 10 20 000
26 EP FJKM Loharantsoa Andohatapenaka 10 30 300
27 FJKM Ambonin’Ampamarinana 10 173 950
28 CP FJKM Anosimanjaka 10 20 000
29 Sekoly FJKM Andriantany 10 5 000
30 EP FJKM Ziona Fahazavana Anosibe 10 100 000
31 LP FJKM Ambohidratrimo 10 5 000
32 EP FJKM Randriamorasata Ambohitrimanjaka 10 6 000
33 EP FJKM Ilanivato 10 30 000
34 FJKM Antongombato Fahasoavana 10 28 400
35 FJKM Salema Vaovao 67Ha 10 40 000
36 FJKM Mahalavolona 11 30 000
37 FJKM Anganomasina 11 40 420
38 FJKM Androndra Fahasoavana 11 50 000
39 FJKM Tangaina 11 110 670
40 EP FJKM Ambohimanoa Alasora 11 20 000
41 CP FJKM La Grace De Dieu Anosizato Andrefana 11 49 350
42 CP FJKM Ambohimiarina 11 15 000
43
4

CP Anjomakely

11 30 000
ANARAN’NY SEKOLY / FIANGONANA FPMP/SP MARIBOLA (Ar.)
44 CP FJKM Ifarihy Famonjena 11 54 000
45 FJKM Soanierana 11 50 000
46 LP FJKM Tsaramanga 11 25 000
47 FJKM Ambohitrarahaba 12 20 000
48 EP FJKM Ambohitrarahaba 12 10 000
49 FJKM Ambavahadinitafo 12 40 000
50 LP FJKM Ambatomanga 12 20 430
51 LP FJKM Valisoa Soamanandrariny 12 297 050
52 EP FJKM Fenohasina Ikanja Ambohimangakely 12 100 750
53 FJKM Ambatoroka Finoana 12 62 400
54 CP FJKM Imerinkasinina 12 47 700
55 FJKM Antsahamaina 12 10 000
56 EP FJKM Ambohipo 12 87 300
57 FJKM Ambatomanga Fiderana 12 10 000
58 FJKM Ankadindramamy 12 40 000
59 FJKM Ambohinierana sy ny Sekoly Fanantenana 13 30 510
60 EP FJKM Fahazavana Mangatany 13 22 350
61 FJKM Tranovato Ambohipeno Fanantenana 13 13 270
62 EP FJKM Ambohidehibe Famonjena 13 4 000
63 EP FJKM Tolongoina 14 9 600
64 FJKM Manakara Fiderana 14 50 620
65 FJKM Ampahimanga Fitiavana 15 2 330
66 FJKM Mahitsitady 15 7 500
67 CP FJKM Fanazavana Soamanandray 15 15 000
68 FJKM Zoara Famonjena Mandrosoa 15 10 400
69 CP FJKM Ambatolampy Fitiavana 15 5 600
70 FJKM Ambohimiarina Fivavahana 15 3 300
71 FJKM Anjozoro Fitiavana 15 12 000
72 CP FJKM Marirano 15 11 500
73 FJKM Ambodiala Fit.Fihasinana 15 15 100
74 FJKM Betela Fahazavana Amboatavo 15 38 210
75 EP FJKM Ambalavao Atsimondrano 15 15 000
76 FJKM Soavinandriana Alarobia 15 24 600
77 FJKM Amberobe Ziona Vaovao 15 24 000
78 EP FJKM Fiakarantsoa 15 3 000
79 FJKM Ambohijanaka Edena Vaovao 15 17 300
80 FJKM Antalaha 16 112 800
81 CP FJKM Makedonia Mitsinjo 17 12 000
82 FJKM Taninketsa Antsiranana 18 300 000
83 EP FJKM Anaborano Ifasy 18 20 000
84 EP FJKM Andranonakoho 18 10 000
85 LP FJKM Ebenezera Nosy Be 18 28 000
86 EP FJKM Ambohidrano Andrefana 19 10 000
87 FJKM Ambatonakanga 19 100 000
88
5

FJKM Ambodifasina Peniela Fitahiana

19 17 000
ANARAN’NY SEKOLY / FIANGONANA FPMP/SP MARIBOLA (Ar.)
89 FJKM Belanitra 19 20 000
90 FJKM Peniela Maevatanana 20 109 200
91 CP FJKM Fanambarana Tsaratanana 20 20 000
92 EP FJKM Karmela Fanantenana Mahazoma 20 9 200
93 Sekoly FJKM Bekapaika 20 11 000
94 FJKM Anjozorobe Faharetana 22 76 100
95 FJKM Andranomay Fivoarana 22 5 000
96 FJKM Tranovato Ankazondandy 22 57 280
97 FJKM Andranokotona 22 5 740
98 FJKM Anosy Fitiavana 22 43 600
99 FJKM Sabotsy Anjiro Fanantenana 24 20 000
100 FJKM Ambodinifody Moramanga 24 33 420
101 EP FJKM Antsirinala 24 20 700
102 FJKM Ampasimbe 24 10 600
103 FJKM Ambohimanatrika 24 5 000
104 Sekoly Nazareta FJKM Karmela Moramanga 24 70 000
105 LP FJKM Ezaka Bealalana 26 49 200
106 EP FJKM Fanantenana Ankazotokana 26 5 000
107 FJKM Sanganoro Fahazavana 27 12 000
108 FJKM Miarinarivo Finoana 27 128 050
109 FJKM Ambatolampy Faharetana 27 4 050
110 FJKM Mpiray lohavolana Ambohitratoandro Faritra B 27 10 650
111 CP FJKM Fahasoavana Fenoarivobe 27 10 000
112 Fitandremana Ankotrabe 27 6 350
113 FJKM Amparaky Fitiavana 27 2 400
114 FJKM Ambondrona Filadelfia 27 800
115 Sekoly FJKM Mananara Avaratra 28 45 000
116 CP FJKM Fivoarana Ambatoasana 29 5 200
117 FJKM Andon’ny Hermona Soavinandriana 29 35 000
118 EP FJKM Ambohitrakely 29 5 000
119 CP FJKM Mahazoarivo Mahavelona 29 20 000
120 EP FJKM Mampikony 30 20 000
121 CP FJKM Fahazavana Foulpointe 31 40 000
122 FJKM Peniela Brickaville 31 54 050
123 FJKM Betela Tanambao V 31 362 180
124 FJKM Kristy Fehizoro Toamasina 31 78 000
125 FJKM Ziona Salazamay 31 102 060
126 LP FJKM Tarapahazavana Mahanoro 32 64 600
127 FJKM Vatomandry 32 40 000
128 EP FJKM Fanantenana Tsivangiana 32 10 000
129 Fitandremana Betsizaraina 32 5 500
130 Pev Iakora 33 9 700
131 FJKM Sakaraha Manodidina PE 33 4 200
132 FJKM Zoara Famonjena Belobaka 34 16 000
133 FJKM AMBATOMAINTY 34 10 000
134 FJKM Ambavahady 34 15 400
135 FJKM Morafeno 34 7 000
136 FJKM Ambatomainty 34 8 300
137 FJKM Androtra 34 5 600
138 FJKM Manalisoa Fit.Mahatsinjokely 34 3 500
139 FJKM Mahatsinjokely Fit.Mahatsinjokely 34 5 900
140 EP FJKM Filadelfia Ankadinondry 34 29 500
141 PE Manerinerina 35 5 500
142 EP FJKM Iarindrano 35 3 800
143 EP FJKM Amboaroisaka 35 5 000
144 EP FJKM Fanomezantsoa Malaimbandy 36 7 500
145 FJKM Antanamalaza Fahazavana 38 30 150
146 FJKM Fiantsonana 38 15 000
147 EP FJKM Vatovandana 38 1 000
FITAMBARANY 5 360 624

 

HIRA FANEVAN’NY SEKOLY FJKM

 

MANABEAZA MBA HANDRESY

 

1-Raha tiana ny hahazo

Olom-pirenena vanona

Aok’isika tsy halazo

Manabeaza tsy mijanona

 

2-Ny ho vatana tomady

Saina kinga sy maranitra

‘Reo no zavatra tinady

Mba hitera-pofomanitra

 

3-Ry taranaka ô ! meteza

Ry Sekoly Fanabeazana ô !

Aza kivy mahereza

Fa ny Tompo no mitantana

 

Isan’andininy :

O ! reseo ny habadoana

O ! reseo re izao

Fanabeazana imasoana

Ny halainana ialao

 

Perikopa

  28 May 2017 – Alahady VI manaraka ny Paska
Oha. 23:19-25 / Mat. 25:1-13 / Tit. 2:1-5

  25 May 2017 – Andro niakarana
IIMpa. 2:9-14 / Jao. 3:9-15 / Asa 1:1-11

  21 May 2017 – Alahady V man Paska / FFPM
ISam. 18:12-16 / Jao. 17:20-26 / Efe. 4:1-6

  14 May 2017 – Alahady IV man. Paska / SLK
Gen. 41:33-40 / Mar. 6:1-13 / IPet. 4:7-11

  07 May 2017 – Alahady faha-III manaraka ny PASKA
Dan. 2:17-23 / Lio. 1:8-17 / Rom. 16:17-20