AFIFAB / Fanasana

Ny AFIFAB FJKM miaraka amin'ny rantsa-mangaika isan'ambaratongany dia faly manasa antsika, ho fanamarihana ny HERINANDRON'NY FIFAINDRAISANA : 19 - 25 Martsa 2018, amin'ny fampirantiana ny Sehatr'asa, ny Sampan-draharaha eto amin'ny Fifandraisana Foibe, ny Synodamparitany sy ny Fitandremana .Trano IFANOMEZANTSOA I - Analakely Foibe FJKM - Rihana faha 2 - Varavarana faha 201. 20 - 23 Martsa

RINDRA GASY FIDERANA miaraka amin'i ASAFIA FJKM Ambodihady Vaovao + TROMPETRA VOLAMENA - FJKM Manarintsoa Finoana + Vahiny maro tsy ampoizina. FJKM ANDRAVOAHANGY FIVAVAHANA ny Alahady 25 martsa 2018 manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro.

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata