DORKASY / Lasy tselatra I

TATITRA SY VAOVAO 

Lasy tselatra voalohany no notanterahin’ny sampana DORKASY FJKM tao amin’ny FJKM Ankadifotsy ( SP Iarivo avaradrano  19 ) ny Alakamisy 01 Febroary 2017 .

Nitarika ny Fanompoampivavahana ny Filohan’ny Dorkasy SP 19 , ny Mpitandrina HAINGOMAMPIANINA  Volanasoa .

Nitondra ny fanazavana ny Mofonaina nalaina tao amin’ny DEO 21.18-21 ,  RANDRIAMANANA Valimbavaka , Mpitandrina  Filohan’ny Dorkasy FOIBE .Nohazavainy tamin’izany fa ny  fihainoana anatra dia mahavelona fa ny tsy fihainoana kosa mahafaty . Koa aoka hankato ny fananarana avy amin’ny  Tenin’ Andriamanitra isika mba hahazo fitahiana .

Ny Fampianarana  kosa dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe: « Fitantanana  tokantrano mahomby » , izay novelabelarin’ny Mpitandrina ANDRIAMAMPIANINA  Zaka , sady BMF rahateo. Ny vehivavy dia « manager » voajanahary . Rehefa ny vehivavy no tsy mahay mitantana tokantrano dia efa ho lehilahy izy izay .

Roa no tanjona eo amin’ny fitantanana atao  dia ny fananana « zotra na vina » (SENS) sy fananana « faniriana » (ENVIE).Ny mahavariana amin’ny sampana Dorkasy , hoy ny mpandahanteny dia manana « envie » hatrany izy ireo ,na misy na tsy misy lehilahy . Ao hatrany ny zotompo mamonjy fivoriana sy manao ny asa fanompoana .

Nandritra izany lasy tselatra izany no  nanatanterahana ny fankasitrahana ny Mpitandrina RASENDRAHASINA Lala Haja mivady , Filohan’ny FJKM teo aloha , izay nanentanana ny isam-pitandremana mba hanao araka izay atao ho fanehoam-pitiavana noho ny fiaraha-miasa tamin’ny sampana Dorkasy .Ramatoa RATSIMANDRESY Esther , vadin’ny Filohan’ny FJKM ankehitriny no nitarika izany fotoam-pankasitrahana izany .

Marihana fa tonga nanatrika izany fotoana izany  sady nanao ny fanentanana mifanandrify amin’izany  ny Filohan’ny Jobily faha-50 FJKM sy ny faha- 200T nidiran’ny LMS teto Madagasikara , Andriamatoa RAVALOMANANA Marc .Nofaranana tamin’ny fiaraha- misakafo ny fotoana

Sahondramalala Vololona 

AFIFAB/Site web

Perikopa

  25. KAREMYII.
I Sam 15.16-29 / Jao 8.4-15 / Asa 13.44-52

  18. KAREMY /Arsiva FJKM.
Jer 2.4-13 / Mar 7.14-23 / Heb 3.7-15

  11. Ala V man Epifania/ Ala Baiboly
Jos 3.9-17 / Lio 8.4-15 / Jak 1.16-25

  4. Ala IV man Epifania
Deo5.25-30 / Jao 10.22-30 / 1 Tes 2.13-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata