Fiainan'ny kristiana Vaovao farany

Mpiomana ho Mpitandrina niharam-boina

Vaovao farany mahakasika azy ireo ireo Mpiomana ho Mpitandrina

Taona Fahaefatra

Niharam-boina ny 18 Septambra 2017 .

8 no maratra ny 6 efa nody any amin’ny FJKM Ambohimahasoa ary ny 2 kosa dia mbola any amin’ny Hopitaly. Amin’ny ankapobeny tsy misy atahorana ny ain’izy ireo. Ary efa nahazo fitsaboana sahaza izy rehetra ka raha sitrapon’ny Tompo dia hitodi-doha tsy ho ela aty Tana . Mivavaka ho azy ireo hatrany isika.

Raha tsiahivina ny tantara dia izao :

Vao avy nanao Voyage d’Etude sy namangy ny Toby tany Soatanana izy ireo ary nitodidoha ho aty Antananarivo . Tokotokony ho 15 km tsy hiditra an’Ambohimahasoa anefa misy tanàna kely antsoina hoe Tsarafidy no nitranga ny loza : zazavavy kely iray niampita tampoka tokony ho 5 m ny fiara efa akaiky loatra ilay zaza hany ka niezaka niala ilay zazakely ny mpamily, tratran’ ny ballotage anefa ilay fiara ka nivadika teo ampovoan’ ny arabe teo. Ny ilany ankavanana no nianjera ka ireo rehetra tany amin’ny ankavanana no maratra ;  Ilay zazakely kosa dia voatsindrin’ ny fiara  ny tongony ka dia tapaka ( tsy maty ilay zazakely fa mbola ao amin’ny réanimation Fianarantsoa hatramin’ny fotoana nanoratana izo vaovao izao ).

Mangataka vavaka avy amintsika rehetra ho an’ireo mpiomana ho mpitandrina niharam-boina ireo ,indrindra ho an’ilay zaza vavy kely mba ho salama tsara avokoa izy rehetra.

Manonona ny fiadanan’ny Tompo ho antsika rehetra.

Ny Komity Soatanana

 

 

Perikopa

Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompo

  24 Septambra 2017-Ala XX .Trin SampAsa FFP
Jos 24.14-24 / Jao 9.24-38 / Rom 10.5-15

  17 Septambra 2017-Ala XIV man.Trin
1 Sam 17. 38-51 / Mar 15 .37-40 / Gal 2.11- 21

  10 Septambra 2017 – Ala.XIIIman.Trin.SampAsa AFF
Dan3.13-18 /Mar 8.34-38 / 2 Tim 1.6-12

  03 Septambra 2017 – Ala.XIIman.Trin
Sal 25.1-7   / Mat 27.57-61  / Jak  5.13-18

FJKM Fahazavana

Ny sabata