Vaovao vitsivitsy .

VAOVAO SY FANASANA

1-Fanokafana ny JOBILY FISOTROANDRONONO  an’ Andriamatoa

 RAKOTO Armand Andrianambinintsoamanitriniaina

ao  amin’ny FJKM  Tranovato  Faravohitra

 Sabotsy 21 Oktobra 2017 ,

manomboka  amin’ny 9ora maraina .

2-Famoahana  sy fanirahana ireo  vita fiofanana tao amin’ny SEKOLY MISIONERA ,

ny Sabotsy  21 Oktobra 2017 ,

ao amin’ny FJKM Andrainarivo  Fahasoavana ,

manomboka  amin’ny 3 ora  tolakandro .

3-Fanompoampivavahana  ho  fisaorana an’ Andriamanitra sy Fankasitrahana  ny mpanompony  naha-Filoha  azy teo aloha :

ny  Mpitandrina RASENDRAHASINA Lala Haja ,

ny Alahady  22 Oktobra 2017 ,

 ao amin’ny FJKM Ankadifotsy  ,

manomboka amin’ny 3 ora tolakandro

Ireo fotoana ireo  dia hanasana antsika kristiana eo anivon’ny FJKM sy ny Fiangonana rahavavy  mpiara-miasa   ho tonga maro , hifampilaza  , hifanentana  ka hanamarika ny  fankasitrahana ny mpanompony amin’ny endrika hita maso  .

Ento am-bavaka àry ny fotoana ho Voninahitr’ Andriamanitra .

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata