Sekoly Alahady / Fandaharana iombonana 2017.

« Vavolombelon’ny fitiavany ny  Tompo »

Fiarahabana  Apostolika

FANATREHANA AN’ ANDRIAMANITRA 

Fiderana sy fankalazana

Sal 95.1-5

Hira 788.1,2

Sitrapon’ Andriamanitra : Jao 15.9-10

Hira 530 .3

Vavaka  fifonana  sy fiaiken-keloka :  1 Jao 4.9 +Jao 3.16-17

Hira 775 .1,3

Famelankeloka :  ( 1 Jao 4.9+ Jao 3.16-17 )

Hira 167.2,3

Fanekem-pinoana Apostolika

ASAN’NY FIANGONANA

-Filazana  ny raharaha

-Hira ataon’ny sekoly Alahady

Tatitra

Fizarana Diplaoma na vokatra

-Rakitra – Hira 73

-Fanolorana ny Rakitra : Hira 797.1,3

TENIN’ANDRIAMANITRA

-5mn an’ny sekoly Alahady

Hira 212.1

Hira786.1,4

Vavaka vakiteny

Vakiteny :

Oha 3.1-12 ( tononina hoe toko ny bokin’ny Ohabolana)

Lio 18.15-17

Tit 3.3-7

Hira  : 823.1,3,4

TORITENY

Zava-maneno

Vavaka setrin’ny toriteny

FAMARANANA

Hira 769 . 1,2,4  (mitovy feo 190)

Tsodrano

(mipetraka mivavaka mangina )

Ho an’ Andriamanitra irery ny Voninahitra 

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy masina 

Perikopa

  31 Ala. man Krismasy. Fiantsoana -SEFALA
Deo 7.6-8 / Mat 1.18-25 / Efes 5.1-2

  17 Advento III
Hosea 11.1-4 /Jao 15.9-9-16 /Efes 3.14-21

  10 Advento II / Samp. Sekoly Alahady
Ohab3.1-12 / Lio 18 . 15-17 / Tito 3.3-7

  03 AdventoI
Jer 31.1-6 / Jao 14.18-24 / 1 Jao 4.7-11

FJKM Fahazavana

Ny sabata