Radio Fahazavana 20 T /Fanentanana

 

Fankalazana ny faha 20 taonan’ny  Radio Fahazavana

fanentanana

Teny faneva :

Mitsangana mihazavà, fa tonga ny
fahazavanao” Isa .60: 1a

Isika rehetra
Antso antsika rehetra
Hanohana tsy misy fetra
Fahitalavitra no tsangambato
Isika ho fahazavana tsy miato

Andeha hijoro haneho
Ka ny finoana dia haseho
Ary hanolotra handray anjara
Vola na fitaovana samy tsara

Vonona tokoa ny Fiangonana
Hanangana fananana iombonana
Fitaovana ho ampiasaina
Ho Fitoriana tena ilaina

Ny Komity 

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata